Template:Cs:Bridges

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
[Create] Template-info.svg Template documentation


Klíč Hodnota Prvek Poznámka Vykreslování Ilustrace
bridge yes way Most neurčeného typu. Možná blíže popsaný dalšími značkami bridge:* Weißenberg - Nechern - Riegel-Mühle 10 ies.jpg
bridge aqueduct way  Akvadukt. Dlouhý most nesoucí kanál, nebo vedoucí čerstvou vodu. Pro staré historicky významné akvadukty zvažte použití historic=aqueduct. Pont du gard.jpg
bridge boardwalk way Prkenný chodník přes vlhký nebo jinak obtížný terén, obvykle nízký a nesený na kůlech. Swampy But Pretty Bog In Fiordland NZ.jpg
bridge cantilever way  Konzolový most, který je postaven pomocí konzol, což jsou nosníky, které vyčnívají horizontálně do prostoru, podepřené pouze na jednom konci. Hudson River from Waryas Park in Poughkeepsie, NY 2.JPG
bridge covered way Krytý most, který má střechu a částečně nebo úplně uzavřené stěny, aby byla vozovka a další prvky chráněny před povětrnostními vlivy. Zvažte také kombinaci bridge=*+covered=*. Pont couvert (Routhierville).jpg
bridge low_water_crossing way Přechod přes mělkou vodu, také nazývaný "irský most", je nízký most postavený nad vodou pro přejezd vozidel při nízkém stavu vody a také, aby vydržel potopení při vysokém stavu vody. Zvažte také přidání buď značky ford=yes nebo flood_prone=yes k těmto mostům, které jsou občas zaplavovány podle ročních období (viz anglickou diskusní stránku). Roanoke River low water crossing.jpg
bridge movable way Pohyblivý most obsahující přemostění, které lze posunout nahoru nebo do strany, aby se zvýšila světlá výška pro dopravu pod mostem. Všechna taková přemostění by měla být označena jako bridge=movable. Další informace lze poskytnout pomocí bridge:movable=*. Pevná přemostění by se měla značit zvlášť, aby bylo jasné, která část mostu je pohyblivá. MovableBridge roll.gif
bridge trestle way Most složený z krátkých přemostění, kde každé přemostění je neseno pevným rámem. Rattlesnake Trestle.jpg
bridge viaduct way Most složený ze série přemostění, často krátkých v poměru ke své celkové délce. Přemostění mohou být oblouky, nosníky nesené pilíři, atd. U cest, které jsou vedeny na náspu nad přirozenou úrovní půdy použijte embankment=*. Railway Viaduct.jpg

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Český překlad lze editovat zde.