Ca:Tag:amenity=vehicle_inspection

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = vehicle_inspection
TÜV SÜD-Hauptuntersuchung.jpeg
Descripció
Inspecció de vehicles per part de l'autoritat governamental. Show/edit corresponding data item.
Representació a OSM Carto
Vehicle inspection-14.svg
Grup: equipaments
Fet servir en aquests elements
es pot usar en nodesno es pot usar en vieses pot usar en àreesno es pot usar en relacions
Combinacions útils
Vegeu també
Estat: de factoPage for proposal
El següent text és una traducció de l'article original en anglès, revisat des de la versió rev2194982. Introduïu tota la informació nova o la informació que sigui específica del seu lloc abans d'aquest avís.
Si us plau eviteu canviar radicalment aquest text sense traducció, actualitzant també l'article original, i notifiqueu-lo a la comunitat internacional o sol·liciteu ajuda en aquest lloc. S'accepten correccions ortogràfiques, gramaticals, lèxiques o estilístiques.

amenity=vehicle_inspection marca un lloc on es pot realitzar la inspecció de vehicles exigida per la llei.

La inspecció de vehicles és un procediment obligatori ordenat per l'autoritat governamental a nivell nacional o regional en molts països, en la qual un vehicle és inspeccionat per garantir que compleix amb els estàndards establerts per l'administració en termes de seguretat, emissió de gasos contaminants, etc. Tanmateix, el procediment pot dur-se a terme en una instal·lació que no estigui gestionada pel govern: en algunes jurisdiccions, és habitual que una empresa s'especialitzi en inspeccions d'emissions.

Com cartografiar

Establiu un node en el centre de l'element cartogràfic o dibuixeu una àrea al llarg del seu contorn.

Afegiu l'etiqueta amenity=vehicle_inspection

Etiquetes per a usar en combinació

Vegeu també