Cs:Key:bridge:name

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg bridge:name
Walter Taylor Bridge name plaque.JPG
Popis
Používá se pro zápis jména mostu tak, kde klíč name je již použit pro jméno silnice, která po mostě vede. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Vlastnosti
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Status: de facto

Značku bridge:name=* a podobné značky lze použít pro zápis jména mostu, u kterého je již klíč name=* použit pro jiný objekt, jako je silnice nebo železnice. Pro mosty explicitně označené jako man_made=bridge, které jsou stále populárnější, ztratila tato značka svou důležitost, protože název mostu se nyní píše do standardního klíče name=* na objektu mostu.

V minulosti byla většina mostů v OpenStreetMap mapována nepřímo jako jedna cesta označená highway=* nebo railway=* a atributem oznamujícím, že vedou po mostě bridge=yes. Tímto způsobem mapování se dalo odvodit, že tam je most, i když most samotný nebyl zakreslen jako objekt v OSM. Když ovšem silnice a most měly různá jména, lidé dávali název silnice do značky name=* a most, po kterém silnice vedla pak do jiné značky. Tím se docilovalo, že název silnice byl konzistentní po celé své délce, i když byla silnice přerušena mostem. Nejčastěji používaná značka pro tento účel byla bridge:name=*.

Podobně jako u jiných základních variant značky name=*, můžete také použít následující varianty (včetně jejich lokalizovaných variant s kódem jazyka, jako třeba bridge:name:cs=*):

Poznámka: Pokud je most již zakreslen jako samostatný objekt (jeho půdorys je třeba zakreslen značkou man_made=bridge), použijte pro tento objekt, prosím, spíše klíč name=*. Poklud zde ještě není zakreslený samostatný objekt pro most, pak zvažte jeho zakreslení.


Jinou značkou pro pojmenování mostu je bridge_name=*: