Cs:Key:bridge:name

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg bridge:name
Walter Taylor Bridge name plaque.JPG
Popis
Používá se pro zápis jména mostu tak, kde klíč name je již použit pro jméno silnice, která po mostě vede. Edit or translate this description.
Skupina: Vlastnosti
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Status: de facto

Značku bridge:name=* a podobné značky lze použít pro zápis jména mostu, u kterého je již klíč name=* použit pro jiný objekt, jako je silnice nebo železnice. Pro mosty explicitně označené jako man_made=bridge, které jsou stále populárnější, ztratila tato značka svou důležitost, protože název mostu se nyní píše do standardního klíče name=* na objektu mostu.

V minulosti byla většina mostů v OpenStreetMap mapována nepřímo jako jedna cesta označená highway=* nebo railway=* a atributem oznamujícím, že vedou po mostě bridge=yes. Tímto způsobem mapování se dalo odvodit, že tam je most, i když most samotný nebyl zakreslen jako objekt v OSM. Když ovšem silnice a most měly různá jména, lidé dávali název silnice do značky name=* a most, po kterém silnice vedla pak do jiné značky. Tím se docilovalo, že název silnice byl konzistentní po celé své délce, i když byla silnice přerušena mostem. Nejčastěji používaná značka pro tento účel byla bridge:name=*.

Podobně jako u jiných základních variant značky name=*, můžete také použít následující varianty (včetně jejich lokalizovaných variant s kódem jazyka, jako třeba bridge:name:cs=*):

Poznámka: Pokud je most již zakreslen jako samostatný objekt (jeho půdorys je třeba zakreslen značkou man_made=bridge), použijte pro tento objekt, prosím, spíše klíč name=*. Poklud zde ještě není zakreslený samostatný objekt pro most, pak zvažte jeho zakreslení.


Jinou značkou pro pojmenování mostu je bridge_name=*: