Cs:Key:contact:*

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Cs:Key:contact:fax)
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg Předpona contact:*
Contact info.jpg
Popis
Prefix pro několik klíčů contact:*, které popisují kontakt na objekt Show/edit corresponding data item.
Skupina: Adresy
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Viz též
Status: používáno
taginfo: contact:*

information sign

Tato stránka popisuje jmenný prostor namísto běžného klíče.

contact:*=* je prefixem pro několik klíčů contact:*, do kterých se vkládají kontaktní informace na příslušný objekt.


Hodnoty

Kontaktní informace byste měli přidávat pouze k POI a nikdy k soukromým adresám!

E-mailové adresy, které jsou na webových stránkách dostupné pouze po vyřešení captcha, nebo jsou jiným způsobem znečitelněny, aby se chránili před SPAMovými roboty, by se neměly přidávat do OSM.


Kontaktní údaje

Klíč Hodnota Prvek Poznámka TagInfo Ilustrace

Contact details

contact:phone +420 123 456 789 uzel cesta plocha relace telefonní číslo (viz také phone=*) Black telephone icon from DejaVu Sans.svg
contact:website http://priklad.cz uzel cesta plocha relace URL webové stránky (viz také website=* a url=*) Vista-www.png
contact:email mail@priklad.cz uzel cesta plocha relace e-mailová adresa (viz také email=*) Contactenos.jpg
contact:fax +420 123 456 789 uzel cesta plocha relace faxové číslo (viz také fax=*) Emoji u1f4e0.svg
contact:mobile +44 11223 456-789 uzel cesta plocha relace A telephone number connecting to a mobile phone. The more general tag contact:phone=* should be preferred. Roadsign - Cellphone.svg
contact:tty +44 11223 456-789 uzel cesta plocha relace A dedicated telephone number connecting to a teletypewriter (tty). Emoji u1f4e0.svg
Klíč Hodnota Prvek Poznámka TagInfo Ilustrace

Social media, messengers, web services

contact:facebook plné URL na Facebook uzel cesta plocha relace profil na  Facebooku - preferujeme plné URL (protože na Facebooku jsou různé druhy stránek), ale také se používá jednoduše veřejné uživatelské jméno. (Viz také facebook=*) Facebook f logo (2019).svg
contact:vk VK.com uzel cesta plocha relace VK link to social network service VK.com-logo.svg
contact:instagram uživatelské jméno uzel cesta plocha relace název účtu nebo plné URL na  Instagram Instagram logo 2016.svg Threads (app) logo.svg
contact:twitter @OpenStreetMap uzel cesta plocha relace název účtu nebo plné URL na  Twitter (viz také twitter=*) Twitter-logo.svg
contact:youtube Youtube account/channel URL uzel cesta plocha relace URL  YouTube účtu nebo kanálu oficiálně prvkem používaného. Někdy se uvádí pouze uživatelské jméno. YouTube Logo 2017.svg
contact:ok ok URL uzel cesta plocha relace ok link to social network service. Ok new logo.png
contact:webcam URL webové kamery uzel Pro označení umístění webové kamery použijte uzel se značkou surveillance=webcam Camera-example.jpg
contact:telegram https://t.me/Example or Telegram number uzel cesta plocha relace Telegram account name or full URL or Telegram number officially used by the POI. Telegram logo.svg
contact:whatsapp WhatsApp number uzel cesta plocha relace WhatsApp number officially used by the POI. WhatsApp.svg
contact:linkedin uživatelské jméno uzel cesta plocha relace název účtu nebo plné URL na  LinkedIn LinkedIn Logo.svg
contact:pinterest Pinterest URL uzel cesta plocha relace Pinterest URL officially used by the POI. Pinterest Logo.svg
contact:viber +44 11223 456-789 uzel cesta plocha relace Viber account name (phone number) or full URL Viber logo.svg
contact:foursquare https://foursquare.com/v/Example uzel cesta plocha relace Foursquare account name (hash) or full URL Foursquare logo 2018.png
contact:skype Skype jméno uzel cesta plocha relace Přihlašovací jméno na  Skype Skype logo (2019–present).svg
contact:xing uživatelské jméno uzel cesta plocha relace název účtu nebo plné URL na  XING(en) Xing logo.svg
contact:tiktok Username uzel cesta plocha relace TikTok account name or full URL Tiktok logo text.svg
contact:vhf kanál VHF Channel nebo frekvence uzel cesta plocha relace Zajímavé pro námořní a letecké služby Torre de controle Rio de Janeiro (Galeao).jpg
contact:flickr Flickr URL uzel cesta plocha relace URL  Flickr. Podobně jako u ostatních se jedná o místo, kde lze prvek oficiálně kontaktovat, nebo kde šíří informace. Nemělo by ukazovat na vlastnoručně udělanou fotografii místa. Flickr wordmark.svg
contact:mastodon @username@server.example uzel cesta plocha relace Mastodon social network handle or full URL Mastodon Logotype (Full Reversed).svg
contact:mobilizon @username@example.com or https://example.com uzel cesta plocha relace Mobilizon social network handle or full URL Mobilizon EN.png
contact:sip sip@example.com uzel cesta plocha relace SIP address
contact:diaspora URL a uživatelské jméno uzel cesta plocha relace plné URL na  Diaspora Diaspora logotype.svg
contact:gnusocial username@server.example uzel cesta plocha relace GNU Social social network handle or full URL GNU-social-logo.svg
contact:user_defined user defined uzel cesta plocha relace All commonly used namespace keys according to Taginfo
Klíč Hodnota Prvek Poznámka TagInfo Ilustrace

Mail address

contact:street street name uzel cesta plocha relace For use when the contact address is not the same as the address of the physical location.

For denoting the street name where a POI is located, see also addr:street=*

contact:housenumber housenumber uzel cesta plocha relace For use when the contact address is not the same as the address of the physical location. (Status: "draft" Text-x-generic.svg)

For denoting the housenumber where a POI is located, see also addr:housenumber=*

contact:postcode postcode uzel cesta plocha relace For use when the contact address is not the same as the address of the physical location.

For denoting the postcode number where a POI is located, see also addr:postcode=*

contact:city city name uzel cesta plocha relace For use when the contact address is not the same as the address of the physical location.

For denoting the city name where a POI is located, see also addr:city=*

contact:country country uzel cesta plocha relace For use when the contact address is not the same as the address of the physical location.

For denoting the country where a POI is located, see also addr:country=*

contact:pobox Post Box Number uzel cesta plocha relace Companies and organizations sometimes have a post office box (P.O. Box) to receive mail instead of to their physical address. The value should contain the box number as well as a post office identifier, such as a post code. Note this may be different from addr:postcode=*. USPS Post office boxes 1

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.Český překlad lze editovat zde.

Telefonní a faxové číslo používejte ve formátu dle  doporučení ITU-T E.123(en) a  DIN 5008(de):

 +<kód země> <národní směrové číslo> <účastnické číslo>-<linka pobočkové ústředny>

Viz také