Cs:Voda

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Logo. Součást : Voda
One example for Součást : Voda
Popis
Široká kategorie zahrnující pobřeží, mořské prostředí včetně námořní plavby; také vnitrozemské vodní cesty a hospodaření s vodou.
Značky

waterway=river
natural=coastline
landuse=reservoir
man_made=pipeline
man_made=wastewater_plant

Voda je široká kategorie zahrnující pobřeží(en), mořské(en) prostředí včetně námořní plavby(en); také vnitrozemské vodní cesty a hospodaření s vodou.

Klasifikace

Vodní prvky lze v OpenStreetMap vhodně klasifikovat následovně (s určitými přesahy):

  • Pobřeží(en) - včetně mnoha prvků, které se nachází na rozhraní moře a země
  • Mořské(en) - pro prvky nacházející se dále v moři, včetně ropných plošin, přírodních rezervací a ostrovů a také lodních tras a námořní plavby(en).
  • Vodní cesty - zahrnující všechny vodní toky, včetně řek, potoků, vodopádů(en), jezer, nádrží a člověkem vytvořených vodních toků.
  • Hospodaření s vodou - zahrnující využití vody člověkem, včetně nádrží a přehrad, potrubního vedení a studní, pítek a fontán.

Viz také