NL:Jaagpad

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Een van de mogelijke verkeersbord combinaties langs een jaagpad
Jaagpad tussen Schellebelle en Wetteren

Een jaagpad is in de eerste plaats een dienstweg:

  • Gerelateerd aan de transportfunctie van de waterweg (overslag en aan- en afvoer van goederen van bedrijven)
  • Ten behoeve van toezicht, inspectie, onderhoud van waterweginfrastructuur en de toegang tot vaartuigen;
  • Ten behoeve van de waterbeheersing (toezicht, inspectie, onderhoud van kunstwerken, oevers, enz.);
  • Ten behoeve van het uitvoeren van infrastructuurprojecten.
  • Ontsluitingsweg voor bepaalde percelen (bv. landerijen, woningen)
  • Dienstweg voor andere overheidsdiensten die werken moeten uitvoeren langs de jaagpaden

Auto's zijn doorgaans verboden op de jaagpaden. In sommige gevallen kan echter een toelating verkregen worden.


Aanvang en einde van een jaagpad

De start van een jaagpad wordt vaak aangeduid met een blauw verkeersbord met het woord 'jaagpad' er op. Echter, in de realiteit is dit niet altijd even nauwkeurig toegepast.

Er zijn geen borden die het einde van een jaagpad aanduiden. Verondersteld wordt dat een weg een jaagpad is tot aan de volgende kruising met een andere weg. Gebruik je gezond verstand.

How to map

Het aspect 'jaagpad' kan men zien op twee manieren:

  • Het historische gebruik als trekpad wordt aangeduid met towpath=yes. Het is vaak een goede aanduiding van fiets- en wandelcomfort. De meesten wegen die vlak langs een waterweg lopen zijn wellicht geschiedkundig jaagpaden geweest, maar niet automatisch alle wegen.
  • Het legale aspect wordt vervat met designation=towpath. De consensus is om deze tag toe te voegen als er het typische blauwe onderbord met 'Jaagpad' te zien is. Het juridisch statuut van jaagpad brengt tal van access regels met zicht mee. De tags in de voorbeelden hieronder zijn dan ook nodig om routeplanners de juiste informatie te geven - op sommige jaagpaden mag immers meer dan op andere. Bovendien verstaan de meeste (om niet te zeggen alle) routeplanners designation=towpath op zich niet. Maar een expliciete aanduiding dat het om een jaagpad gaat kan de mapper helpen om de andere tags te interpreteren.

Sommige wegen zijn duidelijk ooit jaagpaden geweest, maar hebben het typische blauwe onderbord met 'Jaagpad' niet. Zie dit Mapillary voorbeeld. Dit kan omdat de lokale overheid de toegankelijkheid anders wil regelen. Om aan te duiden dat deze weg wel degelijk gecontroleerd is maar er geen blauw onderbord met 'Jaagpad' aanwezig is, gebruiken we not:designation=towpath. Zonder deze extra tag zouden we niet weten of een weg ofwel een onvolledig getagged jaagpad is, ofwel enkel niet officieel als jaagpad aangeduid.


Type van highway
Key Value Opmerkingen
highway service Zowel service als unclassified kunnen. Eventueel misschien track. Zeker geen highway=path, highway=cycleway, of highway=footway, want anders kunnen er geen voertuigen rijden.
unclassified
track


Verkeersbord C3 met onderbord "jaagpad"
Verkeersbord Key Value Opmerkingen
Belgian road sign C3.svg
Belgium-trafficsign-ob-jaagpad.png
designation towpath
vehicle no Deze twee tags zijn standaard voor het verkeersbord C3
horse no
bicycle yes Fietsers zijn steeds toegelaten op een jaagpad. (Speedpedelecs echter niet, tenzij expliciet aangegeven)
mofa yes Motorfietsen klasse A zijn ook steeds toegelaten op een jaagpad.
maxspeed 30 Wettelijk is de snelheid op een jaagpad beperkt tot 30 km/u. Bijkomend: in de bebouwde kommen, bij het kruisen van wegen, op de sluiswallen, alsook in de nabijheid van bochten waar het uitzicht belemmerd is, wordt de snelheid beperkt op 10 kilometer per uur en staan er niet altijd borden.
vehicle:conditional yes @ permit Houders van een toelating mogen wel met een voertuig op het jaagpad. Momenteel is er echter nog geen consensus over hoe een toelating, of permit als tag toegevoegd wordt.


Verkeersbord C3 met onderbord "Jaagpad" en "Uitgezonderd aangelanden, toelatingen W&Z en rijwielen"
Verkeersbord Key Value Opmerkingen
Belgian road sign C3.svgBelgium-trafficsign-ob-jaagpad.png

Belgium-trafficsign-ob-iv-aangelanden toelatingen w&z rijwielen.png

designation towpath
vehicle destination De uitzondering 'aangelanden' (residents) wordt momenteel in OSM weergegeven via 'destination', aangezien een specifieke tag nog in de proposal fase is.
horse destination
bicycle yes Fietsers zijn steeds toegelaten op een jaagpad. (Speedpedelecs echter niet, tenzij expliciet aangegeven)
mofa yes Motorfietsen klasse A zijn ook steeds toegelaten op een jaagpad.
maxspeed 30 Wettelijk is de snelheid op een jaagpad beperkt tot 30 km/u. Bijkomend: in de bebouwde kommen, bij het kruisen van wegen, op de sluiswallen, alsook in de nabijheid van bochten waar het uitzicht belemmerd is, wordt de snelheid beperkt op 10 kilometer per uur en staan er niet altijd borden.
vehicle:conditional yes @ permit Houders van een toelating mogen wel met een voertuig op het jaagpad. Momenteel is er echter nog geen consensus over hoe een toelating, of permit als tag toegevoegd wordt. (De verwoording 'toelating W&Z' verwijst naar Waterwegen en Zeekanalen. Dit is eigenlijk een verouderde naam, de nieuwe naam is sinds 1 januari 2019 'De Vlaamse Waterweg')


Verkeersbord C3 met onderbord "Jaagpad" en "Uitgezonderd toelatingen, rijwielen, bromfietsen klassen A en speed pedelecs"
Verkeersbord Key Value Opmerkingen
C3 met jaagpad met uitzondering voor speed pedelecs.png


designation towpath
vehicle no Deze twee tags zijn standaard voor het verkeersbord C3
horse no
bicycle yes Fietsers zijn steeds toegelaten op een jaagpad. (Speedpedelecs echter niet, tenzij expliciet aangegeven)
mofa yes Motorfietsen klasse A zijn ook toegelaten op een jaagpad.
speed_pedelec yes Indien specifiek aangeduid, zoals op de foto hiernaast, zijn speed pedelecs (speedelecs) toegestaan op jaagpaden, mits de snelheidsbeperking van 30 km/u in acht te nemen.
maxspeed 30 Wettelijk is de snelheid op een jaagpad beperkt tot 30 km/u. Bijkomend: in de bebouwde kommen, bij het kruisen van wegen, op de sluiswallen, alsook in de nabijheid van bochten waar het uitzicht belemmerd is, wordt de snelheid beperkt op 10 kilometer per uur en staan er niet altijd borden.
vehicle:conditional yes @ permit Houders van een toelating mogen wel op het jaagpad met een voertuig. Momenteel is er echter nog geen consensus over hoe een toelating, of permit als tag toegevoegd wordt.Zie ook

  • barrier=bollard Soms zijn er paaltjes of bollards die het auto's verhinderen de jaagpaden te gebruiken. Standaard wordt access=no, foot=yes en bicycle=yes geimpliceerd. Als deze waarden niet gelden, tag dan expliciet wie de barrière kunnen passeren. In het geval van een jaagpad zou dit dus mofa=yes, en in sommige gevallen zelfs ook speed_pedelec=yes
  • Indien mogelijk, denk ook aan eventuele surface tags.