Pl:Relation:network

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg network
CycleLayer2.png
Opis
Sieci różnego rodzaju. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Drogi
Człony
  • węzeł linia obszar <empty>
  • relacja connection
  • linia line
  • obszar substation
Przydatne kombinacje
Status: w użyciuPage for proposal

Relacja network - stosowana do grupowania obiektów będących w sieci.

Opis funkcji

Ta strona ma na celu opisanie pojęcia relacji sieci. Ponadto omówiono ogólnie mapowanie sieci.

Relacja sieci grupuje elementy jako człony sieci, zaznacza je jako będące częścią danej sieci, i reprezentuje samą sieć. Relacja route z tagiem network=* nie jest zatem relacją sieciową.

Cel relacji sieciowych

Cele takich relacji są różne w zależności od grupy podmiotów. Najczęstsze powody ich tworzenia i utrzymywania wymieniono poniżej:

  • Zaznaczanie członów jako części określonej sieci, w przypadkach, w których znalezienie informacji o członkostwie przy użyciu takich narzędzi jak Overpass turbo byłoby trudne lub wręcz niemożliwe.
  • Zwiększenie łatwości konserwacji poprzez zastosowanie tagów używanych przez wszystkich człony relacji, a nie samych członów.

Dobrze wiedzieć

Relacje nie mają na celu modelowania kategorii, np. "wszystkie przystanki tramwajowe we Frankfurcie". Możliwe, że takie relacje (nadal) istnieją. Przed usunięciem należy skontaktować się z ostatnimi edytorami (jeśli zmiany były niedawno) i lokalną społecznością, aby upewnić się, że nie zrozumiałeś źle pojęcia tej relacji.

Zalety

  • Relacje sieciowe grupują swoje obiekty bez względu na klucz lub funkcję, jako że OpenStreetMap nie ma statycznych identyfikatorów, tworzenie relacji sieciowych tworzy "prawdziwą" grupę.
  • Każdy człon można opisać za pomocą roli, która jest szczególnie przydatna w relacjach sieciowych.

Wady

  • Niektóre relacje sieciowe mogą stać się ogromne, ponieważ reprezentują ogromną sieć, więc mogą stać się problemem.
  • Szczególnie nowi maperzy wielokrotnie nie rozumieli tego dlaczego/jak muszą dodawać części sieci do relacji. Dlatego nie zawsze było to wykonywane prawidłowo i wymagało dodatkowych edycji.

Alternatywa dla relacji sieciowych

Wykorzystanie tagu network=xyz} dla wszystkich elementów sieci jest najczęstszą alternatywą. Wadą jest to, że "wartość" dla sieci często nie jest unikalna, a tag network jest już inaczej stosowany dla tras rowerowych i pieszych.

Użycie

Sieci elektryczne

Według Taginfo jedną z najczęstszych "roli" w relacjach sieciowych jest rola substation. Energia odnawialna w WB opisuje użycie tej roli, ale nie wspomina o type=network.

Zewnętrzne sieci sportowe

Główny artykuł: Cycle Node Network Tagging
Główny artykuł: Walking_Routes#Tags_of_the_relation

Koncepcja relacji sieci jest wykorzystywana w szczególności dla sieci węzłów. Umożliwia to grupowanie węzłów.

Publiczne sieci transportowe

Relacje sieciowe są wykorzystywane w kontekście wspólnego systemu opłat, pewnego rodzaju transportu i (subsydiowanych) koncesji na obsługiwanie szeregu linii. Istnieje Category:Public transport by country zawierający szczegółowe informacje na temat transportu publicznego w odniesieniu do określonego kraju. To znacznie więcej niż tylko relacje sieciowe. Ogólnie relacje sieciowe obejmują wszystkie relacje route-master sieci.

Holenderskie podejście

Relacje sieciowe są używane do oznaczenia członkostwa w trasie dla koncesji na transport publiczny. Było to motywowane łatwością obsługi w świetle ciągłych zmian w koncesjonowaniu.

Niemieckie podejście

Idea powiązań sieciowych dla koncesji lub systemów taryfowych (niemiecki: Verkehrsverbunde) była skazana na listę dyskusyjną, ponieważ zmieniają się one regularnie i nie mają znaczenia dla użytkowników. Obecnie wydaje się, że wszystko jest odwzorowane w relacjach route lub route_master, a relacje sieciowe to porzucone and ignorowane (przykłady: relation 66263 brak linii 4, relation 2664636 z note=teilen, teilen, teilen, niemiecki dla divide, divide, divide).

Zobacz też