Pl:Tag:artwork_type=dwarf

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg artwork_type = dwarf
WrocLovek (WrocLover) Wroclaw dwarf 01.JPG
Opis
Mała rzeźba w formie krasnala.
Grupa: Turystyka
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Wymagane znaczniki
Status: w użyciu

Wikidane

artwork_type=dwarf – tag używany do oznaczania wrocławskich krasnali, czyli małych rzeźb będących atrakcją turystyczną Wrocławia. Krasnale te występują nie tylko we Wrocławiu. Tag może być używany także do oznaczania krasnali w innych miastach.

Mapowanie

 • Jeśli w danym miejscu jest kilka krasnali i stanowią one całość, np. Syzyfki czy Orkiestra Krasnali, dodaj to jako jeden obiekt.
 • Niektóre krasnale zostały skradzione lub przeniesione – jeśli krasnala nie widać w terenie, nie dodawaj go.
 • Tag ten powinien być stosowany do mapowania krasnali odlanych, na stałe przymocowanych w jednym miejscu. Nie do porcelanowych przenośnych krasnali ogrodowych stawianych w prywatnych ogródkach.
 • Można ten tag stosować również do rzeźb krasnali nienależących do sieci wrocławskiej.

Tagowanie wrocławskiego krasnala

 • name=* – nazwa
 • artist_name=* – imię i nazwisko artysty
 • image=* – zdjęcie
 • start_date=* – data ustawienia/odsłonięcia
 • location=* – lokalizacja (Zwykle są ustawione na ziemi, na zewnątrz. Jeśli jednak nie są, warto podać lokalizację, bo to małe obiekty i mogą się znajdować w nieoczywistych miejscach, np. na latarni.)
 • opening_hours=* – godziny otwarcia (jeśli krasnal jest w budynku lub jeśli nie jest dostępny całą dobę)
 • material=* – jeśli wiadomo, z jakiego materiału został zrobiony
 • access=customers – (rzadko) jeśli nie jest ogólnie dostępny, np. na lotnisku, w ogrodzie zoologicznym lub na terenie miejsca, gdzie wcześniej trzeba zapłacić, żeby wejść.

Przykład

tourism=artwork
artwork_type=dwarf
network=Wrocławskie krasnale
brand:wikidata=Q910242
brand:wikipedia=pl:Wrocławskie krasnale
name=Farmaceuta Akademicki
artist_name=Beata Zwolańska-Hołod
start_date=2013-04-26

Farmaceuta Akademicki (Academic Pharmacist) Wroclaw dwarf 01.JPG
node 4970038880

Zdjęcia

Linki zewnętrzne