Template:Cs:Map Features:Advertising billboard examples

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Příklady reklamních billboardů

Tato část poskytuje příklady, jak značit reklamní billboardy.

Photo Obecný popis Klíče a značky Poznámky Možné nebo navrhované vykreslování
AdvertisingBillboardGrounded 006.jpg
Reklamní billboard podstavený na zemi, nesený sloupem, prosvětelný, animovaný nabíjenými plakáty, dvě strany, instalovaný na veřejném pozemku. Velmi častý typ reklamního zařízení.

man_made=advertising
advertising=billboard
support=trunk
size=3.6*2.6
height=6
luminous=yes
animated=winding_posters
sides=2
operator=JCDecaux
access=no
land_property=public
message=commercial
display_surface=7
visibility=area

man_made=advertising - hlavní značka, není povinná, ale je vhodná pro první vyhledávání.

support=trunk - billboard je připevněn na svém sloupu.
size=3.6*2.6 - celkový rozměr zařízení je 3,6 m na šířku a 2,6 m na výšku, včetně rámu, ale bez nosné konstrukce.
height=6 - maximální výška celého zařízení je 6 m.
luminous=yes - billboard je prosvětlen zevnitř, takže svítí.
animated=winding_posters - na každé straně se postupně zobrazují tři plakáty, takže je celkem šest reklamních 'tváří'. sides=2 - zařízení má dvě strany.
operator=JCDecaux - název provozovatele je zobrazen na přední straně.
access=no - sděluje, že na tomto zařízení může vystavovat plakáty pouze provozovatel.
land_property=public - sděluje, že zařízení je umístěno na veřejném pozemku, chodníku veřejné ulice.
message=commercial - zobrazuje komerční reklamní sdělení.
display_surface=7 - rozměry plakátů jsou 3,2 m na šířku a 2,2 m na výšku, takže celková plocha je 7,04 m².
visibility=area - zařízení je viditelné z několika směrů a z více než 50 m.

Billboard trunk.svg
Support poles.jpg
Reklamní billboard postavený na zemi, nesený dvěma sloupky, neosvětlený, neanimovaný, dvě strany, umístěný na soukromém pozemku. Velmi častý typ reklamního zařízení.

man_made=advertising
advertising=billboard
support=poles
size=4*3
height=6
lit=no
animated=no
sides=2
operator=*
access=no
land_property=private
message=commercial
display_surface=12
visibility=area

man_made=advertising - hlavní značka, není povinná, ale je vhodná pro první vyhledávání.

support=poles - billboard je připevněn na dvou sloupcích.
size=4*3 - celkový rozměr zařízení je 4 m na šířku a 3 m na výšku, včetně rámu, ale kromě nosné konstrukce.
height=6 - maximální výška zařízení je 6 m.
lit=no - zařízení není osvětleno.
animated=no - zařízení není animované.
sides=2 - zařízení má dvě strany.
operator=* - název provozovatele je zobrazen na přední straně.
access=no - sděluje, že na tomto zařízení může vystavovat plakáty pouze provozovatel.
land_property=private - zařízení je umístěno na soukromém pozemku.
message=commercial - zobrazuje komerční reklamní sdělení.
display_surface=12 - rozměry plakátů je přibližně 4 m na šířku a 3 m na výšku, tedy celková zobrazovací plocha je cca 12 m².
visibility=area - zařízení je viditelné z několika směrů a z více než 50 m.

Billboard legs.svg
Support wall.jpg
Billboard připevněný na soukromé zdi. Velmi častý typ reklamního zařízení.

man_made=advertising
advertising=billboard
support=wall
size=2.4*2
height=5
lit=no
animated=no
sides=1
operator=PAP
access=no
land_property=private
message=commercial
display_surface=4
visibility=street

man_made=advertising - hlavní značka, není povinná, ale je vhodná pro první vyhledávání.

support=wall - billboard je připevněný na zdi.
size=2.4*2 - celkové rozměry zařízení jsou cca 2,4 m na šířku a 2 m na výšku, včetně rámu, ale kromě nosné konstrukce.
height=6 - maximální výška zařízení je 6 m.
lit=no - zařízení není osvětleno.
animated=no - zařízení není animovaní.
sides=1 - zařízení má jednu stranu.
operator=PAP - název provozovatele je zobrazen na přední straně.
access=no - sděluje, že na tomto zařízení může vystavovat plakáty pouze provozovatel.
land_property=private - zařízení je umístěno na soukromém pozemku.
message=commercial - zobrazuje komerční reklamní sdělení.
display_surface=4 - rozměry zařízení jsou asi 2 m na šířku a 2 m na výšku, celková zobrazovací plocha je tedy cca 4 m².
visibility=street - zařízení je viditelné z ulice a z více než 10 m.

Billboard wall.svg

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Český překlad této šablony můžete editovat zde.