Template:Cs:Map Features:Advertising board examples

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Příklady reklamních ploch

Zde jsou uvedeny příklady značení reklamních ploch.

Ilustrace Obecný popis Klíče a hodnoty Poznámky o značení Možné nebo navrhované vykreslování
Reserved advertising board (Panneau affiche libre)
Reklamní plocha postavená na zemi, nesená sloupky, neosvětlená, neanimovaná, jednostranná, umístěná na veřejném pozemku. Pro volné použití a neziskové organizace. Možno vylepit libovolný plakát. Městské reklamní zařízení.

man_made=advertising
advertising=board
support=pole
size=2*1.2
height=2.15
luminous=no
animated=no
sides=1
operator=Ville de Grenoble
access=yes
land_property=public
message=opinions;non_profit
display_surface=2.4
orientation=parallel
visibility=house

man_made=advertising - značka první úrovně, není povinná, ale je užitečná pro prvotní vyhledávání.

support=poles - plocha je nesena dvěma sloupky.
size=2*1.2 - celkové rozměry zařízení jsou 2 m na šířku a 1,2 m na výšku, bez nosné konstrukce.
height=2.15 - maximální výška zařízení je 2,15 m.
luminous=no - zařízení není osvětleno.
animated=no - zařízení není animované.
sides=1 - zařízení má jednu stranu.
operator=Ville de Grenoble - název provozovatele je zobrazen na přední straně.
access=yes - kdokoliv může vylepovat plakáty, kromě komerční reklamy.
land_property=public - zařízení je umístěno na veřejném pozemku, chodníku veřejné ulice.
message=opinions;non_profit - zobrazená sdělení se týkají názorů a neziskových organizací.
display_surface=2.4 - rozměry plochy jsou 2 m na šířku a 1,2 m na výšku, takže celková plocha je 2,4 m².
orientation=parallel - deska je orientována paralelně k pohybu lidí.
visibility=house - zařízení je viditelné pro chodce z 10 m.

Board free 3.svg
Advertising board (préenseigne publicitaire)
Several advertising boards (préenseignes publicitaires)
Oznamovací cedule u venkovské cesty, která inzeruje blízkost nějakého podniku/komerční/průmyslové aktivity. Venkovské reklamní zařízení.

man_made=advertising
advertising=board
support=post
size=1.5*1
height=2.15
lit=no
animated=no
sides=1
operator=ISO France Fenêtres
access=no
land_property=private
message=commercial
display_surface=1.5
orientation=front
visibility=street

man_made=advertising - značka první úrovně, není povinná, ale je užitečná pro prvotní vyhledávání.

support=post - cedule je umístěna na sloupku.
size=1.5*1 - celkové rozměry zařízení jsou 1,5 m na šířku a 1 m na výšku, bez nosné konstrukce.
height=2.15 - maximální výška zařízení je 2,15 m.
lit=no - zařízení není osvětleno.
animated=no - zařízení není animované.
sides=1 - zařízení má jednu stranu.
operator=* - název provozovatele je zobrazen na přední straně.
access=no - měnit obsah zařízení může jen provozovatel.
land_property=private - zařízení je umístěno na soukromém pozemku.
message=commercial - zobrazená zpráva je komerční reklama.
display_surface=1.5 - rozměry jsou cca 1,5 m na šířku a 1 m na výšku, tedy celková plocha je asi 1,5 m².
orientation=front - cedule je orientována čelem k pohybu lidí.
visibility=street - zařízení je viditelné podél cesty a z více než 10 m.

Indication.svg
One advertising board
Reklamní cedule u městské silnice, které inzeruje komerční aktivitu.

man_made=advertising
advertising=board
support=pole
size=1.5*1.5
height=2.2
lit=no
animated=no
sides=1
operator=InterHotel
access=no
land_property=public
message=commercial
display_surface=2.25
orientation=front
visibility=street

man_made=advertising - značka první úrovně, není povinná, ale je užitečná pro prvotní vyhledávání.

support=poles - cedule je nesena dvěma sloupky.
size=1.5*1.5 - celkový rozměr zařízení je asi 1,5 m na šířku a 1,5 m na výšku, bez nosné konstrukce.
height=2.2 - maximální výška zařízení je 2,2 m.
lit=no - zařízení není osvětleno.
animated=no - zařízení není animované.
sides=1 - zařízení má jednu stranu.
operator=InterHotel - název provozovatele je zobrazen na přední straně.
access=no - měnit obsah zařízení může jen provozovatel.
land_property=public - zařízení je umístěno na veřejném pozemku.
message=commercial - zobrazená zpráva je komerční reklama.
display_surface=2.25 - rozměry jsou asi 1,5 m na šířku a 1,5 m na výšku, takže celková plocha je asi 2,25 m².
orientation=front - cedule je orientována čelem k pohybu lidí.
visibility=street - zařízení je viditelné podél cesty a z více než 10 m.

Board.svg
Political board for french election campain in 2017
Politická reklamní plocha pro inzerci kandidátů do voleb.

man_made=advertising
advertising=board
message=political
permanent=no

man_made=advertising - značka první úrovně, není povinná, ale je užitečná pro prvotní vyhledávání.

message=political - zobrazená zpráva je politická reklama, která inzeruje kandidáty během volební kampaně.
permanent=no - zařízení není stálé, je na místě pouze během volební kampaně.

Political Board 3.svg

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Český překlad můžete editovat zde.