Ca:Tag:leisure=swimming_pool

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

two merging arrows

It has been proposed that this page or section be merged with Tag:amenity=swimming_pool. (Discuss)Help translate this into Catalan!
Public-images-osm logo.svg leisure = swimming_pool
Pool i.jpg
Descripció
A place built for swimming Show/edit corresponding data item.
Representació a OSM Carto
Base layer water.png
Grup: oci
Fet servir en aquests elements
es pot usar en nodesno es pot usar en vieses pot usar en àreesno es pot usar en relacions
Combinacions útils


Vegeu també
Estat: aprovadaPage for proposal

Una piscina és un lloc construït per nedar com a activitat recreativa o esport (wikipedia:Swimming_pool). Les piscines solen estar a l'aire lliure o entre edificis.

Accès

Les piscines privades han d'estar etiquetades com a "leisure=swimming_pool" i "access=private", tot i que "access=no" seria més realista en alguns casos.Encara no s'ha decidit si les que són públiques però cobren han de portar l'etiqueta "access=permissive" o "access=customer". Mira access=* i la respectiva discussió.

Amenitzar o Lleure ?

L'etiqueta amenity=swimming_pool també està documentada sense cap diferència a la definició.És una etiqueta antiga i Lleure (leisure) es fa servir molt més a la base de dades (mira Taginfo search "swimming pool") . Això ens demostra que la majoria d'editors pensen que encaixa millor.Decisions apresurades d'etiquetament han provocat una sobrecàrrega d'etiquetes amenity i tot plegat forma part del procés de transició a etiquetes més descriptives.Hi ha varis debats a la pàgina Proposed features/Swimming pool.

Renderització

Actualment (Juliol 2011), Mapnik i Osmarender renderitzen leisure=swimming_pool i amenity=swimming_pool.

Etiquetes similars

sport=swimming - Un lloc on pots nedar, i fer altres esports sota Key:sport. Està clar que a una piscina hi pots nedar. PER_FER: més documentació sobre per a què serveix aquesta etiqueta

leisure=sports_centre - sobreix altres àrees que a més de piscines inclouen pavellons,camps,pistes,gimnassos,etc.