Ca:Tag:leisure=swimming_pool

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg leisure = swimming_pool
Pool i.jpg
Descripció
A place built for swimming Edit or translate this description.
Grup: Leisure
Fet servir en aquests elements
es pot usar en nodesno es pot usar en vieses pot usar en àreesno es pot usar en relacions
Combinacions útils


Vegeu també
Wikidata
Estat: de facto

Una piscina és un lloc construït per nedar com a activitat recreativa o esport (wikipedia:Swimming_pool). Les piscines solen estar a l'aire lliure o entre edificis.

Accès

Les piscines privades han d'estar etiquetades com a "leisure=swimming_pool" i "access=private", tot i que "access=no" seria més realista en alguns casos.Encara no s'ha decidit si les que són públiques però cobren han de portar l'etiqueta "access=permissive" o "access=customer". Mira access=* i la respectiva discussió.

Amenitzar o Lleure ?

L'etiqueta amenity=swimming_pool també està documentada sense cap diferència a la definició.És una etiqueta antiga i Lleure (leisure) es fa servir molt més a la base de dades (mira Taginfo search "swimming pool") . Això ens demostra que la majoria d'editors pensen que encaixa millor.Decisions apresurades d'etiquetament han provocat una sobrecàrrega d'etiquetes amenity i tot plegat forma part del procés de transició a etiquetes més descriptives.Hi ha varis debats a la pàgina Proposed features/Swimming pool.

Renderització

Actualment (Juliol 2011), Mapnik i Osmarender renderitzen leisure=swimming_pool i amenity=swimming_pool.

Etiquetes similars

sport=swimming - Un lloc on pots nedar, i fer altres esports sota Key:sport. Està clar que a una piscina hi pots nedar. PER_FER: més documentació sobre per a què serveix aquesta etiqueta

leisure=sports_centre - sobreix altres àrees que a més de piscines inclouen pavellons,camps,pistes,gimnassos,etc. Termes Relacionats: ‹ pool › ‹ swimming pool ›