Cs:Zpracování odpadu

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Logo. Součást : Zpracování odpadu
One example for Součást : Zpracování odpadu
Popis
Věci vztahující se ke skládkám odpadu a jiným zařízením na zpracování odpadu.
Značky

Tato stránka obsahuje značky vztahující se ke zpracování odpadu a skládkám.

Jak mapovat

Místa sběru odpadu se značí následovně:

Překládací stanice odpadu se značí amenity=waste_transfer_station. Je to místo, kde se hromadně přijímá odpad, aby byl převezen na skládku. Může se jednat o všechen odpad, nebo pouze spotřebiče a podobné věci, které nejsou odváženy při sběru domovního odpadu.

Skládky odpadu se značí landuse=landfill.

Čistírny odpadních vod se značí man_made=wastewater_plant.

Příjezdové silnice ke sběrnám odpadu se značí highway=service. Budou to obecně silnice vzadu za domy, kam obyvatelé mohou umisťovat své popelnice k odvozu. Také pro komerční ekvivalent.

Spalovny odpadu se značí power=generator + generator:source=waste.

Viz také