Fa:Tag:amenity=fountain

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = fountain
Fountain at Milan citadel.JPG
توضیحات
یک فواره با کاربری فرهنگی/تزئینی/تفریحی Show/edit corresponding data item.
نماد در OSM Carto
Fountain-14.svg
گروه: water management
روی این عنصرها به‌کار می‌رود
استفاده در گره‌ها مجاز استنباید در راه‌ها استفاده شوداستفاده در ناحیه‌ها مجاز استنباید در رابطه‌ها استفاده شود
ترکیبات مفید
وضعیت: پذیرفتهPage for proposal

خلاصه

یک فواره با کاربری فرهنگی/تزئینی/تفریحی

این ممکنه از فواره های معمولی که شما در تعداد زیادی از مراکز شهر پیدا میکنید, ، تا فواره های بزرگ مانند فواره Trevi در رم است که می تواند به عنوان یک نشانه اختصاصی عمل کند و همچنین یک tourism=attraction باشد. آب آن فواره ها معولا قابل خوردن نیست.

تگ گذاری

یک گره نقطه یا یک ناحیه محدوده کشیده وبا amenity=fountain تگ گذاری کنید. این محدوده باید شامل کل قسمت آبگیر باشد

لطفا یک جایگاه آبخوری اختصاصی را به عنوان man_made=drinking_fountain تگ گذاری کنید. اگرکاربری اولیه آب فواره به عنوان آب خوردن نباشه ولی آب قابل خوردن باشه از این تگ استفاده کنید drinking_water=yes (صفحه تگ را برای تگ گذاری با جزییات بیشتر ببینید).

لطفا چشمه را به عنوان natural=spring باdrinking_water=yes تگ گذاری کنید .

تگ های کلی مفید دیگر :

  • name=*-اسم فواره.
  • drinking_water=yes/no - مشخص کردن که آیا یک مکان آب نوشیدنی دارد
  • lit=yes/no - چراغی درخشان داخل /روی فواره وجود دارد؟

تگهای مربوطه

  • man_made=drinking_fountain - دستگاه ساخته شده توسط انسان ساخته شده یک جت کوچک برای نوشیدن آب است.
  • amenity=drinking_water - جایی که آب نوشیدنی برای مصارف شخصی به اندازه کم وجود دارد (کوه پیمایی, چشمه آب معدنی, ...)
  • amenity=water_point -جایی که مقادیر بزرگتری از آب نوشیدنی وجود دارد مثلا برای یک کاروان سفری
  • natural=spring - آب به بیرون زمین میجوشد. ممکنه یک فواره دراین اطراف ساخته شده باشد
  • (ببینید Roman Bath in Bath, U.K)
  • man_made=water_well - یک حفاری ساخت بشر در زمین برای بدست آوردن آب ازسفره های زیر زمینی

مثالها

Rendering