Pl:Tag:natural=grassland

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Pl:Key:grassland)
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg natural = grassland
(środowisko naturalne = teren_trawiasty)
Surface grass.jpg
Opis
Obszar, na którym roślinność jest zdominowana przez trawy i inne rośliny zielne. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Natural-Grassland.png
Grupa: Środowisko naturalne
Używane na tych elementach
nie może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

natural=grassland – stosowany do oznaczenia położenia obszaru, na którym roślinność jest zdominowana przez trawy i inne niezdrewniałe rośliny.

Opis obiektu

W Polsce ten tag przydaje się do oznaczenia dzikich łąk na różnego rodzaju nieużytkach, np. opuszczonych gruntach rolnych. Najczęstsze rośliny zielne (oprócz rozmaitych gatunków traw), porastające tego rodzaju nieużytki to nawłoć kanadyjska, pokrzywa, wrotycz.
W miastach, obszary trawiaste to wszelkiego rodzaju trawniki, porośnięte nie uprawianą (dziką) trawą.

Mapowanie

Należy zaznaczyć obszar, na którym jest teren trawiasty, dodając tag natural=grassland.

Nie należy mylić z:

Zobacz też

  • grassland=* – opcjonalnie dodajemy info z jakim rodzajem naturalnego terenu trawiastego mamy do czynienia, np: step, pampa itd.
  • Proposed features/Grassland – oryginalna propozycja
  • Vegetation – ogólna dyskusja na temat oznaczania roślinności

Możliwe błędy tagowania

Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!
Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!