Pl:Tag:crossing=no

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg crossing = no
2022-10-06 Nielegalne przejście przez linię kolejową 395 w Poznaniu.jpg
Opis
Miejsce, gdzie przejście przez drogę lub torowisko jest zabronione. Show/edit corresponding data item.
Grupa: skrzyżowania
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

crossing=no oznacza miejsce, gdzie nie wolno przechodzić przez jezdnię lub torowisko. Warto dodać je tam, gdzie ludzie nielegalnie przechodzą. Dodawanie go do każdego punktu czy linii highway=motorway jest całkowicie zbędne.

Jest też używane na highway=traffic_signals które nie mają powiązanego przejścia dla pieszych.

Zastosowanie

Czasami w celach orientacyjnych warto zaznaczyć wydeptane, nielegalne przejścia przez tory. Może zdarzyć się też sytuacja kiedy chodniki zbiegną się w jednym punkcie, w którym nie można przekraczać jezdni lub w inny sposób będzie wynikać to z geometrii ścieżek dla pieszych.

Oznaczamy w ten sposób miejsca gdzie można spodziewać się przejścia, ale jest ono nielegalne w świetle przepisów prawa.

Mapowanie

W punkcie na przecięciu highway=path lub highway=footway z drogą lub torem, dodajemy tag crossing=no. Wyklucza on możliwość przekraczania jezdni lub torowiska w tym miejscu.

Do ścieżki przecinającej drogę/torowisko w miejscu nielegalnego przejścia warto dodać tag access=no.

Dodatkowe tagi

Tag Opis
crossing=no Zabrania przekraczania jezdni/torowiska w tym miejscu. Wyklucza użycie w tym miejscu tagów highway=crossing i railway=crossing
hazard=illegal_crossing Jeśli przejście jest dodatkowo oznaczone znakami ostrzegającymi o zakazie przejścia.
disused:railway=crossing Dot. przejść przez tory kolejowe - jeżeli w tym miejscu znajduje się infrastruktura przejścia (np. płyty w torowisku), ale jest trwale wyłączona z użycia.
highway=crossing Tych tagów  nie wolno łączyć ze sobą. highway=crossing oznacza legalne przejście przez ulicę. crossing=unmarked jest dla legalnych przejść bez zebry i świateł.
railway=crossing Tych tagów  nie wolno łączyć ze sobą. railway=crossing oznacza legalne przejście przez tory.

Przykłady