Pl:Tag:landuse=apiary

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg landuse = apiary
(użytkowanie ziemi = pasieczysko)
2016 Pasieka w Trzebieszowicach 1.jpg
Opis
Pasieka. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Użytkowanie ziemi
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Status: w użyciuPage for proposal

landuse=apiary – stosowany do oznaczenia położenia pasieki.

Opis obiektu

 Pasieka – miejsce, w którym znajdują się pnie, ule z pszczołami, ogrodzone i właściwie oznakowane.
Pasieka powinna znajdować się nie bliżej niż:

  • 10 m od najbliższych zabudowań
  • 50 m od najbliższej drogi szybkiego ruchu
  • 150 m od najbliższych obiektów użyteczności publicznej np. szkoły, szpitala itd.

Mapowanie

Należy zaznaczyć obszar obszar , na którym jest pasieka lub nanieść węzeł węzeł na środku obiektu dodając tag landuse=apiary.
Jeśli obszar pasieki jest mniejszy niż 5m x 5m mapujemy ją jako węzeł węzeł

Opcjonalne tagi:

  • name=* – nazwa pasieki
  • operator=* – nazwa firmy lub nazwisko pszczelarza
  • capacity=* – liczba rodzin pszczelich znajdujących się w toczku
  • seasonal=yes – w przypadku pasieki wędrownej
  • ref=* – "Weterynaryjny Numer Pasieki" (który możemy znaleźć np. na słoiku z miodem).
  • building=* – budynek, w którym może być kilka pni z pszczołami zwykle jest to zaadoptowany wagon lub kontener.
  • website=* – strona internetowa

Budynek z zapleczem technicznym pszczelarza możemy oznaczyć building=farm_auxiliary albo po prostu building=yes.
Poszczególne ule można tagować man_made=beehive (jednak praktycznie nie wnosi to żadnej wartości, ponieważ pszczelarz swobodnie dysponuje pniami).

Zobacz też