Pl:Tag:landuse=apiary

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg landuse = apiary
(użytkowanie ziemi= pasieczysko)
2016 Pasieka w Trzebieszowicach 1.jpg
Opis
Pasieka - teren z ulami. Edit or translate this description.
Grupa: Użytkowanie ziemi
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do drogimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Wikidane
Status: zaproponowanyPage for proposal

landuse=apiary - stosowany do oznaczenia położenia pasieki.

Opis obiektu

Pasieka - miejsce w którym znajdują się pnie, ule z pszczołami, ogrodzone i właściwie oznakowane.
Pasieka powinna znajdować się nie bliżej niż:

  • 10m od najbliższych zabudowań
  • 50m od najbliższej drogi szybkiego ruchu
  • 150m od najbliższych obiektów użyteczności publicznej np: szkoły, szpitala itd:.

Mapowanie

Należy zaznaczyć obszar obszar na którym jest pasieka lub nanieść węzeł węzeł na środku obiektu dodając tag landuse=apiary.
Jeśli obszar pasieki jest mniejszy niż 5m x 5m mapujemy ją jako węzeł węzeł

Opcjonalne tagi:

  • name=* nazwa pasieki
  • operator=* nazwa firmy lub nazwisko pszczelarza
  • capacity=xxx - ilość rodzin pszczelich znajduje się w toczku (liczba)
  • seasonal=yes - dla pasieki wędrownej
  • ref=xxx - "Weterynaryjny Numer Pasieki" (który możemy znaleźć np na słoiku z miodem).
  • building=* - dla budynku w którym może być kilka pni z pszczołami zwykle jest to zaadoptowany: wagon, kontener.
  • website=* - jeśli pasieka posiada stronę internetową

Budynek z zapleczem technicznym pszczelarza możemy oznaczyć building=farm_auxiliary albo po prostu building=yes.
Poszczególne ule można tagować man_made=beehive (jednak praktycznie nie wnosi to żadnej wartości, gdyż pszczelarz swobodnie dysponuje pniami).

Zobacz też