Sq:Wiki përkthimi

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Rreth OSM Linja orientimit Organizimi Përkthimi Pastrimi Ndihmë

Projekti OpenStreetMap prezantohet në shumë gjuhë. Këtu në Wiki gjindet dokumentacioni dhe ndihma bazë në gjuhën angleze, e cila është gjuha kryesore e projektit OSM. Çdo gjë, që është prezantuar në formë të njëllojshme internacionale, duhet të shtohet edhe në gjuhët e tjera në formë dokumentacioni. Ajo pjesë e dokumentacionit, e cila është prezantuar më mirë në një gjuhë tjetër, nuk duhet të fshihet, por të merret edhe në versionin në gjuhën angleze.

Edhe në vendet e tjera të projektit janë Përkthimet të paktën me të njëjtën shkallë rëndësie.

Shumëgjuhësia dhe bashkësia

Shumëgjuhësia e OSM ndikon në njëllojshmërinë e saj. Në rastin e ndryshëm si tek projekti i wikipedia's, ku komunitetet shumëgjuhëshe mundësisht duan të mbledhin sa më shumë dije të lirë, këtu janë të rëndësishme bashkësia e komunitetit, njëllojshmëria e dokumentacionit si dhe bashkëmbështetja. Qëllimi i projektit OSM është harta! Ky wiki është një mjet ndihmës për të.

Proçesi i përkthimit

Përdoruesit e hartës janë të mikëpritur të japin kontributin e tyre. Mirëpo përkthimi në këtë wiki ka dërguar edhe forma mosmarrveshjeje. Por ne duhet të përpiqemi të qëndrojmë të organizuar. Për temat nacionale (si importimi i disa të dhënave të caktuara, takimet e grupeve lokale ose disa njësi të caktuara kartografike) nuk është e nevojshme të transportohen në një wiki në gjuhën angleze.

Këshilla mbi përkthimin

Përkthe gjitha faqet, të cilat do të nevojiten nga përdoruesit e rinj të OSM: Hyrjet, Përmbajtjet, Udhëzimet, etj.:

Nqs në artikull nuk është treguar menyja gjuhësore, atëherë
 1. Hap artikullin Edit ose Bearbeiten ose Përpuno (shiko sipas gjuhës që ke konfiguruar wikin) dhe shto krejt lart këtë rresht:
  {{Languages}}
 2. Pastaj ruaje artikullin me Save ose Speichern ose Ruaj.
Nëqoftëse në artikull tregohet menyja e gjuhës dhe një përkthim i faqes/artikullit ekziston me një emër tjetër, atëhere

Ja vlen të kontrollosh, nëse përkthimi i faqes ekziston, mirëpo nuk tregohet në menynë e gjuhës, sepse ajo ka një titull tjetër faqeje (p.sh.: Faqe Kryesore ose Kreu ose Shtëpia ose SQ:Kreu ose SQ:Faqe Kryesore)

 1. Atëherë tek artikulli ku dëshiron të bësh një përkthim, kliko në menynë e gjuhës tek fjala në anën e djathtë "Show".
  Në ngjyrën e kuqe do të tregohen gjuhët të cilat akoma nuk është bërë një përkthim.
 2. Kliko tek një gjuhë në ngjyrë të kuqe ku dëshiron të bësh një përkthim, apo më tej nqs një artikull nuk ekziston akoma.
  Më pas hapet krijimi i një artikulli të ri (p.sh. SQ:Faqe Kryesore) në metodën e përpunimit Përpuno.
 3. Shto një përcjellje të artikullit të përkthyer nëpërmjet një adrese duke shtuar në rreshtin e parë:
  #REDIRECT [[titulli_i_faqes]]

  si p.sh. Faqe Kryesore ose Kreu
 4. Hap artikullin e përkthyer tek Edit ose Bearbeiten ose Përpuno (sipas konfigurimit të wikit tënd) dhe shto krejt lart tek rreshti i parë ose ndrysho atë që ekziston tashmë:
  {{Languages|Titulli_origjinal_në_gjuhën_angleze}}

  si p.sh. Mainpage

Tashmë të dyja faqet (si p.sh. Faqja Kryesore dhe Kreu) duhet të tregojnë përkthimet në menynë e gjuhëve.

Nëqoftëse në artikull tregohet menyja e gjuhës dhe ti dëshiron të krijosh një faqe të re, atëhere
 1. Hap artikullin që dëshiron të përkthesh tek Edit ose Bearbeiten ose Përpuno,
  kopjo gjithë përmbajtjen e artikullit me <Ctrl-A> dhe <Ctrl-C>
  dhe mbylle artikullin me "Cancel" ose "Abrechen" ose "Ndërpre".
 2. Kliko lart djathtas në menynë e gjuhës tek "Show".
  Faqet që nuk janë përkthyer akoma tregohen në ngjyrë të kuqe.
 3. Kliko tek gjuha përkatëse për të përkthyer.
  Pastaj hapet një artikull i ri në gjëndje për tu përpunuar.
 4. Shtoje tekstin e kopjuar me <Ctrl-V> në dritaren e përpunimit.

Përkthe tashmë fjali për fjali. Përkthe përmbajtjen sipas kuptimit dhe jo fjalë pas fjale. Me këtë rast ekziston edhe mundësia për zgjerimin e përmbajtjes apo thellimin e njohurive.

Kur të jesh gati me përkthimin e plotë të artikullit, të kesh parasysh këto pika
 1. Shiko tek faqja origjinale dhe kontrollo nqs është renditur në kategorinë e dëshiruar. Pasi të jesh i sigurtë atëhere tashmë mund ta heqësh rreshtin e kodit.
 2. Përdor funksionin Links on this site ose Links auf diese Seite ose Lidhjet në këtë faqe të faqes së specializuar për të vështruar, cilat faqe ndërlidhen me faqen tënde të sapo krijuar dhe përkthyer. Nqs tregohet ndonjë "Backuplink" (en), atëhere mund ta heqësh.
 3. Shiko edhe funksionin Links on this site ose Links auf diese Seite ose Lidhjet në këtë faqe të faqes origjinale nqs ka lidhje tek faqet SQ:... Nga këtu mund të lidhet përkthimi i ri.

Treguesi i faqes për gjuhët e disponueshme dhe ato të jodisponueshme rifreskohet pas pak çastesh vetvetiu automatikisht. Kjo vonesë shkaktohet nga një skizë e parashtruar. Para ruajtjes për herë të parë të faqes së re të sapokrijuar do të paraqitet në menynë e gjuhëve lidhja e gjuhës si një gjuhë e padisponueshme në ngjyrën e kuqe. Edhe pas ruajtjes së faqes së re do të renditet gjuha përsëri ne zonën e 'gjuhëve të padisponueshme' - mirëpo tani me ngjyrë blu. Shtyp tek purge cache, që të ringarkohen gjuhët e disponueshme. Nqs ky hap-proçs tingëllon pak i komplikuar, atëhere mos ndërmerr asnjë hap tjetër. Në ringarkimin e ri të faqes, menyja e gjuhëve do të rifreskohet automatikisht dhe do të tregohet si gjuhë e disponueshme.

Shiko gjithashtu edhe: Menyja-e-Gjuhëve "Languages-Template"

Përkthe lidhjen

Ndërlidh faqet në gjuhën shqipe nqs është e mundur. Për një përdorues është e padëshirueshme të zbresi tek një faqe ku ai nuk e kupton gjuhën.

Lidhjet brënda tekstit

Vendos lidhjet në tekst sipas modelit të mëposhtëm:

[[sq:Titulli_faqes|Një tekstpërshkrim i përshtatur në gjuhën shqipe]]

Shembull:

OpenStreetMap është shumëgjuhësh Tekstet në gjuhën kombtare janë praktik për përdoruesin në OSM-Wiki.

Lidhje ne listat apo tabelat

Në lista dhe tabela pasqyrojnë lidhjet e adresave në faqet tjera më tepër në faqe me shkallë hierarkie më të ulët apo edhe më të lartë, në të cilën ka edhe një artikull të veçantë.

Vendos lidhjet sipas modelit të mëposhtëm:

[[sq:Titulli_faqes|Titulli_faqes]]

Nqs faqja nuk ekziston në gjuhën shqipe, mirëpo ekziston në një faqe tjetër në një gjuhë tjetër, atëhere shkruaj lidhjen sipas këtij modeli:

[[sq:Titulli_faqes|Titulli_faqes]] ([[Titulli_faqes|Gjuha_huaj]])

Shembull: Translation (englisch)

Në këtë formë bëhet lidhja e faqes akoma të papërkthyer në ngjyrë të kuqe, dhe lezuesi shikon, që këtu në këtë faqe nevojitet një përkthim. Me një klikim tek lidhja me ngjyrë të kuqe dërgohet përdoruesi automatikisht tek faqja e përpunimit dhe i jepet mundësia të filloj direkt me përkthimin. Kështu lexuesi me njohuri të gjuhës angleze e gjen tekstin e huaj menjëherë të nënvijzuar.


Lidhjet të cilat gjenerohen nëpërmjet shablloneve të paraqitura

Në dokumentacionin e OSM udhëzohet shpesh të përdoret modleli i çiftit key-value pairs. Në gjuhën angleze kjo përdoret me shabllonën {{tag|key|value}}.

Wikipedia dhe OpenStreetMap-Wiki

OpenStreeMap dhe Wikipedia janë projekte të përbashkëta dhe përdorin të njëjtin program MediaWiki. Lidhjet me Wikipedia munde të shkruhen gjithashtu krejt thjesht si lidhje e brëndshme.


Ndërlidh Fjalë të avancuara të fushës me artikujt e caktuar në Wikipedia:

[[wikipedia:sq:Wikipedia-EmriArtikullit|FjalëAvancuar-ose-Tekst-në-OpenStreetMap-Wiki]]

Shembull: Gjuha_shqipe

Foto në Wiki

Foto dhe Grafika mundesh direkt të lidhesh nga "Commons": [[Image:Dateiname-in-Commons|thumb|Bildunterschrift]]

Aty gjinden mbi 10 milion foto dhe grafika të renditura sipas kategorive ose sipas kërkimit individual. Nëpërmjet ndërlidhjes liçenca është e vërtetuar ligjërisht automatikisht.

Menyja e gjuhëve "Languages-Template"

Kjo shabllon prodhon nje meny me të gjitha përkthimet e disponueshme të një faqeje wiki. Ajo bazohet tek Parser Funksion nga Mediawiki dhe nga KodiGjuhësor ISO 639-1.

Udhëzim i shkurtër

 1. Të gjitha faqet kanë një emertim në gjuhën angleze.
  Çdo faqe e përkthyer fillon me një shkurtim të kodit gjuhësor si prefiks, duke u ndjekur me dy pika dhe emrin në gjuhën angleze.
  Faqet në gjuhën angleze nuk kanë prefiks në emrin e dokumentit.
  Shembull:
  Page_name - fr:Page_name - sq:Page_name
 2. Shkruaj në çdo faqe në rreshtin e parë:
  {{Languages}}

Kliko tek 'Missing Languages' dhe nga aty tek lidhja me ngjyrë të kuqe. Nga ky vend hapet një faqe e re me prefiksin gjuhësor të saktë dhe me emrin e faqes. Kopjoje faqen origjinale këtu dhe pastaj fillo dhe përktheje atë. Shkruaj në rreshtin e parë {{Languages|Page_name}}.

Shembull mbi zonat e emrave dhe gjuhët aktuale (2009-6):

Page_name
de:Page_name
fr:Page_name 
es:Page_name
it:Page_name 
nl:Page_name

Nga kjo do të prodhohet direkt një meny gjuhësh. Në brëndësi gjinden faqja origjinale dhe lidhjet me të gjitha faqet e tjera të përkthyera. Lidhjet janë në gjuhën kombëtare.

Faqet me titujt në gjuhën kombëtare

Emrat e dokumentave në gjuhën kombëtare munden të krijonë direkt një meny me rilidhje:

XX:Page_name shkruhet: #REDIRECT [[Page_name]]

sq:titull i përkthyer nga "Page_name" duhet të shtohet në shabllonin e gjuhës angleze si parameter. Aty qëndron pastaj: {{Languages|Page_name}}

... dhe sigurisht edhe teksti i artikullit.

Zgjedhja e një lidhje paraqitjeje

Nqs dëshiron të ndryshosh paraqitjen e menysë, përkthe tekste ose ndrysho lidhjen tek butoni help. P.sh.{{Languages|Key:highway|Fi:Languages/Interface}}

Kopjoje Template:Languages/Interface si një version i parë i një shablloni.

Vini re:Nuk është e këshillueshme të krijohet një lidhje-paraqitje të përkthyer si më lart. Shiko edhe Faqe diskutimi.

Zona të njohura emrash në Wiki

Të shënuarat në ngjyrë të jeshiltë janë tashmë në OSM-Wiki:

Language code Name Name (gjuhë të huaj) Prefix or namespace Status
ab abkazisht аԥсшәа Ab: Unlisted
af afrikanisht Afrikaans Af: Listed
am amarisht አማርኛ Am: Unlisted
an aragonezisht aragonés An: Unlisted
ar arabisht العربية Ar: Listed
as asamezisht অসমীয়া As: Unlisted
ast asturisht asturianu Ast: Listed
av avarikisht авар Av: Unlisted
ay ajmarisht Aymar aru Ay: Unlisted
az azerbajxhanisht azərbaycanca Az: Listed
ba bashkirisht башҡортса Ba: Unlisted
be bjellorusisht беларуская Be: Listed
bg bullgarisht български Bg: Listed
bm bambarisht bamanankan Bm: Unlisted
bn bengalisht বাংলা Bn: Listed
bo tibetisht བོད་ཡིག Bo: Unlisted
br bretonisht brezhoneg Br: Listed
bs boshnjakisht bosanski Bs: Listed
ca katalonisht català Ca: Listed
co korsikisht corsu Co: Unlisted
cs çekisht čeština Cs: Listed
cy uellsisht Cymraeg Cy: Unlisted
da danisht dansk Da: Listed
de gjermanisht Deutsch DE: Listed
diq Zazaki Zazaki Diq: Listed
dv divehisht ދިވެހިބަސް Dv: Unlisted
el greqisht Ελληνικά El: Listed
en anglisht English : Listed
eo esperanto Esperanto Eo: Listed
es spanjisht español ES: Listed
et estonisht eesti Et: Listed
eu baskisht euskara Eu: Listed
ext Extremaduran estremeñu Ext: Unlisted
fa persisht فارسی Fa: Listed
fi finlandisht suomi Fi: Listed
fr frëngjisht français FR: Listed
fy frizianishte perëndimore Frysk Fy: Listed
ga irlandisht Gaeilge Ga: Unlisted
gcf kréyòl gwadloupéyen kréyòl gwadloupéyen Gcf: Listed
gd galishte skoceze Gàidhlig Gd: Listed
gl galicisht galego Gl: Listed
gsw gjermanishte zvicerane Alemannisch Gsw: Unlisted
gu guxharatisht ગુજરાતી Gu: Unlisted
ha hausisht Hausa Ha: Unlisted
he hebraisht עברית He: Listed
hi indisht हिन्दी Hi: Unlisted
hr kroatisht hrvatski Hr: Listed
ht haitisht Kreyòl ayisyen Ht: Listed
hu hungarisht magyar Hu: Listed
hy armenisht հայերեն Hy: Listed
ia interlingua interlingua Ia: Listed
id indonezisht Bahasa Indonesia Id: Listed
ie gjuha oksidentale Interlingue Ie: Unlisted
ig igboisht Igbo Ig: Unlisted
io idoisht Ido Io: Listed
is islandisht íslenska Is: Listed
it italisht italiano IT: Listed
ja japonisht 日本語 JA: Listed
jv javanisht Jawa Jv: Unlisted
ka gjeorgjisht ქართული Ka: Listed
kk kazakisht қазақша Kk: Unlisted
km kmerisht ភាសាខ្មែរ Km: Unlisted
kn kanadisht ಕನ್ನಡ Kn: Unlisted
ko koreanisht 한국어 Ko: Listed
ku kurdisht kurdî Ku: Listed
ky kirgizisht кыргызча Ky: Unlisted
la latinisht Latina La: Unlisted
lb luksemburgisht Lëtzebuergesch Lb: Listed
li limburgisht Limburgs Li: Unlisted
lo laosisht ລາວ Lo: Unlisted
lt lituanisht lietuvių Lt: Listed
lv letonisht latviešu Lv: Listed
mg madagaskarisht Malagasy Mg: Unlisted
min minangkabauisht Minangkabau Min: Unlisted
mk maqedonisht македонски Mk: Listed
ml malajalamisht മലയാളം Ml: Listed
mn mongolisht монгол Mn: Listed
mr maratisht मराठी Mr: Listed
ms malajisht Bahasa Melayu Ms: Listed
mt maltisht Malti Mt: Unlisted
my birmanisht မြန်မာဘာသာ My: Listed
nan Min Nan Chinese Bân-lâm-gú Nan: Unlisted
nds gjermanishte e vendeve të ulëta Plattdüütsch Nds: Unlisted
nds-nl gjermanishte saksone e vendeve të ulëta Nedersaksies Nds-nl: Unlisted
ne nepalisht नेपाली Ne: Listed
nl holandisht Nederlands NL: Listed
nn norvegjishte nynorsk norsk nynorsk Nn: Listed
no norvegjisht norsk No: Listed
oc oksitanisht occitan Oc: Listed
om oromoisht Oromoo Om: Unlisted
or odisht ଓଡ଼ିଆ Or: Unlisted
pa punxhabisht ਪੰਜਾਬੀ Pa: Listed
pl polonisht polski Pl: Listed
pnb Western Punjabi پنجابی Pnb: Listed
ps pashtoisht پښتو Ps: Listed
pt portugalisht português Pt: Listed
pt-br portugalishte braziliane português do Brasil Pt-br: Deprecated→ pt
ro rumanisht română Ro: Listed
ro-md moldavisht română Ro-md: Deprecated→ ro
ru rusisht русский RU: Listed
sa sanskritisht संस्कृतम् Sa: Unlisted
sc sardenjisht sardu Sc: Listed
sd sindisht سنڌي Sd: Unlisted
si sinhalisht සිංහල Si: Listed
sk sllovakisht slovenčina Sk: Listed
skr Saraiki سرائیکی Skr: Listed
sl sllovenisht slovenščina Sl: Listed
so somalisht Soomaaliga So: Unlisted
sq shqip shqip Sq: Listed
sr serbisht српски / srpski Sr: Listed
sr-latn Serbian (Latin script) srpski (latinica) Sr-latn: Listed
su sundanisht Sunda Su: Unlisted
sv suedisht svenska Sv: Listed
sw suahilisht Kiswahili Sw: Unlisted
ta tamilisht தமிழ் Ta: Listed
te teluguisht తెలుగు Te: Unlisted
tg taxhikisht тоҷикӣ Tg: Unlisted
th tajlandisht ไทย Th: Listed
tk turkmenisht Türkmençe Tk: Unlisted
tl Tagalog Tagalog Tl: Listed
tr turqisht Türkçe Tr: Listed
tzm tamazajtisht e Atlasit Qendror ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ Tzm: Listed
ug ujgurisht ئۇيغۇرچە / Uyghurche Ug: Unlisted
uk ukrainisht українська Uk: Listed
ur urduisht اردو Ur: Unlisted
uz uzbekisht oʻzbekcha/ўзбекча Uz: Unlisted
vec Venetian vèneto Vec: Unlisted
vi vietnamisht Tiếng Việt Vi: Listed
wa ualunisht walon Wa: Unlisted
wo uolofisht Wolof Wo: Unlisted
wuu Wu Chinese 吴语 Wuu: Unlisted
xh xhosaisht isiXhosa Xh: Unlisted
yi jidisht ייִדיש Yi: Unlisted
yo jorubaisht Yorùbá Yo: Unlisted
yue kantonezisht 粵語 Yue: Listed
za Zhuang Vahcuengh Za: Unlisted
zh kinezisht 中文 Zh: Unlisted
zh-hans kinezishte e thjeshtuar 中文(简体) Zh-hans: Listed
zh-hant kinezishte tradicionale 中文(繁體) Zh-hant: Listed
zh-tw Chinese (Taiwan) 中文(臺灣) Zh-tw: Deprecated→ zh-hant
zu zuluisht isiZulu Zu: Unlisted

Dëshira mbi përkthimin

English → Shqip

Deutsch → Shqip

Italiano → Shqip

... → Shqip

Nqs ndeshesh me një faqe wiki në të cilën nuk ka një përkthim, mundesh të propozosh një përkthim në gjuhën e dëshiruar. Shto në fund të faqes kryesore në gjuhën angleze kategorinë
[[Category:Translate_to_Albanian]]
. Sipas rastit do të gjindet me shpresë të madhe një vullnetar të kryej përkthimin në vazhdim. Në Category:Translate to Albanian mundesh të shohësh tashmë dëshirat për përkthim.

Nqs gjen një artikull, ku shkruhet që Përkthimi është jo i plotë apo me gabime, kliko tek "Edit" ose "Bearbeiten" ose "Përpuno" dhe shto tekstin pasardhës krejt në fillim të artikullit:

{{Template:SQ:Translation out of sync}}