Template:Cs:Tabulka afrických silnic

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Klíč=Hodnota Český iD Popis Vykreslování Ilustrace
Silnice
highway=motorway Dálnice Hlavní silnice s omezeným přístupem a oddělenými směry, většinou má 2 a více pruhů a nouzovou zpevněnou krajnici. Ekvivalent k dálnici.
Rendering-highway motorway neutral.png
Motorway-photo.jpg
highway=trunk Víceproudá silnice Hlavní silnice podobná motorway, omezená pouze na provoz motorových vozidel. Nejedná se o dálnici. Můžou na ní být křižovatky a semafory. Rendering-highway trunk neutral.png
EA highway trunk.jpg
highway=primary Silnice 1. třídy Hlavní transportní cesty mezi velkými městy země.

Tyto silnice jsou sjízdné vozidly se 4 a více koly, mají upravený povrch. Přístup pro motorky, kola nebo pěší může být omezen.

Poznámka (může se měnit): Šířka bývá 5 - 20 metrů, často jsou zpevněné.

Rendering-highway primary neutral.png
Ea highway primary.JPG
highway=secondary Silnice 2. třídy Hlavní transportní cesty propojující velkoměsta a velká města. Mají sběrnou funkci v městských prostorech.

Tyto cesty jsou sjízdné vozidly se 4 a více koly, jsou přístupné pro motocykly, kola nebo pěší či zvířata.

Poznámka (může se měnit): Šířka bývá 3 - 7 metrů, mohou být zpevněné.

Rendering-highway secondary neutral.png Ea highway secondary.JPG
highway=tertiary Silnice 3. třídy Hlavní transportní cesty propojující města a větší vesnice. Sběrná funkce v městských prostorech.

Tyto cesty jsou sjízdné vozidly se 4 a více koly, jsou přístupné pro motocykly, kola nebo pěší či zvířata.

Poznámka (může se měnit): Šířka bývá 3 - 7 metrů, mohou být zpevněné.

Rendering-highway tertiary neutral.png South of Kalangba en route to Outamba-Kilimi Park.JPG
highway=unclassified Silnice bez klasifikace Vedlejší sběrné silnice, které umožňují cestování a obchod, zahrnují stezky a cesty v rezidenčních oblastech, které vedou k jednotlivým obydlím a mezi nimi. I když tyto cesty nejsou obecně cestami v rezidenční oblasti, můžou být podél nich rozmístěné domy.

Tyto cesty mohou být sjízdné vozidly se 4 a více koly, mohou být přístupné pro motocykly, kola nebo pěší.

Poznámka (může se měnit): Šířka bývá 3 - 7 metrů, mohou být zpevněné.

Rendering-highway unclassified.png Ea highway unclassified.JPG
highway=residential Ulice Jedná se o cesty v městských oblastech nebo zemědělských vesnicích, které slouží k přístupu do domů a neslouží k propojování osad. Často jsou lemovány domy.

Tyto cesty mohou být sjízdné vozidly se 4 a více koly, mohou být přístupné pro motocykly, kola nebo pěší.

Poznámka: Upraveno z originálu, který říká: "Tento tag je použit pouze v městských oblastech a pouze na cestách, které neslouží jinému účelu než rezidentnímu.", jak prohlašuje East African tagging guide.

Poznámka (může se měnit): Šířka 3 - 7 metrů, mohou být zpevněné.

Rendering-highway residential.png Ea highway residential.JPG
highway=service Účelová komunikace, příjezd Převážně soukromé příjezdové cesty nebo přístupové cesty k domům či firmám. Mívají většinou do 100 metrů délky, nejsou průjezdné.

Tyto cesty jsou sjízdné vozidly se 4 a více koly, jsou přístupné pro motocykly, kola nebo pěší či zvířata.

Poznámka (může se měnit): Šířka bývá 3 - 7 metrů, mohou být zpevněné.

Rendering-highway unclassified.png
highway=track Lesní, polní cesta Přístupové cesty od obydlí k zemědělským a lesním oblastem. Takto mohou být označeny cesty v národních parcích a rezervacích. Neslouží k propojování osad.

Tyto cesty jsou sjízdné vozidly se 4 a více koly, jsou přístupné pro motocykly, kola nebo pěší či zvířata.

Poznámka (může se měnit): Šířka bývá 3 - 7 metrů, mohou být zpevněné.

Highway track.png EA highway track.jpg
Stezky
highway=path Pěšina Pěší trasy mezi obydlími, osadami a zdroji vody. Slouží k pohybu dobytku, zvířat. Pro izolované osady se může jednat o primární přístupovou cestu. Spojovací cesta pro pěší v městských oblastech.

Tyto cesty nejsou sjízdné vozidly se 4 koly. Mají příkré svahy, jsou úzké, mají nepravidelné zarovnání, překážky, balvany, přechody přes potok a/nebo jsou využívány pouze sezónně.

Poznámka: Plechové střechy k obydlím se dovážejí na vozidlech. Cesty k osadám s plechovými střechami jsou proto typicky označovány jako unclassified nebo residential, nikoli tagem path.

Poznámka (může se měnit): Šířka 1 - 3 metry, nejsou zpevněné.

Path osm.png Ea highway path.JPG