Uk:Перевірюваність

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Vernier calipers.svg

Перевірюваність — є важливою концепцією OpenStreetMap. Дані OSM повинні, наскільки це можливо, мати можливість бути перевіреними. Це є золотим правилом, що охоплює всю діяльність зі створення мап, а також в силу здорового глузду, воно стало правилом, яким ми керуємось для вибору та прийняття теґів, та інших аспектів представлення даних. По суті, це означає, що інший мапер повинен мати можливість перебуваючи на місті отримати ті ж самі дані ("перевіряти" дані, які були додані до цього).

Що означає Перевірюваність?

По суті, «перевірюваність» полягає в тому, що все що ви робите можна продемонструвати іншим, щоб вони переконались, правда це чи ні — якщо ні, це означає, що відбулись зміни, які потрібно замапити.

  • Ми застосовуємо цей принцип не тільки до додавання самих даних, а також до способу їх запису — геометрія об’єктів, теґи та їх значення використовуються для опису атрибутів об’єктів на мапі.
  • За наведеним сценарієм, комбінація теґ/значення та геометрія об’єктів є перевірюваною тоді і тільки тоді, коли будь-хто інший, обстеживши той же об’єкт, знайде ті ж самі дані, кожного наступного разу.
  • Для того, щоб теґування кожного окремого мапера можливо було перевірити, бажано щоб вони мали об’єктивні критерії для їх застосування.

Приклади

Об’єктивні критерії

Для того, щоб теґи користувачів можливо було перевірити, бажано, щоб вони мали об’єктивні критерії для їх застосування. Цей принцип стосується будь-якої спостережуваної характеристики, чисельної або описової.

Наприклад, будівлі можуть бути різних розмірів. Два учасники вирішили визначити висоту будівлі. Перший, зазначив її height=tall, тоді як інший — height=average.

Без подальшого уточнення цих значень, третій учасник не зможе перевірити точність цих значень, бо "tall" та "average" є неперевірюваними значеннями для height=*.

Інший учасник провів вимірювання і визначив висоту будівлі в 17 м. Це фактичне спостереження може бути вірним або хибним, а отже перевірюваним.

Поліпшення перевірюваності через документування значень

Лише одна річ завжди допомагає виконувати перевірку теґів — чітке їх документування у вікі.

Це означає, що в описах теґів, закріплюється те, яким чином мапери повинні обирати та використовувати ті чи інші їх значення.

Наприклад, розглянемо водні шляхи. Нам потрібно позначити великі та маленькі водні шляхи. На жаль дві людини не зможуть домовитися, що вважати великим, а що маленьким.

Хтось може запропонувати замість значень "big" та "small", використовувати «ріка» ("river") та «струмок» ("stream"). Але, люди можуть мати різне уявлення про те, що вважати «рікою», а що «струмком». Розв’язати цю проблему можна впровадивши значення яке можливо перевірити.

Перевіркою, за допомогою якої можливо відрізнити ріку від струмка може бути визначення, що: «доволі здорова людина може перестрибнути через струмок». Це визначення все ще лишається суб’єктивним, але вже звужує вибір варіантів.

Перевірювана геометрія об’єктів

Місцезнаходження точки, лінії чи полігону може бути не перевірюваним, якщо інший мапер не може довести, чи геометрія є дійсної чи хибною.

Деякі об’єкти, межі якого не можна перевірити у вигляді лінії чи полігону, можна замапити як точку поблизу центру такого об’єкта.

Наприклад, хутір (place=hamlet) доволі часто не має перевірованих меж. Хутори у фермерських регіонах доволі часто мають розпорошені хати та ферми, що знаходяться на значній відстані одне від одного. В такому випадку приблизний центр може бути добре відомим, але межі хутора доволі важко визначити, тож додавання їх у вигляді замкненої лінії робить їх неперевірюваними.

Статистичні значення

Числові значення, такі як height=* та width=*, – доволі часто легко перевірити, але для цього потрібно провести вимірювання в натурі. На відміну від цього, статистичні значення часто не можуть бути перевірені маперами самотужки.

Наприклад, завантаженість дороги в автомобілях на годину не є фактично перевіряємою мірою, оскільки для її визначення потрібні будуть тривалі спостереження, які нереально зробити самотужки.

Те що це можна перевірити використовуючи певні теорії, не є достатнім – дані мають бути перевірюваними під час звичайного щоденного мапінгу.

Суб’єктивні значення

Суб’єктивні думки, огляди чи оцінки місць чи підприємств не можуть бути перевірені іншими маперами, оскільки інші спостерігачі можуть мати інший досвід. Не слід переносити такі значення з рейтингових платформ.

Виняток становлять категорії готелів та ресторанів або зірки, які присуджуються визнаними туристичними комісіями на основі об’єктивних критеріїв.

Проблемні теґи

Деякі теґи, хоча і використовуються в ОСМ, все одно мають проблеми з перевірюваністю. Більш того, вони можуть бути прийняті і активно застосовуватися, незважаючи на складності.

Ми маємо теґ highway=*, який вимагає від мапера прийняти рішення про класифікацію дороги. Різниця між highway=trunk та highway=primary може бути неявною для деяких маперів, але наявність докладного опису у вікі робить їх перевірюваними, навіть якщо розширити пояснення тим, як мапери різних країн використовують їх для позначення доріг у власних країнах.

В той же час, інші теґи також викликають суперечки через їх погану перевірюваність. Серед них можна навести: smoothness=* (щоб розважитись, можна прочитати допис в блозі від Harry Wood, де розглядається ця проблема).

Ці обговорення мають позитивний вплив на покращення документації щодо опису використання теґів маперами, але все одно мапінг на базі таких суб’єктивних суджень є дуже проблематичним з точки зору можливості перевірки.

Обговорення

Якщо ви знайшли інформацію про теґ в цій вікі, який, на вашу думку є неперевірюваним, ви можете позначити його за допомогою шаблону Verifiability додавши до тексту сторінки: {{Verifiability}}. А також започаткувавши обговорення на сторінці Обговорення, пояснюючи власні аргументи, чому цей теґ є неперевірюваним.