User:Willem1/Kosmos rendering rules new

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Introduction

English
This page contains a 'beta' version of my rendering rules for Kosmos: I am going to create new rules from scratch. At this moment, these rules aren't complete. If I know for sure that they work and that they are ready, then I will move them to http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=User:Willem1/Kosmos_rendering_rules. URL of the rules to use in Kosmos: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=User:Willem1/Kosmos_rendering_rules_new

Nederlands
Op deze pagina vind je een beta-versie van mijn Kosmos-stijlregels; ik ben nu een nieuwe set regels aan het schrijven zonder hulp van de standaardregels. De regels zijn nog absoluut niet compleet op dit moment. Als ik weet dat ze werken en dat alle tags worden behandeld, dan verplaats ik ze naar mijn "echte" regels: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=User:Willem1/Kosmos_rendering_rules. Om de regels in Kosmos te gebruiken: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=User:Willem1/Kosmos_rendering_rules_new


Options

Option Value Comment
MinKosmosVersion 2.1 Minimal version of Kosmos needed to use these rules
LandBackgroundColor #D5F4D5 Background color of the map
SeaColor #91E4EE Color of the sea polygons

Areas

Rule Name Targets Selector Template Options Comment
Residential area landuse=residential Polygon (MinZoom=6, Color=#F0E195) Orange area.
Retail area landuse=retail Polygon (MinZoom=6, Color=#F2D3D3) Pink area.
Commercial area landuse=commercial Polygon (MinZoom=6, Color=#F2D3D3) Pink area, same as Retail.
Industrial area landuse=industrial Polygon (MinZoom=6, Color=#DEDEDE) Grey area.
Village green area landuse=village_green Polygon (MinZoom=6, Color=#D5F4D5) Green area, same as LandBackgroundColor.
Park area leisure=park Polygon (MinZoom=6, Color=#D5F4D5) Green area, same as Village green.
Cemetery area landuse=cemetery Polygon (MinZoom=6, Color=#ADE2A1) Green area.
Wood area natural=wood Polygon (MinZoom=6, Color=#A6D79B) Green area.
Forest area landuse=forest Polygon (MinZoom=6, Color=#A6D79B) Green area, same as Wood.
Water area natural=water Polygon (MinZoom=6, Color=#91E4EE) Blue area, same as SeaColor.


Elevations

Rule Name Targets Selector Template Options Comment
ElevationMajor way contour_ext=elevation_major Polyline (MinZoom=12, Color=#B45700, Width=13:2, Curved=true) Brown line.
ElevationMajorText way contour_ext=elevation_major Text (MinZoom=12, Color=#B45700, TagToUse=ele, FontName=Lucida Sans Unicode, FontSize=14:8;17:12, OutlineColor=#FFFFFF, OutlineWidth=12%) Brown text.
ElevationMedium way contour_ext=elevation_medium Polyline (MinZoom=13, Color=#B45700, Width=13:1, Curved=true) Brown, thin line.
ElevationMinor way contour_ext=elevation_minor Polyline (MinZoom=14, Color=#B45700, Width=13:1, Curved=true) Brown, thin line.

Tracks

Rule Name Targets Selector Template Options Comment
Track way highway=track Polyline (MinZoom=14, Color=#5A5A5A, Width=14:2;18:5, DashStyle=Dash) EliminateSeams Grey, dashed line.
Cycleway way highway=cycleway Polyline (MinZoom=14, Color=#FFFFFF, Width=14:1.5;18:7, BorderColor=#000000, BorderWidth=25%, LineStartCap=round, LineEndCap=round) EliminateSeams White line.
Footway way highway=footway Polyline (MinZoom=14, Color=#FFFFFF, Width=15:1.5;18:5, BorderColor=#000000, BorderWidth=25%, LineStartCap=round, LineEndCap=round) EliminateSeams White line.

Highways

Rule Name Targets Selector Template Options Comment
ResidentialRoadLowzoom way highway=residential Polyline (MinZoom=12.5, MaxZoom=14, Color=#CCCCCC, Width=12:1;13:2, LineStartCap=round, LineEndCap=round) EliminateSeams Grey line, same as UnclassifiedLowzoom.
UnclassifiedLowzoom way highway=unclassified Polyline (MinZoom=12.5, MaxZoom=14, Color=#CCCCCC, Width=12:1;13:2, LineStartCap=round, LineEndCap=round) EliminateSeams Grey line.
ResidentialRoad way highway=residential Polyline (MinZoom=14, Color=#FFFFFF, Width=14:2;18:10, BorderColor=#000000, BorderWidth=25%, LineStartCap=round, LineEndCap=round)) EliminateSeams White line, same as Unclassified.
Unclassified way highway=unclassified Polyline (MinZoom=14, Color=#FFFFFF, Width=14:2;18:10, BorderColor=#000000, BorderWidth=25%, LineStartCap=round, LineEndCap=round) EliminateSeams White line.
TertiaryLowZoom way highway=tertiary Polyline (MinZoom=11, MaxZoom=12, Color=#CCCCCC, Width=11:1.5;13:3.5, LineStartCap=round, LineEndCap=round) EliminateSeams Grey line.
Tertiary way highway=tertiary Polyline (MinZoom=12, Color=#FFFF00, Width=12:2;13:3;18:15, BorderColor=#000000, BorderWidth=15%, LineStartCap=round, LineEndCap=round) EliminateSeams Yellow line.
Secondary way highway=secondary Polyline (MinZoom=10, Color=#FFB200, Width=10:2;12:3;17:15, BorderColor=#000000, BorderWidth=15%, LineStartCap=round, LineEndCap=round) EliminateSeams Orange line.
Primary way highway=primary Polyline (MinZoom=9, Color=#CF8F38, Width=9:2;11:3;16:15, BorderColor=#000000, BorderWidth=10%, LineStartCap=round, LineEndCap=round) EliminateSeams Brown line.
MotorwayLink way highway=motorway_link Polyline (MinZoom=6, Color=#FF0000, Width=6:2;9:3;11:5;16:15, LineStartCap=round, LineEndCap=round) EliminateSeams Red line.
Motorway way highway=motorway
.tunnel tunnel=yes Polyline (MinZoom=6, Color=#FFBBBB, Width=6:4;9:5;11:6;16:15, Curved=true) Pink line.
.* Polyline (MinZoom=6, Color=#FF0000, Width=6:4;9:5;11:6;16:15) EliminateSeams Red line.

POIs

Rule Name Targets Selector Template Options Comment
Peak node natural=peak Symbol (Type=Triangle, MinZoom=12, Color=gray, BorderColor=black, BorderWidth=15%, Size=13:12;17:40)
Text (MinZoom=12, Color=black, TagToUse=name:nl;name:en;name, FontName=Segoe UI, FontStyle=Italic, FontSize=12:15;17:30, TextLineOffset=-150%)

Places

Rule Name Targets Selector Template Options Comment
PlaceCountry node place=country Text (MinZoom=3, MaxZoom=7, Color=black, TagToUse=name:nl;name:en;name, FontName=Lucida Sans Unicode, FontStyle=bold, FontSize=3:21;7:60)
PlaceCity node place=city Text (MinZoom=8, MaxZoom=14, Color=black, TagToUse=name:nl;name:en;name, FontName=Lucida Sans Unicode, FontStyle=bold, FontSize=7:30;17:90)
PlaceTown node place=town Text (MinZoom=11, MaxZoom=14, Color=black, TagToUse=name:nl;name:en;name, FontName=Lucida Sans Unicode, FontStyle=bold, FontSize=10:30;17:75)
PlaceVillage node place=village Text (MinZoom=13, MaxZoom=17, Color=black, TagToUse=name:nl;name:en;name, FontName=Lucida Sans Unicode, FontStyle=bold, FontSize=13:25)
PlaceIsland node place=island Text (MinZoom=7, MaxZoom=14, Color=black, TagToUse=name:nl;name:en;name, FontName=Lucida Sans Unicode, FontStyle=italic, FontSize=12:15;17:60)
PlaceSuburb node place=suburb Text (MinZoom=13, MaxZoom=15, Color=black, TagToUse=name:nl;name:en;name, FontName=Lucida Sans Unicode, FontStyle=bold, FontSize=13:15;17:30)
PlaceHamlet node place=hamlet Text (MinZoom=13, MaxZoom=15, Color=black, TagToUse=name:nl;name:en;name, FontName=Lucida Sans Unicode, FontStyle=bold, FontSize=14:15;17:30)
PlaceLocality node place=locality Text (MinZoom=14, MaxZoom=17, Color=black, TagToUse=name:nl;name:en;name, FontName=Lucida Sans Unicode, FontStyle=bold, FontSize=14:15;17:30)