Ca:Tag:amenity=car_wash

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = car_wash
Carwas.jpg
Descripció
Un lloc on podeu rentar el vostre cotxe. Show/edit corresponding data item.
Representació a OSM Carto
Car wash-14.svg
Grup: Equipaments
Fet servir en aquests elements
es pot usar en nodesno es pot usar en vieses pot usar en àreesno es pot usar en relacions
Combinacions útils
Estat: de factoPage for proposal
El següent text és una traducció de l'article original en anglès, revisat des de la versió rev2163364. Introduïu tota la informació nova o la informació que sigui específica del seu lloc abans d'aquest avís.
Si us plau eviteu canviar radicalment aquest text sense traducció, actualitzant també l'article original, i notifiqueu-lo a la comunitat internacional o sol·liciteu ajuda en aquest lloc. S'accepten correccions ortogràfiques, gramaticals, lèxiques o estilístiques.
Rentatge de cotxes on les vies interiors es classifiquen com tunnel=building_passage, fins i tot sota una definició estricta - la carretera que travessa un rentatge de cotxes no és interior

Un  rentacotxes és una instal·lació que s'utilitza per netejar l'exterior i, en alguns casos, també l'interior de vehicles a motor. Els rentacotxes poden ser autoservei, totalment automatitzats o de servei complet amb assistents que renten el vehicle. També hi ha instal·lacions de rentatge per a camions, autobusos i trens.

Com cartografiar

Poseu un node en el centre del túnel de rentat o dibuixeu una àrea al voltant del seu contorn, i etiqueteu-lo amb amenity=car_wash i name=*.

En els casos en què la carretera es creua amb l'edifici de rentatge de cotxes al mapa, alguns etiqueten la secció de carretera que passa a través de l'edifici amb tunnel=yes o tunnel=building_passage si no està a l'interior per indicar que la carretera ha de passar per l'edifici. A més, etiqueten el segment de carretera com highway=service i service=drive-through per indicar als encaminadors que la carretera no ha d'utilitzar-se per a l'encaminament normal (per exemple, com a drecera)..

Etiquetes per a usar en combinació

  • self_service=yes/no - Indica si un obcjete és autoservei.
  • automated=yes/no - Indica si un objecte és de funcionament automàtic
  • opening_hours=*
  • payment=* - pot utilitzar-se per especificar com es pot pagar en aquest lloc
  • addr=* - pot utilitzar-se per especificar una adreça
  • maxwidth=* - l'ample màxim legalment restringit d'un vehicle
  • maxheight=* - L'altura màxima legal en metres


Etiquetes similars

  • railway=wash - Un safareig de vagons de ferrocarril
  • car_wash=yes/no - si hi ha un safareig de cotxes integrat en una gasolinera

Vegeu també