Cs:Tag:landuse=reservoir

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Cs:Key:reservoir type)
Jump to navigation Jump to search

exclamation mark

Tento prvek byl prohlášen za zastaralý. Jeho doporučenou náhradou je: natural=water+water=reservoir.
Důvod je zdokumentován na stránce Deprecated features. Tuto značku můžete stále používat nebo interpretovat, jak uznáte za vhodné, jelikož v OpenStreetMap nejsou žádné “zakázané prvky”.
Za žádných okolností ovšem neměňte automaticky (nebo poloautomaticky) tuto značku v databázi na jakoukoliv jinou ve větším měřítku, aniž by to odpovídalo Zásadám automatických oprav. Všechny takové změny budou vráceny zpět.
Public-images-osm logo.svg landuse = reservoir
Landuse-reservoir.png
Popis
Vodní nádrž – nejednoznačná značka, podívejte se na wiki pro její lepší alternativy Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Base layer water.png
Skupina: Využití půdy
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: nahrazenoPage for proposal

Člověkem vytvořená vodní plocha. Může být krytá nebo nekrytá.

Probíhala diskuze na téma zastaralosti této značky, ale ukázalo se, že není zastaralá a že použití landuse=reservoir je mnohem širší, než "nový" způsob natural=water + water=reservoir.

Může být vhodné označovat jako doplněk či náhradu značky landuse=reservoir vodní plochu také značkami natural=water + water=reservoir. Viz také schválený návrh o mapování vod a diskuzi na diskuzní stránce.

V současné době většina rendererů vykresluje landuse=reservoir jako viditelnou plochu otevřené vody.

Jak značit

Začněte umístěním uzlu, nebo zakreslením plochy na mapu, a označte ji jako

Značka Popis
landuse=reservoir Člověkem vytvořená vodní plocha.

Někdy má smysl přidat jednu z následujících značek:

Značka Popis
name=* Název nádrže, je-li znám.
covered=yes/no Je-li nádrž zakrytá[1], typicky umístěna pod zemí.
natural=water + water=reservoir Může být přidáno, je-li nádrž také otevřenou vodní plochou.

Vykreslování

Modrá plocha.

Osmarender má různé způsoby vykreslování pro následující hodnoty klíče reservoir_type=*:

Návrh

  • schválený a aktivní: návrh o značení vod, který tuto značku označuje jako zastaralou
  • v mailové diskusi bylo vyjádřeno přání, aby byl vytvořen způsob značení, který by zahrnoval plochy a objekty vztahující se k vodním nádržím (nadmnožina současné definice). I když by se mohlo zdát logické použít k takovém účelu značku landuse=reservoir, došlo by ke konfliktu se současnou hojně používanou definicí značky a měl by tedy být navržen nový způsob značení.

Viz také

Odkazy

  1. Příklad zakryté nádrže: Stroud Green na Wikimedia Commons