Fa:Key:roof:shape

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg roof:shape
Roof4 0.jpg
توضیحات
نوع شکل سقف. Show/edit corresponding data item.
گروه: بناها
روی این عنصرها به‌کار می‌رود
استفاده در گره‌ها مجاز استنباید در راه‌ها استفاده شوداستفاده در ناحیه‌ها مجاز استنباید در رابطه‌ها استفاده شود
مقادیر مستند: 22
نیازمندی
ترکیبات مفید
وضعیت: دفاکتو

کلید roof:shape=* برای توصیف شکل سقف یک ساختمان یا یا شکل سقف بخشی از یک ساختمان به کار می‌رود

برچسب‌بزنی

این برچسب نیازمند یک area دارای برچسب building=* یا building:part=* است. برای دیدن برچسب‌های بیشتری که به توصیف شکل و ظاهر ساختمان‌ها مربوط می‌شوند Simple 3D buildings را ببینید.

مقادیر رایج به همراه تصویر مرتبط با آن‌ها در زیر قابل مشاهده هستند:


شکل سقف

با استفاده از این انواع شناخته‌شده، می‌توانید خصوصیات سقف یک ساختمان را مشخص کنید.

تصویر Roof0 0.jpg Roof1 0.jpg Roof2 0.jpg Roof2 3.jpg Roof2 4.jpg Roof2 5.jpg
roof:shape flat skillion gabled half-hipped hipped pyramidal
تصویر Roof4 0.jpg Roof4 2.jpg Roof5 6.jpg Roof8.jpg Roof5 0.jpg Roof3 1.jpg
roof:shape gambrel mansard dome onion round saltbox

سایر برچسب‌های سقف

Key Comment
roof:orientation=along/across برای سقف‌هایی که انتظار می‌رود ناوک‌شان با طولانی‌ترین لبه ساختمان موازی است (roof:orientation=along). اما چنین سقفی می‌تواند به طور مشخص با این برچسب نیز مشخص شود.
roof:height=* ارتفاع ساختمان به این شکل محاسله می‌شود: height=* کلی ساختمان منهای roof:height=*.
roof:angle=* به عنوان روش جایگزینی برای roof:height=*، ارتفاع سقف می‌تواند به طور ضمنی با مشخص کردن شیب جهت‌ها (به درجه) عنوان شود.
roof:levels=* تعداد طبقات داخل سقف که پیش‌تر در building:levels=* به حساب نیامده‌اند.
roof:direction=* جهت از سمت پشت به جلوی سقف. به عنوان مثال جهت به سمتی که نمای اصلی سقف از آن دیده می‌شود.

برچسب‌های پیشنهادی

برخی سقف‌ها (مثلا ساختمان‌های مربعی) نمی‌توانند با فنون ساده در این برگه به طور دقیق مدل‌سازی شوند.

اشکال بیشتری برای سقف شامل رویکردهای پیشرفته‌تر برای مدل‌سازی دستی (مثلا ProposedRoofLines) در S3DB_Proposals یا بخش‌هایی از OSM-4D/Roof_table پیشنهاد شده‌اند.

This section is a wiki template, editable here.

همچنین ببینید