Hungary/Vasút

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Magyarország edit

Ez az oldal a Magyarország térképészeti projektben része, amely Magyarország országos vasúti törzshálózatának és az országos vasúti mellékvonalak feltérképezését koordinálja.


Jelölési útmutató

 1. Megrajzoljuk a vasúti pálya szakaszait.
  • A vágányokat érdemes külön-külön megrajzolni.
  • Az állomásokat és megállóhelyeket azok súlypontjában az egyik vágányon lévő ponton railway=station vagy railway=halt, valamint a name=* és ref=* címkékkel jelöljük.
 2. Kapcsolatot hozunk létre minden vasútvonalhoz külön-külön, amely tartalmazza az összes pályaszakaszt, amin az adott vasútvonal keresztülhalad.
  • Az útvonal jelölésekor törekedni kell a folytonosságra.
  • Vigyázat: a vasútvonal a pályát jelöli, és nem azonos a személyszállítási viszonylatokkal!

Vasúti Infrastruktúra

Pályatípusok

Vasútvonalként címkézzük valamennyi kiépített vasúti pályát a kerti vasúttól a villamoson át a nagyvasútig. A vasútvonal elsődleges típusát a railway=* címkével adjuk meg, a fontosabb címkék

Címkéi:
Címke Érték Leírás
railway rail Normál nyomtávú nagyvasút
railway light_rail Elővárosi könnyűvasút ("HÉV")
railway tram Villamos (városi villamosvasút)
railway subway Metró (zárt pályás városi nehézvasút)
railway narrow_gauge Keskeny nyomközű vasút (kisvasút)
railway preserved Nosztalgia szerelvényekkel kiszolgált, turisztikai célból fenntartott vasút
railway funicular Hegyoldalon kiépített, sodronykötéllel vonatott siklóvasút
railway miniature Kerti vasút (20-40cm nyomtávú, kisméretű kocsikkal, szabadidős célból)

A városi villamosvasút és az elővárosi könnyűvasút között a határvonalat az adja meg, hogy a szerelvények a közúti vagy a vasúti közlekedés szabályai szerint közlekednek-e. Előbbi esetben a pálya általában része az úttestnek és a közlekedés látás szerint történik. Utóbbi esetben a a pálya az úttestől elválaszott és a közúti átkelők táblával jelöltek.

Az építés vagy felújítás alatt álló, vágányzár alatti pályaszakaszok a railway=construction címkével jelölhetőek, ilyenkor a pálya típusa a construction=* címkével adhatóak meg, például construction=rail.


Pályaszakaszok Mf way.svg

A pályaszakaszok legfontosabb címkéit az alábbi táblázat foglalja össze. Bővebben: railway=*

Címke Érték Megadás Leírás
railway=* <pályatípus> szükséges A pálya típusa a fenti felsorolás alapján
name=* <elnevezés> opcionális A vasútvonal pontos neve, ha ilyen ismeretes, egyébként elhagyandó. Ez a címke nem használható a vonalszám vagy vágányszám megadására.
ref=* <vonalszám> opcionális A vasútvonal száma, amelyhez ez a szakasz tartozik. Magyarország vasútvonalaira a VPE-szerinti számozást használjuk.
railway:track_ref=* <vágányszám> opcionális Vasútállomás területén használandó, a vágány száma adható meg
tracks=* <vágányok száma> opcionális Amennyiben a pályaszakasz több párhuzamos vágányt jelöl, akkor itt adható meg a vágányok száma.
usage=* main opcionális Fővonal
branch Mellékvonal
industrial Iparvágány
tourism Turisztikai célú pálya
electrified=* contact_line opcionális Villamosított, felsővezetékes megoldással
rail Villamosított, harmadik sínes megoldással
yes Villamosított, nem definiált módon
no Nem villamosított szakasz (alapértelmezés)
voltage=* <feszültség> opcionális Villamosított szakaszokon alkalmazott feszültség. Magyarországon nagyvasúti pályákon voltage=25000 25kV, budapesti HÉV-ek esetén voltage=3000 3kV, villamosok esetén voltage=600 600V a szabványos feszültségszint.
frequency=* <frekvencia> opcionális Váltakozó áramú villamosított szakaszokon alkalmazott frekvencia. Magyarországon nagyvasúti pályákon frequency=50 50Hz váltóáram a szabvány, HÉV és villamos vonalakon egyenáramot alkalmaznak frequency=0
maxspeed=* <sebesség> opcionális A pályaszakaszon engedélyezett legnagyobb sebesség
service=* yard opcionális Rakodóvágány
siding Kitérő vágány (állomáson vonatok keresztezésére vagy megelőzésre használatos). Az átmenő fővágányt nem kell címkézni!
spur Iparterület bekötő vágánya
crossover Párhuzamos fővágányok közti összekötő szakasz

Többvágányos fővonalak esetén a vágányok egyenkénti megrajzolása a javasolt megoldás. Az egyszerűsített felrajzolás tracks=* jelölővel megengedett, de az ilyen jelölést az OpenRailwayMap nem támogatja.

Hidak és Alagutak Mf way.svg

A hidakon illetve alagútban futó pályaszakaszok a szokásos bridge=yes, ill. tunnel=yes kiegészítő címkékkel jelölendőek. A híd ill. alagút nevét opcionálisan a bridge:name=* ill. tunnel:name=* címkékben lehet megadni. Nem szintben történő keresztezések esetén a layer=* címkével kell jelölni az átlapoló elemek közti vertikális relációt.

Felhagyott Pályaszakaszok Mf way.svg

Felhagyott pályaszakaszok (elveszett sínek) az alábbi módon jelölendőek:

 1. railway=disused érték használandó, ha az infrastruktúra még létezik, csak használaton kívül van
 2. railway=abandoned érték használandó, ha az infrastruktúrát már elbontották, de a pálya nyomvonala még jól kivehető (pl töltés még létezik)
 3. railway=razed érték használandó, ha az infrastruktúrát már elbontották, és a pálya korábbi nyomvonala már nem követhető (pl épületek vannak a helyén)

A felhagyott pályaszakaszok eredeti típusa a historic:railway=* címkével adható meg. Történelmi jelentőségű pályaszakaszokon a historic=railway címke is megadható.

Példa: egy elbontott keskeny nyomközű pálya, amelynek helyén ma bicikliút van:

highway=cycleway
historic=railway
railway=abandoned
historic:railway=narrow_gauge


Pályaelemek Mf way.svg

A pályaelemek jelölése jelenleg opcionális. A legfontosabb elemeket az alábbi táblázat foglalja össze, bővebb információ: railway=* és különösen a OpenRailwayMap/Tagging oldalakon.

Címkéi:
Címke Érték Típus Leírás
railway buffer_stop node Ütközőbak
railway crossing node Szintbeli gyalogos átjáró
railway level_crossing node Szintbeli közúti átjáró
railway switch node Kitérő (váltó)
railway railway_crossing node Pályaszinti vágánykeresztezés
railway signal node Jelző
railway milestone node kilométerkő

Vasútvonalak Mf Relation.svg

A vasútvonal pályaszakaszok olyan sorozata, amelyek számozási szempontból egy vonalszámhoz tartoznak. A magyaroszági vasútvonalakon a Vasúti Pályaelosztó (VPE) szerint vonalszámozást használjuk. A vasútvonalakat (pályákat) route=railway kapcsolatokkal írjuk le.

Vigyázz: a vasútvonal pályavasúti fogalom, és nem azonos a személyszállítási viszonylatokkal! Utóbbit a route=train kapcsolatokkal írjuk le!

A vasútvonal irányfüggetlen kapcsolat, egyetlen kapcsolat tartalmazza a páros és páratlan irányokat is. A kapcsolat csak pályaszakaszokat tartalmazhat. Állomások esetén csak az átmenő fővágány(oka)t kell felvenni, a kitérő vágánykat és tárolóvágányokat nem. Az állomási elemeket pl. megállási pontok, peronok nem szabad felvenni a vasútvonal kapcsolatokba.

A vasútvonalak felsorolását a Hungary/Vasútvonalak oldal tartalmazza. A vasútvonal kapcsolatokhoz az alábbi címkék használandóak.

Címke Érték Megadás Leírás
type=* route szükséges Vasútvonal kapcsolat kötelező címkéje
route=* railway szükséges Vasútvonal kapcsolat kötelező címkéje
name=* <vonal elnevezése> opcionális Vasútvonal elnevezése, ha ilyen ismeretes.
ref=* <vonalszám> szükséges Vasútvonal azonosító száma. Magyarországon a Vasúti Pályakapacitás-elosztó (VPE) vasútvonal azonosító számait használjuk.
operator=* <üzemeltető> opcionális Vasútvonal üzemeltetője (MÁV,GYSEV,BKV)
from=* <település> opcionális Település, ahol a vasútvonal kezdődik
to=* <település> opcionális Település, ahol a vasútvonal végződik
Tagjai:
Tag Elemtípus Szerep Megadása Mennyiség Megjegyzés
Vasútszakasz Mf way.svg szükséges egy vagy több


Vasútállomások és Megállók

Személyszállítási Viszonylatok

A vasúti személyszállítási viszonylatok jelölése kompatibilis a Tömegközlekedés sémában megadott címkézéssel. A viszonylatokat route=train illetve route=light_train kapcsolatokkal jelöljük, függően attól, hogy könnyű- vagy nehézvasúti járatról van-e szó.

Fontos megérteni a különbséget a route=railway kapcsolattal jelölt vasútvonalak és a route=train kapcsolattal jelölt személyszállítási viszonylatok között:

 1. A route=railway kapcsolatok vasútvonalakat (pályákat), a route=train kapcsolatok személyszállítási viszonylatokat (szolgáltatásokat) jelönek
 2. A vasútvonalak irányfüggetlenek, a személyszállítási viszonylatok viszont irányítottak (járat adott irányát írják le)
 3. Egy személyszállítási járat útja során több vasútvonalat is érinthet
 4. Egy vasútvonalon nem feltétlenül üzemel menetrend szerinti személyszállítás

A személyszállítási viszonylatok nem adott vonatot, hanem a viszonylaton közlekedő járatok összességét jelölik. Egy viszonylathoz két kapcsolatot definiálunk, egyet az oda, és egy másikat vissza irányba (vasúti fogalmakkal páros és páratlan irányokba). A route=train kapcsolat tartalmazza a járat által érintett pályaszakaszokat, megállási pontokat és peronokat. A kapcsolat irányított, az elemeket az útvonal teljesítési sorrendje szerint kell felvinni. Többvágányos vasútvonalakon csak a járat menetiránya szerinti helyes vágányt kell felvenni a kapcsolatba.

Helyes vágány fogalma: Magyarország többvágányú vasútvonalain általában jobboldali a közelekedés, azaz a menetirány szerinti jobb oldali a helyes vágány. Kivételt képeznek az alábbi szakaszok, ahol baloldali a közlekedés: Bp. Keleti pu. - Kőbánya felső, Kőbánya felső - Rákos fenti pálya, Bp. Déli pu. - Bp. Kelenföld, Gödöllői HÉV.

Önálló viszonylatként rögzítjük:

 1. A BKK önálló viszonylatszámmal jelölt elővárosi vasúti járatait (HÉV járatok)
 2. A MÁV önálló viszonylatszámmal jelölt budapesti elővárosi vasúti járatait
 3. A kiemelt nemzetközi járatokat (Railjet és EC)
 4. Az IC hálózat elemeit

Későbbiekben a rendszer kiterjeszthető a távolsági és regionális járatokra is. Önálló viszonylatszámmal nem rendelkező járatoknál virtuális viszonylatszámot képzünk.

A személyszállítási viszonylatok felsorolását a Hungary/Vasútjáratok oldal tartalmazza.

Címke Érték Megadás Leírás
type=* route szükséges
route=* train szükséges Nehézvasúti járat
light_rail Könnyűvasúti járat
subway Metró járat
tram Villamos járat
service=* high_speed opcionális Távolsági nagysebességű vonat (min 200 km/h)
long_distance Távolsági vonat
regional Regionális vonat
commuter Hivatásforgalmi vonat (napi munkába járáshoz)
night Éjszakai vonat
tourism Turisztikai célú vonat
name=* <name> opcionális Viszonylat neve
operator=* <operator> opcionális Viszonylat üzemeltetője (MÁV,GYSEV,BKK,ÖBB)
ref=* <kód> szükséges Viszonylat száma vagy kódja
ref:<qualifier> <kód> opcionális Viszonylat száma egy adott hálózatban vagy üzemeltetőnél. Akkor használatos, ha a viszonylat több kódszámon is használatos.
from <település> opcionális Járat kiindulási városa
to <település> opcionális Járat végállomásának városa

A személyszállítási kapcsolatokba az alábbi elemeket kell sorrendhelyesen felvenni:

Elem Elemcímke Szerep Megadás Leírás
Pályaszakasz railway=rail nincs kötelező Járat útvonalának szakasza
Megállási pont public_transport=stop_position stop opcionális Megállási pont
stop_exit_only Csak kiszállásra szolgáló megállási pont
stop_entry_only Csak beszállásra szolgáló megállási pont
Peron public_transport=platform platform opcionális Peron
platform_exit_only Csak kiszállásra szolgáló peron
platform_entry_only Csak beszállásra szolgáló peron