Hungary/Gyalogos közlekedés

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Magyarország edit

Járdák és gyalogos-átkelőhelyek jelölése

Alapértelmezések

 • Autópályán (motorway) és autóúton (trunk) nincs járda, és a gyalogosforgalom is tilos (KRESZ).
 • Külterületi fő- és mellékutakon a gyalogosforgalom megengedett, de nincs járda.*
 • Belterületi fő- és mellékutakon a gyalogosforgalom megengedett és járda is van mindkét oldalon.*

FIXME: * ezek OSM alapérelmézések vagy magyar OSM közösségi alapértelmezések? Milyen rendszerek kezelik ilyen alapértelmezéssel? Sidewalks oldal nem tartalmaz alapértelmezéseket. Kempelen (talk) 14:07, 22 August 2014 (UTC)

Járdák jelölése

Bővebben: Hu:Pedestrian
 • Gyalogút: jelzőtáblával gyalogútként megjelölt út, illetőleg olyan út, amely kizárólag a gyalogosok közlekedésére szolgál és az úttesttől tartós fizikai akadály (árok, korlát, kerítés, sövény, stb.) vagy két méternél nagyobb távolság választja el. -- KRESZ 1. számú függelék I. rész o) pont. Ha a járda nem halad szorosan az úttest mellett, vagy ha a járda és az úttest között villamosvágány vagy kerékpárút található, akkor helyezzünk az útra sidewalk=separate címkét és a járdát is külön vonallal jelöljük highway=footway + footway=sidewalk címkével, ami alapján a megjelenítő el tudja azt rejteni.
 • Járda: az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló - az úttesttől szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel, vagy más látható módon elhatárolt - része; a gyalogút azonban nem járda. -- KRESZ 1. számú függelék I. rész b) pont. A járdát alapesetben nem jelöljük külön vonallal, helyette az útra tesszük a tulajdonságait: sidewalk=*. Amennyiben egy bonyolult területet nyomós okból, például akadálymentességi micromapping vagy annak előkészítése érdekében már a helyiek ortofotóról külön vonalakkal vették fel, ezt nem alakítjuk át egyeztetés nélkül.
 • A járda és más utak szintbeli keresztezésénél minden esetben közös pontot hozunk létre.
 • Ha a járda osztott pályás közút mellett halad, akkor a két útpályán sidewalk=right címkével jelölni kell, hogy csak az úttest szélén van járda, a két útpálya között nincs (kivéve ha ténylegesen van).
 • Ha a járda osztatlan gyalog- és kerékpárútnak minősül, akkor külön vonallal, és highway=footway, bicycle=yes címkével jelöljük.
 • Osztott gyalog- és kerékpárutak esetén, ha a kerékpárút a gyalogút és az úttest között helyezkedik el, akkor a gyalogutat és a kerékpárutat is külön-külön vonallal jelöljük.

Gyalogos alul- és felüljárók jelölése

 • A gyalogos alul- és felüljárókat külön vonallal és highway=footway címkével jelöljük.
 • Az aluljárókra a layer=-1 és tunnel=yes, a felüljárókra pedig a layer=1 és bridge=yes címkét is alkalmazzuk.
 • Az alul- vagy felüljáróhoz vezető lépcsőt highway=steps címkével látjuk el.
 • Az alul- és felüljárók lépcsőit egy rövid, highway=footway címkével jelölt vonallal összekötjük a legközelebbi közúttal, ezzel jelezve, hogy kapcsolódik a környező közutak járdáihoz.

Gyalogos-átkelőhelyek jelölése

A gyalogosok az úttesten a kijelölt gyalogátkelőhelyen, gyalogos alul- vagy felüljárón, vagy ha nincs ilyen a közelben, akkor az úttesten bárhol átkelhetnek. Lakott területen lévő főútvonalon csak útkereszteződésnél, a járda meghosszabbításában kelhetnek át. Tömegközlekedési megállókban a megálló járdasziget teljes hosszában, kivéve, ha van zebra a közelben, akkor csak azon. (KRESZ)

 • A gyalogos-átkelőhelyeket highway=crossing címkével jelöljük az útkereszteződéstől beljebb a közút azon pontjában, ahol a zebra található, illetve zebra hiányában a járdák meghosszabbításában.
 • A jelzőlámpás kereszteződéseket crossing=traffic_signals, a jelzőlámpa nélkülieket crossing=uncontrolled címkével jelöljük.
 • Zebránál ezeket még a crossing_ref=zebra címkével egészítjük ki.
 • Zebra és egyéb jelzés nélküli átkelési lehetőségeket a crossing=unmarked címkével jelölhetünk, például ha vakvezető sávot, kerekes székes járhatóságot vagy más további adatot szeretnénk ábrázolni.
 • Ha a gyalogos-átkelőhely osztott pályás közutat keresztez, vagy ha a keresztezés közben egy vagy több járdaszigetet érint, akkor a zebra vonalában highway=footway és footway=crossing címkével jelölt vonalat rajzolunk, és mindkét végpontját highway=crossing címkével jelöljük.

TODO: A KRESZ szerint lakott területen levő főútvonalon – ha nincs zebra vagy aluljáró a közelben – csak útkereszteződésnél (a járda meghosszabbított vonalában) lehet áthaladni. Ennek megfelelően szükség lenne egy új címke bevezetésére (pl. crossing=no a főút vonalára), amely megtiltja, hogy az úttesten bárhol át lehessen kelni. Ugyanakkor a kereszteződéseknél – ha nincs zebra vagy aluljáró a közelben – a crossing=unmarked címke jelölné a szabályos átkelési pontokat.

Gyalogátkelő akadálymentessége

Járda kapcsolása az úttesthez

 • Azokhoz az utakhoz, amelyeknél a járdák külön vonallal jelöltük, illetve amellyel párhuzamosan kerékpárút vagy villamosvágány fut, az alábbi street típusú kapcsolatot hozzuk létre:
Címkéi:
Címke Megadása Megjegyzés
type=street szükséges
name=* szükséges Az út neve.
* opcionális Minden egyéb címke, ami az egész útra érvényes.
Tagjai:
Tag Elemtípus Szerep Megadása Mennyiség Megjegyzés
Úttest Mf way.svg street szükséges egy vagy több
Járda Mf way.svg sidewalk opcionális egy vagy több
Kerékpárút Mf way.svg cycleway opcionális egy vagy több
Villamosvágány Mf way.svg tramway opcionális egy vagy több
Házszám Mf node.svgMf way.svgMf area.svg address / house opcionális egy vagy több


Lásd még

Kapcsolódó kifejezések: ‹ gyalogátkelő › ‹ zebra ›