Pl:Zapewnienie jakości

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Pl:Quality assurance)
Jump to navigation Jump to search
Zobacz też: Accuracy, Completeness

Zapewnienie jakości – narzędzia pomagające zapewnić lepszą jakość danych OSM.

Często osiągamy to poprzez dostarczenie listy błędów w bazie danych, którąe następnie mapowicze mogę użyć i nanieść poprawki za pomocą narzędzi [edytorów]. Błędy są automatycznie wykrywane na podstawie reguł i analizy danych, lub narzędzia dostarczają sposobów do ich ręcznego zgłaszania lub kombinacji obu sposobów. Istnieje wiele różnych pomysłów, jak to zrobić i na jakich błędach należałoby się skupić, dlatego mamy tak wiele różnych narzędzi.

OpenStreetMap jest często bardziej aktualny i charakteryzuje się wyższą jakością niż inne komercyjne mapy kiedy mamy do czynienia z New and Changed Ways.

Narzędzia do zgłaszania błędów

Są to narzędzia, które próbują podkreślić i wskazać części danych, które są prawdopodobnie błędne. Są też raporty z ręcznych kontroli jakości wykonane przez ludzi. W obu przypadkach zgłoszone problemy mogą zawierać fałszywe informacje, więc podczas edytowania należy zwracać uwagę na ich dokładność. Jakkolwiek mogą jednak dostarczyć bardzo cennej oceny obszarów, na które należy zwrócić uwagę i mogą pomóc w wykryciu i poprawianiu błędów.

 • MapDustMapDust (automatyczne tłumaczenie na język polski) jest narzędziem do wyszukiwania błędów obsługiwane przez skobbler, które jest również zintegrowany z ich rozwiązaniami nawigacyjnymi typu turn-to-turn opartych na platformie OSM, skupiając się przede wszystkim na błędach związanych z nawigacją, ale obecnie służy jako ogólne narzędzie do usuwania błędów . Jakkolwiek wielu użytkowników (użytkowników końcowych!) może nie być w ogóle świadomym o istnieniu OpenStreetMap, zawiera on wiele dobrych raportów, które nie są widoczne na innych narzędziach, chociaż jest też sporo raportów o nieistotnych błędach. Jeśli błąd jest spowodowany przez dane OSM, edytor OSM może naprawić te dane i oznaczyć błąd jako rozwiązany. Obecnie narzędzie to jest dostępne w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, rosyjskim i rumuńskim.

Narzędzia do wykrywania błędów

Narzędzie do wykrywania błędów sprawdza dane OSM w poszukiwaniu potencjalnych błędów w danych, niedokładności lub słabo mapowane miejsca. Użytkownicy powinni sprawdzić, czy te struktury są naprawdę złe (zwykle występują fałszywe alarmy i nie ma zasad mapowania, które by to opisały) i poprawia dane w celu ciągłej poprawy jakości danych.

Porównanie niektórych narzędzi
Narzędzie automatyczne tłumaczenie na język polski Obszar pokryty Typ błędu Tryb wyświetlania Sugestie poprawy Do pobrania API Przewodnik korekty
Keep Right [1] Świat Wiele (50+) Zaznaczenie na mapie nie tak tak German only
Osmose [2] Świat Wiele (200+) Zaznaczenie na mapie tak tak tak tak
JOSM/Validator [3] Lokalnie Wiele Lista tak N/A N/A Dla niektórych problemów
OSM Inspector [4] Świat/Częściowo Wiele Renderowana mapa nie tak N/A nie
Maproulette [5] Świat/Częściowo Wiele (10+) Kolejno, nie na raz. nie tak tak nie
 • Keep Right – pokazuje dużą liczbę automatycznie wykrytych "potencjalnych" błędów na mapie lub w formie listy. Posiada system zgłaszania fałszywych alarmów i etykietowania błędów. Zawiera reguły automatycznego wykrycia następujących typów błędów: obszary nie zamknięte, nieokreślone jednokierunkowe drogi, prawie skrzyżowania, nieużywane tagi, brakujące tagi, mosty/tunele bez określenia poziomu (uwaga – nie zawsze błąd), autostrady bez ref, miejsca kultu bez religii, punkty POI bez nazwy, drogi bez węzłów, pływające wyspy, nieoznaczone przejścia kolejowe, niewłaściwie używane tagi kolejowe, obiekty z tagami fixme=* i relacje bez typu.
  W prawym dolnym rogu interfejsu znajdują się linki do danych wyjściowych, w tym GeoJSON.
  Zawiera dokumentację dotyczącą rozwiązywania błędów Keep-Right, obecnie tylko w języku niemieckim: DE:Keep Right Users Guide, chociaż jest automatyczne tłumaczenie na język polski.
  Możliwe błędy: "Keep Right" pokazuje dziesiątki tysięcy błędów, w tym wiele takich, które mają niewielki wpływ na większość zastosowań danych (np. strumień przecinający autostradę: technicznie potrzebne są tutaj pewne obiekty (most, przepust lub ford). "Keep Right" używa błędnych założeń dotyczących warstw mostów i tuneli prowadzących czasami do fałszywych lub wprowadzających w błąd komunikatów o błędach (discussion).

Usługa zapewnia:>

  • warstwy z drogami/ulicami ...
   • brak nazwy
   • bez ref
   • brak jednokierunkowej
   • tagi fixme i note.
  • narzędzie to również generuje półprzezroczyste kolorowe warstwy przedstawiające obszary administracyjne według "admin_level", a także inne "polityczne" obszary (używane we Francji do mapowania podziałów wyborczych, a także inne struktury współpracy, które nie pasują do hierarchii poziomów administracyjnych, podobnie jak w innych krajach dla niehierarchicznych granic administracyjnych, sądowniczych i wyborczych). Te kolorowe warstwy umożliwiają łatwe przeszukiwanie brakujących/przerwanych/niekompletnych/niezamkniętych, a także pokrywanie się/zdublowanych granic tego samego typu lub nieprawidłowe tagi, które można wykryć, sprawdzając bazę danych OSM za pomocą prostych filtrów (np. brak tagu boundary=administrative, brakująca lub nieprawidłowa wartość w admin_level=*).
 • housenumbervalidator – sprawdza addr:* atrybuty zdublowanych adresów, niekompletnych adresów i ewentualnie błędnych nazw ulic. Wyniki są wyświetlane na "slippy map". Obecnie walidacja odbywa się wyłącznie w Niemczech i Austrii, ponieważ są pewne kontrole specyficzne dla języka.

Narzędzia do wizualizacji

 • Nakładki dla pieszych
  Umap – mapa danych o pieszych/wędrujących; przydatna podczas sprawdzania zasięgu lub łączności z mapami dla pieszych.
  Ma na celu pokazywanie map dla pieszych. Może to być przydatne, aby zobaczyć, jakie obszary są mapowane dla pieszych.
  Ma również na celu danie nam rozeznania co to jest connectivity (jak dobrze połączone są elementy, tj. czy elementy dla pieszych mają węzły połączone ze sobą za pośrednictwem węzłów, na przykład czasem elementy piesze są odwzorowywane bez pokazania, jak się łączą, Np. ścieżka, która łączy się z chodnikiem, może nie mieć węzła łączącego je ze sobą); te informacje mogą być pomocne dla osób pracujących w routingu.
 • Opcja debugowania OSRM – opcja debugowania strony demonstracyjnej Open Source Routing Machine (automatyczne tłumaczenie na język polski) stanowi nakładkę mapy prędkości na drogach obliczoną przez OSRM.
 • OSM Lane Visualizer – narzędzie służące do wyświetlania kilku atrybutów drogi, wybranych przez zapytanie typu "overpass" lub identyfikator relacji.

Narzędzia do monitorowania

Oprócz powyższych narzędzi do raportowania błędów istnieje wiele narzędzi umożliwiających wykrycie błędnych zmian i edycji. Na przykład, jeśli jesteś zaznajomiony z danym obszarem i dokładnie je mapujesz, możesz chcieć przestrzegać wszystkich zmian i sprawdzić, czy w okolicy nie wystąpiło żadne niezamierzone błędne edycje lub wandalizm. Planet.osm/full (automatyczne tłumaczenie na język polski) zawiera wszystkie wprowadzone zmiany, ale mogą nie być łatwe w użyciu.

W przypadku, gdy zmiana jest zła ("błąd" lub wandalizm), można wycofać zmianę (automatyczne tłumaczenie na język polski).

Następujące i inne narzędzia wymienione są również na stronie List of OSM based Services (automatyczne tłumaczenie na język polski). Aby użyć automatycznego wykrycia podejrzanych ustawień, zobacz Detect Vandalism.

Statystyka tagów

Aby porównać użycie tagu lub zobaczyć literówki, użyj tych narzędzi statystycznych. Zobacz też: Statistics.

 • Taginfotaginfo jest systemem do znajdywania i agregowania informacji o tagach OSM, umożliwiając ich przeglądanie i wyszukiwanie.

Zobacz też