Pl:Tag:advertising=billboard

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg advertising = billboard
(reklama= billboard)
Legaal aanplakken.jpg
Opis
Duża tablica reklamowa. Edit or translate this description.
Grupa: Reklamy
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do droginie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Wikidane
Status: w rzeczywistości

advertising=billboard - służy do oznaczenia miejsca umieszczenia dużej, zewnętrznej, tablicy reklamowego.

Opis obiektu

Reklamowy billboard (nazywany również hoarding) jest dużą odkrytą tablicą reklamową, zwykle umieszczany w obszarach o dużym natężeniu ruchu, takich jak pobocze ruchliwych dróg: zawieszony na ścianie lub umieszczony na, wkopanym w ziemię, słupie (lub kilku słupów).
Rozmiar jego jest charakterystyczną cechą. Billboard może świecić na różne sposoby, oraz może być animowany na różne sposoby ... Kilka cech pozwala w pełni scharakteryzować go.

Mapowanie

Zaznaczamy węzeł węzeł w miejscu tablicy reklamowej i dodajemy tag advertising=billboard.

 • Szczegóły techniczne
  • support=* : what is used to support the billboard (trunk, poles, wall, ground ...)
  • size=* : the dimensions of the billboard itself (omitting its support)
  • height=* : the height of the billboard (including its support)
  • lit=* : is the billboard lit ?
  • luminous=* : is the billboard luminous ?
  • animated=* : is the billboard animated ? By which method ?
  • sides=* : how many sides does the billboard have (generally 1 or 2)
 • Zarządzanie
  • operator=* : the company operating the billboard
  • ref=* : the billboard reference
  • access=* : can everybody change the content of the billboard ?
  • land_property=* : who is the owner of the land under the billboard ?
 • Treść i widoczność
  • message=* : the kind of content shown on the billboard
  • display_surface=* : the surface dedicated to the display of message (without the frame)
  • orientation=* : how is the billboard directed compared to people/traffic flow
  • direction=* : how is the billboard directed (using cardinal points)
  • visibility=* : how far is the billboard visible ?

Przykłady

Advertising billboard examples

This section provides examples on how to tag advertising billboard devices.

Photo General description Attributes keys and values Comments on attributes Possible or proposed rendering
AdvertisingBillboardGrounded 006.jpg
A grounded advertising billboard, supported by a trunk, lit by transmission, animated with winding posters, two sides, installed on public domain. Very common type of advertising device.

man_made=advertising
advertising=billboard
support=trunk
size=3.6*2.6
height=6
luminous=yes
animated=winding_posters
sides=2
operator=JCDecaux
access=no
land_property=public
message=commercial
display_surface=7
visibility=area

man_made=advertising : first level attribute, not mandatory, but useful to perform a first search.
support=trunk : this billboard is grounded on a unique pole, called a 'trunk', by analogy with a natural tree, this type of device is sometimes called an 'advertising tree'.
size=3.6*2.6 : the total dimensions of the device are 3.6 m. width on 2.6 m. height, including the frame, but not including the support.
height=6 : the maximum height of the highest part of the device is 6 m.
luminous=yes : this device is lit by transmission, from the inside, it is luminous.
animated=winding_posters : three posters are successively displayed on each side, therefore 6 different advertising 'faces' are presented on this device.
sides=2 : the device has two sides.
operator=JCDecaux : name of operator is displayed on front of device.
access=no : to indicate that nobody can display posters on this device, except the operator.
land_property=public : to indicate that this device is installed on the public domain, pavement of public street.
message=commercial : message displayed is commercial advertising.
display_surface=7 : the poster dimensions are 3.2 m. width on 2.2 m. height, therefore the display surface is 7.04 m².
visibility=area : this device is visible from several directions, and from more than 50 m.

Billboard trunk.svg
Support poles.jpg
A grounded advertising billboard, supported by two poles, not lit, not animated, two sides, installed on private property. Very common type of advertising device.

man_made=advertising
advertising=billboard
support=poles
size=4*3
height=6
lit=no
animated=no
sides=2
operator=*
access=no
land_property=private
message=commercial
display_surface=12
visibility=area

man_made=advertising : first level attribute, not mandatory, but useful to perform a first search.
support=poles : this billboard is grounded on two poles.
size=4*3 : the total dimensions of the device are around 4 m. width on 3 m. height, including the frame, but not including the support.
height=6 : the maximum height of the highest part of the device is 6 m.
lit=no : this device is not lit.
animated=no : this device is not animated.
sides=2 : the device has two sides.
operator=* : name of operator is displayed on front of device.
access=no : to indicate that nobody can display posters on this device, except the operator.
land_property=private : to indicate that this device is installed on a private property.
message=commercial : message displayed is commercial advertising.
display_surface=12 : the poster dimensions are around 4 m. width on 3 m. height, therefore the display surface is around 12 m².
visibility=area : this device is visible from several directions, and from more than 50 m.

Billboard legs.svg
Support wall.jpg
A wall advertising billboard, supported by a wall, installed on a private wall. Very common type of advertising device.

man_made=advertising
advertising=billboard
support=wall
size=2.4*2
height=5
lit=no
animated=no
sides=1
operator=PAP
access=no
land_property=private
message=commercial
display_surface=4
visibility=street

man_made=advertising : first level attribute, not mandatory, but useful to perform a first search.
support=wall : this billboard is supported by a wall.
size=2.4*2 : the total dimensions of the device are around 2.4 m. width on around 2 m. height, including the frame, but not including the support.
height=6 : the maximum height of the highest part of the device is 6 m.
lit=no : this device is not lit.
animated=no : this device is not animated.
sides=1 : the device has one side.
operator=PAP : name of operator is displayed on front of device.
access=no : to indicate that nobody can display posters on this device, except the operator.
land_property=private : to indicate that this device is installed on the private domain.
message=commercial : message displayed is commercial advertising.
display_surface=4 : the poster dimensions are around 2 m. width on around 2 m. height, therefore the display surface is around 4 m².
visibility=street : this device is visible from along the street, and from more than 10 m.

Billboard wall.svg

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.


Zobacz też