Cs:Tag:advertising=billboard

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg advertising = billboard
Legaal aanplakken.jpg
Popis
Stavba s velkým reklamním plakátem Edit or translate this description.
Skupina: Reklama
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de facto

 Billboard je velká venkovní reklamní stavba, typicky se nacházející v oblastech s frekventovanou dopravou, třeba u rušných silnic. Buď je připevněn na zdi, nebo stojí na vlastních nohou. Může být osvětlen a být pohyblivý.

Jak mapovat

Vytvořte uzel uzel na místě, kde je bilboard. Pak přidejte značku advertising=billboard. Můžete přidat více informací pomocí těchto značek:

 • Technické údaje
  • support=* - na čem je billboard připevněn?
  • size=* - rozměry samotného billboardu (bez nosné konstrukce)
  • height=* - výška billboardu (včetně nosné konstrukce)
  • lit=* - je billboard osvětlen?
  • luminous=* - svítí billboard?
  • animated=* - je billboard animovaný? Jak?
  • sides=* - kolik má stran (většinou 1 nebo 2)?
 • Správa
  • operator=* - společnost, která billboard provozuje
  • ref=* - označení billboardu
  • access=* - může kdokoliv měnit obsah billboardu?
  • land_property=* - kdo je vlastníkem pozemku pod billboardem?
 • Obsah a viditelnost
  • message=* - druh obsahu zobrazeného na billboardu
  • display_surface=* - plocha určená pro zobrazení zprávy (bez rámu)
  • orientation=* - jak je billboard nasměrován vzhledem k lidem/dopravě?
  • direction=* - jak je billboard nasměrován (podle světových stran)?
  • visibility=* - jak daleko je billboard vidět?

Příklady

Příklady reklamních billboardů

Tato část poskytuje příklady, jak značit reklamní billboardy.

Photo Obecný popis Klíče a značky Poznámky Možné nebo navrhované vykreslování
AdvertisingBillboardGrounded 006.jpg
Reklamní billboard podstavený na zemi, nesený sloupem, prosvětelný, animovaný nabíjenými plakáty, dvě strany, instalovaný na veřejném pozemku. Velmi častý typ reklamního zařízení.

man_made=advertising
advertising=billboard
support=trunk
size=3.6*2.6
height=6
luminous=yes
animated=winding_posters
sides=2
operator=JCDecaux
access=no
land_property=public
message=commercial
display_surface=7
visibility=area

man_made=advertising - hlavní značka, není povinná, ale je vhodná pro první vyhledávání.

support=trunk - billboard je připevněn na svém sloupu.
size=3.6*2.6 - celkový rozměr zařízení je 3,6 m na šířku a 2,6 m na výšku, včetně rámu, ale bez nosné konstrukce.
height=6 - maximální výška celého zařízení je 6 m.
luminous=yes - billboard je prosvětlen zevnitř, takže svítí.
animated=winding_posters - na každé straně se postupně zobrazují tři plakáty, takže je celkem šest reklamních 'tváří'. sides=2 - zařízení má dvě strany.
operator=JCDecaux - název provozovatele je zobrazen na přední straně.
access=no - sděluje, že na tomto zařízení může vystavovat plakáty pouze provozovatel.
land_property=public - sděluje, že zařízení je umístěno na veřejném pozemku, chodníku veřejné ulice.
message=commercial - zobrazuje komerční reklamní sdělení.
display_surface=7 - rozměry plakátů jsou 3,2 m na šířku a 2,2 m na výšku, takže celková plocha je 7,04 m².
visibility=area - zařízení je viditelné z několika směrů a z více než 50 m.

Billboard trunk.svg
Support poles.jpg
Reklamní billboard postavený na zemi, nesený dvěma sloupky, neosvětlený, neanimovaný, dvě strany, umístěný na soukromém pozemku. Velmi častý typ reklamního zařízení.

man_made=advertising
advertising=billboard
support=poles
size=4*3
height=6
lit=no
animated=no
sides=2
operator=*
access=no
land_property=private
message=commercial
display_surface=12
visibility=area

man_made=advertising - hlavní značka, není povinná, ale je vhodná pro první vyhledávání.

support=poles - billboard je připevněn na dvou sloupcích.
size=4*3 - celkový rozměr zařízení je 4 m na šířku a 3 m na výšku, včetně rámu, ale kromě nosné konstrukce.
height=6 - maximální výška zařízení je 6 m.
lit=no - zařízení není osvětleno.
animated=no - zařízení není animované.
sides=2 - zařízení má dvě strany.
operator=* - název provozovatele je zobrazen na přední straně.
access=no - sděluje, že na tomto zařízení může vystavovat plakáty pouze provozovatel.
land_property=private - zařízení je umístěno na soukromém pozemku.
message=commercial - zobrazuje komerční reklamní sdělení.
display_surface=12 - rozměry plakátů je přibližně 4 m na šířku a 3 m na výšku, tedy celková zobrazovací plocha je cca 12 m².
visibility=area - zařízení je viditelné z několika směrů a z více než 50 m.

Billboard legs.svg
Support wall.jpg
Billboard připevněný na soukromé zdi. Velmi častý typ reklamního zařízení.

man_made=advertising
advertising=billboard
support=wall
size=2.4*2
height=5
lit=no
animated=no
sides=1
operator=PAP
access=no
land_property=private
message=commercial
display_surface=4
visibility=street

man_made=advertising - hlavní značka, není povinná, ale je vhodná pro první vyhledávání.

support=wall - billboard je připevněný na zdi.
size=2.4*2 - celkové rozměry zařízení jsou cca 2,4 m na šířku a 2 m na výšku, včetně rámu, ale kromě nosné konstrukce.
height=6 - maximální výška zařízení je 6 m.
lit=no - zařízení není osvětleno.
animated=no - zařízení není animovaní.
sides=1 - zařízení má jednu stranu.
operator=PAP - název provozovatele je zobrazen na přední straně.
access=no - sděluje, že na tomto zařízení může vystavovat plakáty pouze provozovatel.
land_property=private - zařízení je umístěno na soukromém pozemku.
message=commercial - zobrazuje komerční reklamní sdělení.
display_surface=4 - rozměry zařízení jsou asi 2 m na šířku a 2 m na výšku, celková zobrazovací plocha je tedy cca 4 m².
visibility=street - zařízení je viditelné z ulice a z více než 10 m.

Billboard wall.svg
Mast mit Werbetafeln 3 Seiten.jpg
A mast, with billboards on one or more levels, aligned in 3 directions. The billboards are attached to the mast or a cantilever. The mast can be on private or public land. The billboards can be seen from a very long distance. Due to the height of the mast and the size of the panels, the tower can serve as a guide when approaching the shopping park.

man_made=advertising
advertising=billboard
support=mast
direction=0–360
lit=yes
luminous=no
access=no
message=commercial
sides=3
visibility=area
height=*
operator=*
land_property=*
animated=no

man_made=advertising : first level attribute, not mandatory, but useful to perform a first search.
advertising=billboard
support=mast : the billboards are attached to the mast or a cantilever.
direction=0–360: the billboards can be seen from all directions.
lit=yes : the billboards are lit.
luminous=no : the billboards themselfes will not light up.
access=no : to indicate that nobody can display posters on this device, except the operator.
message=commercial : messages displayed are commercial advertising.
sides=3 : the billboards can be seen from all directions
visibility=area : the billboards can also be seen from a very long distance.
height=* : the maximum height of the highest part of the device
operator=* : name of operator or owner if known.
land_property=* : whether the mast is on public or private land.
animated=no : the billboards are not animated.

Billboard wall.svg

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Český překlad této šablony můžete editovat zde.

Vykreslování

Viz Cs:Key:advertising#Vykreslování, kde je seznam softwarů nebo webových stránek, které tuto značku podporují.

Viz také