Sk:Map Making Overview

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Existuje množstvo máp, ktoré ešte treba urobiť!

Hlavnou úlohou portálu OpenStreetMap je vytváranie máp a táto činnosť sa dá rozdeliť na dve časti. Prvou, najzábavnejšou, je získavanie a zber geografických údajov. Existuje veľa spôsobov ako túto činnosť vykonávať a jednotlivé spôsoby môžu byť vhodné pre chodcov, cyklistov a vodičov. Keď už nazbierate nejaké výsledky, mali by ste pridať výsledky svojej práce do centrálnej databázy OSM, pomocou jedného z editorov. Toto je úkon, pri ktorom pridáte cesty, názvy ulíc a ciest, poštové schránky - a ešte veľa iných vecí, ktoré chcete pridať!

Keď budete s prácou hotoví, môžete si spokojne sadnúť, začať relaxovať a pozrieť si výsledky svojej práce. Alebo sa môžete vrátiť k práci pokračovať v ďalšom vytváraní máp!

Príprava

Existuje niekoľko úkonov, ktoré musíte urobiť ešte predtým než začnete vytvárať mapy. Pre viac informácií o vytvorení účtu, prihlásení sa do mailing-listov a pre ďalšie informácie o pozadí projektu si pozrite stránku Sprievodca pre začiatočníkov.

Mapovanie

  • Hlavná mapa - pozrite si, čo je už vo Vami vybranej oblasti spracované.
  • Techniky mapovania - podrobný sprievodca o rôznych spôsoboch zberania údajov.
  • Vlastnosti mapy - na tejto stránke nájdete tie najbežnejšie tagy, ktoré sa objavujú v mapách. Prečítaním tohto článku predtým, než vyrazíte zbierať dáta, môžete zistiť čo momentálne mapujeme, avšak samozrejme nemusíte zaznamenať všetko,čo je na zozname! Pozrite si prosím aj zoznam vlastností!
  • Upload - Uloženie Vašich záznamov o trasách na server.

Vytvárajme mapy spoločne

Úpravy

  • Predtým než začnete Úpravy, prečítajte si o autorských právach.
  • Úpravy - podrobný sprievodca o úpravách.
  • Pridávanie tagov - ako vytvárať tagy v mapových údajoch, napríklad: ako zadať názov cesty, typ cesty...
  • Vlastnosti máp - Už zase! Referenčný materiál o všetkých dostupných tagoch.
  • Zmena monitorovania - Buďte informovaní o tom, čo zaznamenávajú a mapujú ostatní používatelia vo Vašej oblasti záujmu.

Ukladanie údajov z iných zdrojov

Ak máte verejné doménové údaje z iných zdrojov (nie z GPS zariadenia), môžete použiť rozhranie API v0.6 a priamo ich uložiť na server.

Zabezpečenie kvality

Možnosti zlepšenia a úpravy údajov v systéme OSM sú uvedené v časti: Zabezpečenie kvality.

Výsledky!

Hotovo - chcem vidieť svoju mapu!

Ak chcete vidieť všetky zábavné veci, ktoré môžete robiť s mapou OSM, prejdite na stránku Použitie mapy!!

Poznámka: Použitie mapy je prvým pokusom o získanie väčšej štruktúry v časti stránky Používanie OpenStreetMap.

Oprava chýb v mapách

Portálu môžete pomôcť aj opravením chýb v mapách. Niektoré z nich sú napríklad nahlásené na tejto stránke.

Zábava