Vi:Map Making Overview

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
There's plenty of mapping to be done!

Chuẩn bị

Có một số thứ bạn cần chuẩn bị trước khi vẽ bản đồ. Để rõ hơn về việc đăng kí tài khoản, tham gia mailing lists và một số kiến thức cơ bản về dự án, xin vui lòng xem trang Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

Mapping

  • Trang chính Hãy xem hiện trạng dữ liệu trên OSM tại khu vực của bạn.
  • Mapping techniques - Hướng dẫn đầy đủ về các cách thu thập dữ liệu.
  • Map Features - Những tags chung hay được dùng để nhập thông tin cho dữ liệu. Hãy đọc kĩ trước khi bạn tiến hành mapping. Điều này sẽ rất cần thiết cho việc phân loại cũng như thêm thông tin cho đối tượng.
  • Upload - Tải dữ liệu GPS của bạn lên máy chủ của OSM.

Chung tay làm bản đồ

Editing

  • Trước khi bạn Biên tập, ãy dành thời gian để tìm hiểu về Bản quyền.
  • Biên tập - Hướng dẫn đầy đủ về việc biên tập dữ liệu OSM.
  • Tagging - Cách gán tag cho đối tượng bản đồ (phân loại đường, đặt tên..).
  • Map Features - Thông tin tham khảo về các tag.
  • Change monitoring - Xem thay đổi về khu vực của bạn khi có OSM mapper khác làm.

Sử dụng dữ liệu từ nguồn khác

Nếu bạn có dữ liệu được phép sử dụng từ các nguồn khác (không phải bạn thu thập bằng GPS), bạn có thể sử dụng Giao thức OSM phiên bản 0.5 để upload dữ liệu trực tiếp lên OSM. Xem trang [Using curl to upload data]] để xem ví dụ.

Kiểm tra chất lượng

Khả năng cải thiện và hiệu chỉnh dữ liệu trên OSM được liệt kê tại đây.

Kết quả!

Hãy mở tra Using OpenStreetMap để xem kết quả mà bạn vừa làm xong!!


Fun Stuff