Template:Cs:Circular and widened road features

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

V OpenStreetMap máme několik značek, které popisují různé kruhové prvky a rozšířené silnice. Existují čtyři značky, které je třeba dobře rozlišovat:

Hlavní rozdíly mezi těmito čtyřmi jsou:

  • Kruhový objezd je jednosměrná ulice s předností v jízdě a středovým ostrůvkem, který se nedá přejet. Mohou na něm být semafory, ale platí, že pokud jsou semafory vypnuty, tak provoz na kruhovém objezdu má přednost.
  • Malý kruhový objezd je jednosměrná ulice s předností v jízdě a středovým ostrůvkem, který se dá přejet. Dokonce velká vozidla mají povoleno přejíždět středový ostrůvek, pokud se kvůli svým rozměrům nemohou vytočit. Tedy může být nemožné pro velké vozidlo projet běžným kruhovým objezdem, ale je možné projet malým kruhovým objezdem o stejných rozměrech.
  • Kruhová křižovatka je jednosměrná ulice okolo středového ostrůvku, který se nedá přejet, ovšem vozidla jedoucí po kruhu nemají vždy přednost v jízdě a musí dávat přednost na některých nebo všech příchozích silnicích. To zahrnuje třeba  traffic circle(en), který se vyskytuje v USA.
  • Obratiště je rozšířené místo na obousměrné ulici bez středového ostrůvku (nebo přinejmenším s ostrůvkem, který lze hladce přejet). Absence středového ostrůvku umožňuje velkým vozidlům se otočit.

"Proč je tak důležité se řídit těmito zásadami značení, když mapa vypadá dobře, i když je označená jinak?"
Mapa není všechno. Existuje daleko více aplikací, které zpracovávají naše data a tyto značky mají různé implikace například pro navigační software. takže pokud označíte rozměry malý kruhový objezd se středovým ostrůvkem jako malý kruhový objezd bez středového ostrůvku nebo smyčku na konci ulice jako obratiště, tak to může dobře vypadat na mapě, ale rozbije to jiné aplikace. Takže se na to, prosíme, nedívejte jako na otravování a snažte se použít v dané situaci nejlepší značení.

Následující tabulka ukazuje vhodné značení pro většinu situací a také se snaží ujasnit některé nejednoznačnosti.

Ilustrace Značení Poznámky
San Agustin Roundabout A.jpg closed way
highway=*
junction=roundabout
Standardní kruhový objezd s velkým středovým ostrůvkem, přes který se nedá přejet.
Mini-roundabout Duckpool Road, Newport - geograph.org.uk - 1435594.jpg closed way
highway=*
junction=roundabout


nebo alternativně

node
junction=roundabout
direction=clockwise

Rozměry malý kruhový objezd, ale není to malý kruhový objezd. I když preferujeme jeho značení stejně jako u velkého kruhového objezdu, dá se pro jednoduchost značit jako jediný uzel se značkou junction=roundabout. V tomto případě byste měli použít značku direction=*, jelikož výchozí hodnota je protisměru hodinových ručiček, když se používá u kruhového objezdu.
Mini-roundabout in Staining - geograph.org.uk - 1394614.jpg node
highway=mini_roundabout
direction=clockwise
Klasický malý kruhový objezd, kde střed je jen nakreslený kruh. Měla by být přidána značka direction=*, jelikož výchozí hodnota je protisměru hodinových ručiček, když se používá u kruhového objezdu.
Erfurts famous miniroundabout 2.jpg node
highway=mini_roundabout
Rozměrem velký, ale stále se jedná o malý kruhový objezd. Středový ostrůvek se dá přejet a nejsou zde dopravní značky.
Kreisverkehr.jpg node
highway=mini_roundabout
Také klasický malý kruhový objezd s lehce zvýšeným středovým ostrůvkem, který se stále dá přejet.
Grosser Stern Berlin circular traffic must yield.jpg closed way
junction=circular
Doprava vedena v kruhu s velkým středovým ostrůvkem, který se nedá přejet. Ovšem vozidla jedoucí po kruhu musí dávat přednost přijíždějícím vozidlům, takže se nejedná o kruhový objezd.
Turning circle, Temple - geograph.org.uk - 1537665.jpg node
highway=turning_circle


nebo alternativně

area
highway=*
area=yes

Tato ilustrace zobrazuje kruhové místo se středovým ostrůvkem, který se dá přejet, ale není to ani kruhový objezd ani malý kruhový objezd, nýbrž se jedná o obratiště, kde se mohou otáčet velká vozidla. Mějte na paměti, že obratiště může mít různý tvar, ale nikdy nemůže mít ostrůvek, který se nedá přejet.
Junction with central island.jpg node
traffic_calming=island
Nenechte se tímto ostrůvkem zmást: nejsou zde značky jednosměrky ani přednosti v jízdě. Takže jde pouze o křižovatku s ostrůvkem pro zpomalení dopravy.
Kein kreisel IMGP9185 osm.jpg node
traffic_calming=island
Podívejte se dobře na šipky - toto je také jen křižovatka na zpomalení dopravy.
Turning circle - geograph.org.uk - 991834.jpg closed way
highway=*


nebo alternativně navrhováno

node
highway=turning_loop

Zjevně místo pro otáčení vozidel. Ale jelikož je zde ostrůvek, není to obratiště (které nesmí mít ostrůvek), takže toto mapujeme jako smyčku. V zájmu jednoduchosti se právě diskutuje o značce highway=turning_loop na jediném uzlu.