User:Multichill/Fietsen in Nederland

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Deze is voor het verbeteren van voornamelijk tagging voor fietsen in Nederland. De meeste wegen en fietspaden zijn wel ingetekend, maar er kunnen een hoop tags worden toegevoegd om OSM nog nuttiger te maken voor fietsers.

Fietspad

Op elk fietspad zit highway=cycleway met daarnaast mogelijk de volgende tags. De tags bicycle en foot worden meestal niet toegevoegd omdat die al default zijn in Nederland.

Key Target Opmerking
traffic_sign Aan elk fietspad moet het juiste bord worden toegevoegd zodat duidelijk is waar je wel en niet mag rijden en wat je wellicht kan tegenkomen (brommers, etc.).
traffic_sign=NL:G11 Nederlands verkeersbord G11.svg verplicht fietspad. Als het fietspad langs een weg loopt dan moet daar waarschijnlijk bicycle=use_sidepath op.
traffic_sign=NL:G12a Nederlands verkeersbord G12a.svg verplicht bromfietspad. Als het fietspad langs een weg loopt dan moet daar waarschijnlijk bicycle=use_sidepath op.
traffic_sign=NL:G13 Nederlands verkeersbord G13.svg onverplicht fietspad. Als het fietspad langs een weg loopt dan wellicht bicycle=yes toevoegen om aan te geven dat je ook gewoon op de weg mag fietsen.
traffic_sign=NL:D103 Nederlands Verkeersbord D103.svg Voor het stukje fietspad (bromfietsdoorsteek) waar brommer van rijbaan naar fietspad moet. Fietspad zal van G11 naar G12a gaan.
traffic_sign=NL:D104 Nederlands Verkeersbord D104.svg Voor het stukje fietspad (bromfietsdoorsteek) waar brommer van fietspad naar rijbaan moet. Fietspad zal van G12a naar G11 gaan.
lit Als het donker is dan is het erg fijn om te weten welke wegen verlicht zijn en welke niet.
lit=yes Er is verlichting (lantaarpalen) aanwezig. Dit zal het geval zijn voor de meeste wegen en fietspaden binnen de bebouwde kom.
lit=no De weg is niet verlicht. Zal voornamelijk voorkomen buiten de bebouwde kom en in natuurgebieden.
lit=24/7 De weg heeft verlichting en deze staat altijd aan. Voornamelijk tunnels.
surface Wat er aan bestrating is gebruikt
surface=asphalt Het fietspad is geasfalteerd
surface=paving_stones Het fietspad is bestraat met steentjes of tegels
surface=paving_stones:30 Het fietspad is bestraat met tegels van 30 bij 30 centimeter.
surface=fine_gravel Het fietspad is niet bestraat, maar er is gravel of schelpen(?) gebruikt.
surface=* Er zijn nog wel wat andere opties
smoothness Hoe goed is de weg? Op je mountainbike wil je wellicht andere route dan op je sportfiets (of fiets volgeladen met boodschappen). Zie Key:smoothness voor de volledige beschrijving. Niet helemaal duidelijk of dit nu consistent is in Nederland.
smoothness=excellent Heel goed asfalt, geen steentjes of tegels. Soepel op de kleinste wieltjes (skateboard en dat werk).
smoothness=good Iets minder asfalt en steentjes of tegels die strak zijn gelegd. Soepel op de racefiets.
smoothness=intermediate De meeste wegen van steentjes of tegels zullen hier in zitten. Je kan wellicht niet voluit op de racefiets.
smoothness=bad Een weg met bestrating die toe is aan herstel of een onbestrate weg die verder in orde is. Je kan hier nog met een normale fiets overheen.
smoothness=* Lagere categorieën zullen in de praktijk weinig voorkomen in Nederland.
width Hoe breed is het fietspad?
width=* De breedte van het fietspad in meter.
name Wat is de naam van het fietspad?
name=* De meeste wegen in Nederland hebben wel een naam. Soms wat lastig te vinden voor fietspaden.
oneway Eenrichtingsverkeer of niet?
leeg In veel gevallen zal deze tag niet gebruikt worden omdat het duidelijk is dat het geen eenrichtingsverkeer is.
oneway=yes Het is eenrichtingsverkeer
oneway=no Om expliciet aan te geven dat het geen eenrichtingsverkeer is. Bijvoorbeeld bij fietspad langs een weg (Rotterdam Fietspad Westzeedijk.jpg) of als er een expliciet onderbord hangt (Maastricht 2012 Urban knitting, Cabergerweg.JPG)
surface:colour Welke kleur heeft het fietspad?
surface:colour=red Als het een mooi rood fietspad is (Rotterdam Fietspad Westzeedijk.jpg)
surface:colour=grey Als het gewoon asfalt is
leeg Wellicht niet altijd even relevant om toe te voegen (vooral als het geen asfalt is)
segregated Zijn fiets en voetgangers van elkaar gescheiden?
segregated=yes Als het gescheiden is bijvoorbeeld met een stoep of paadje ernaast.
segregated=no De voetgangers lopen op het fietspad.
leeg Nog niet helemaal duidelijk in welke gevallen dit nuttig is
sidewalk=* Zie sidewalk voor details. Kan soms aan fietspad worden toegevoegd.

Weg met fietsstrook

Als een fietspad deel uitmaakt van de weg dan wordt er een cycleway=* tag aan toegevoegd.

Key Target Opmerking
cycleway Wat voor soort fietspad is het? De echte fietsstroken en de fopfietspaden zijn soms erg lastig uit elkaar te houden.
cycleway=lane
cycleway:right=lane
cycleway:left=lane
Fietsstrook Herenweg Oudorp.jpg
Een echte fietsstrook over het algemeen rood met een fiets erop getekend. Hier mag de lokale bezorger niet eens op stoppen om een pakketje af te leveren.
cycleway=shared_lane
cycleway:right=shared_lane
cycleway:left=shared_lane
Groeneweg Utrecht Nederland.JPG
Een fopfietspad of fietssuggestiestrook. Het lijkt op een fietsstrook, maar het fietssymbool ontbreekt waardoor het juridisch gezien gewoon onderdeel van de weg is. Het wordt vaak in rood uitgevoerd. Hier kan je gewoon zonder problemen je auto op parkeren (mits je aan de andere regels voldoet).
cycleway=opposite De straat is eenrichtingverkeer voor auto's, maar niet voor fietsers. Gebruik niet deze tag, maar voeg oneway:bicycle=no toe.
cycleway=opposite_lane De straat is eenrichtingverkeer voor auto's en voor fietsers ligt er een fietsstrook in tegengestelde richting. Voeg ook oneway:bicycle=no toe.
cycleway=separate
cycleway:right=separate
cycleway:left=separate
Voeg toe om aan te geven dat het fietspad apart is ingetekend. Afhankelijk van het type fietspad kan bicycle=use_sidepath (of bicycle=no) worden toegevoegd.
cycleway=track
cycleway:right=track
cycleway:left=track
Er ligt een los fietspad naast. Deze zou over het algemeen niet gebruikt moeten worden. Deze moet vervangen worden door een los fietspad en deze tag kan vervangen worden door cycleway=separate.
maxspeed Hoe hard mag er gereden worden op deze weg? Geeft een beeld hoe veilig en fijn het is om hier te rijden
maxspeed=30 Steeds gebruikelijker binnen de bebouwde kom in woonwijken. Vaak in combinatie met zone:maxspeed=NL:30
maxspeed=50 De standaard snelheid binnen de bebouwde kom.
maxspeed=60 Steeds gebruikelijker buiten de bebouwde kom vlak buiten steden. Vaak in combinatie met zone:maxspeed=NL:60
maxspeed=80 De standaard snelheid buiten de bebouwde kom.
maxspeed=* Andere snelheden komen natuurlijk ook voor zoals bijvoorbeeld 15 voor een woonerf.
sidewalk Ligt er een stoep langs de weg zodat fietsers en voetgangers elkaar niet in de weg zitten?
sidewalk=both Dit zal vooral in woonwijken het geval zijn (highway=residential).
sidewalk=right
sidewalk=left
Stoep maar aan één kant van de weg.
sidewalk=no Helemaal geen stoep.
sidewalk=separate Er is een apart pad die als aparte way op de kaart staat. Zie ook de meer geavanceerde voorbeelden.
lit=* Zie lit
cycleway:surface=* Zie surface
cycleway:width=* Zie width

Woonstraat

De meeste straten waar doorheen wordt gefietst zijn woonstraten (highway=residential) zonder speciale voorzieningen voor fietsers. Het is ook wel fijn om die van de juiste tags te voorzien.

Key Opmerking
name=* Zie name. Een woonstraat heeft altijd een naam
maxspeed=* Zie maxspeed. Vaak maxspeed=30 (in combinatie met zone:maxspeed=NL:30) of maxspeed=50
lit=* Zie lit. Meestal lit=yes.
sidewalk=* Zie sidewalk. Meestal sidewalk=both.
surface=* Zie surface. Vaak surface=paving_stones of surface=asphalt.
oneway=* Zie oneway. Meestal in combinatie met oneway:bicycle=* en als dat oneway:bicycle=yes is dan zal er ook een cycleway=* erbij moeten

To do

Queries

Queries Kennemerland

Om alleen resultaten in Kennemerland (veiligheidsregio) te krijgen: