Hungary/Turistaút

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Magyarország edit

Ez az oldal a Magyarország térképészeti projektben része, amely Magyarország turistaútjainak feltérképezését koordinálja.

Térképezés módja

A GPS nyomvonal rögzítése mellett érdemes még a következő információkat is gyűjteni:

 • Elsősorban az út tulajdonságai: mettől meddig földút, honnan ösvény, stb. Ha track, akkor milyen tracktype=*, ha path, akkor trail_visibility=*, sac_scale=* (bár ez nálunk szinte mindig "hiking")
 • Érdemes surface=*-t is, behajtási korlátozásokat (access=*), sorompót, létrát és egyéb akadályokat (barrier=*)
 • Nagyon fontos, hogy a jelentősebb elágazásokat rögzítsed, vagy bejárd legalább 10 méter hosszan (mert hiába rajzolsz a az útba derékszögű kanyart, elágazás híján a navik nem tudnak szólni, hogy "fordulj balra").
 • POI-k közül érdemes megjelölni a padokat a messziről látható tájékozódási pontokat, pl.: mobil torony (man_made=mast), távvezeték oszlop, geodéziai mérőpontok (man_made=survey_point), jellegzetes fák (natural=tree), stb.

A gyűjtés hatékony módjai:

 • mobiltelefonos programok (olyat keres, amiben lehet útpontot felvenni, pl. OsmAnd, Locus)
 • kinyomtatott térképre jegyzetelés
 • nyomvonalhoz korrelált fényképek, vagy az előbbiek kombinálása.

Ha telefont használsz, ezekre érdemes figyelni:

 • ahol gyenge a térerő, többet fogyaszt a telefon, ezért érdemes a túra alatt kikapcsolni a GSM-et (általában repülőgép módnak hívják)
 • ne hagyjunk bekapcsolva fölösleges fogyasztókat: bluetooth, mobilnet
 • a GPS mellett a másik nagyfogyasztó a képernyő, minél rövidebb ideig tartsd bekapcsolva
 • nyomvonalrögzítéshez gyalog 3-5 másodperces időközt érdemes beállítani

Jelölési útmutató

 1. Megrajzoljuk a turistautak szakaszait. (példa, csak az út típusát tartalmazza, turistaút-jellemzőket nem.)
  • A jelzett turistautak bármely highway=* címkéjű vonalon haladhatnak, de jellemzően erdei gyalogutakat vagy ösvényeket jelölnek ki erre.
 2. Kapcsolatot (relation) hozunk létre minden jelzett turistaúthoz külön-külön, amely tartalmazza az összes útszakaszt, amin az adott turistaút keresztülhalad. (példa, ami tartalmazza a turistaút jellemzőit, és amibe – megfelelő sorrendben és folytonosan – beletartozik minden szakasz, ami az adott turistautat alkotja.)
  • Az útvonal jelölésekor törekedni kell a folytonosságra.

Gyalogút Mf way.svg

Bővebben: Tag:highway=footway
Címkéi:
Címke Megadása Megjegyzés
highway=path vagy highway=track szükséges A foot=yes fölösleges, implikált. Ha a turistaút autóúton vagy járdán vezet, akkor a highway=* természetesen annak megfelelő legyen.
surface=* opcionális Az út felületének anyaga
smoothness=* opcionális Az útfelület simasága
width=* opcionális Az út szélessége
tracktype=* opcionális Az út tömörsége, konzisztenciája (pl. mennyire lesz járhatatlan rossz időben)
sac_scale=* opcionális Nehézségi szint (magashegyi utakon inkább).
trail_visibility=* opcionális Láthatóság és tájékozódás szintje.
maxheight:physical=* opcionális Az út feleti tér magassága (például alagút vagy belógó sziklafal esetén)
obstacle=* opcionális Nehezen járható utak jelzése.
incline=* opcionális Meghatározza az út lejtésének/emelkedésének mértékét és irányát.

Lásd még

Turistaút Mf Relation.svg

Bővebben: Walking Routes
Címkéi:
Címke Megadása Megjegyzés
type=route szükséges
route=hiking / route=foot szükséges Erdei turistautakra az előbbit, míg egyéb vándorutakra az utóbbit használjuk
network=iwn/nwn/rwn/lwn szükséges A turistaút-hálózatban betöltött szerep: nemzetközi útvonal (iwn), nemzeti útvonal (nwn), regionális útvonal (rwn), helyi útvonal (lwn)
jel=* szükséges Turistajelzés kódja a magyar kódrendszerben, lásd a lenti táblázatban
osmc:symbol=* szükséges Turistajelzést leíró kifejezés nemzetközi szabvány szerint. Magyar jelzésekre használt kifejezéseket ld. a lenti táblázatban
symbol=trail markings opcionális A turistajelzés angol nyelvű szöveges megnevezése
symbol:hu=jelzés opcionális A turistajelzés magyar nyelvű szöveges megnevezése
educational=yes/no opcionális Az útvonal tanösvény
roundtrip=yes/no opcionális Az útvonal körtúra
ref=number opcionális
ref:MTSZ=number opcionális Az adott jelzést nyilvántartó MTSZ tagszervezet által használt útkód
painting:date=dátum opcionális A turistaút festési dátuma
colour=* opcionális Színkód megadása hex triplet formátumban. Példa: "#008080" kékeszöld színhez.
distance=number opcionális Ezen útvonal által lefedett távolság, ha ismert. Információ a felhasználóknak, és segítség az automatikus kiértékeléshez pl. a teljességhez. Tizedespont jelöli a tört részt, és tartalmaznia kell mértékegységet (pl. 12.5 km)
name=* opcionális Az útvonal elnevezése, pl. Országos Kéktúra
description=* opcionális Egy rövid leírás
state=proposed opcionális Az útvonalak néha nem hivatalos útvonalak néhány tárgyalástól vagy fejlesztéstől függően
operator=* opcionális Az útvonalat fenntartó szervezet
Tagjai:
Tag Elemtípus Szerep Megadása Mennyiség Megjegyzés
Útszakasz Mf way.svg szükséges egy vagy több

Turistajelzések kódrendszere

A turistajelzések leírására a magyar jel=* és a nemzetközi osmc:symbol=* kódrendszerek párhuzamosan használandóak, mivel a megjelenítők gyakran csak az egyik, vagy csak a másik taget veszik figyelembe. A magyar illetőleg a nemzetközi kód elhagyása azt eredményezheti, hogy a turistautat egyes megjelentítők nem fogják felrajzolni.

Több ország területét lefedő megjelenítők jellemzően a nemzetközi kódrendszer osmc:symbol=* alapján renderelnek, ilyenek például a Reit- und Wanderkarte és az Openmaps. Más megjelenítők felhasználják a helyi kódrendszert is, így például az Waymarked Trails elsődlegesen a magyar, másodlagosan a nemzeközi kód alapján dolgozik. Regionális megjelenítők dolgozhatnak kizárólag a helyi kódrendszer alapján, ilyen például az OSM Turistautak.

A nemzetközi kód osmc:symbol=* kettőspontokkal elválasztott értékekből áll. Egyes értékek elhagyhatóak, de ha nem a végéről hagyunk el, akkor a megfelelő számú kettőspontnak meg kell lennie.

 osmc:symbol=vonal színe:jel háttérszíne:elsődleges jel:másodlagos jel:szöveg:szöveg színe

A magyar kód jel=* az adott jelzést azonosító kódszóból áll.

Az adatbázisban tárolt kódnak a valóságot kell tükröznie, így lehetőség szerint meg kell egyeznie a ténylegesen felfestett, illetőleg útjelző táblákon látható jelzésekkel. Egyes helyi útvonalak használhatnak egyedi jelzésmintákat, például tölgyfalevél vagy stilizált pisztráng - ezekre nem feltétlenül van megfelelő kódszó a magyar ill. a nemzetközi kódrendszerben. Ilyen esetekben a közelítő jelzés elfogadható, például fekete "T" jelölés az egzotikus tanösvényekre.

Elsődleges turistajelzések

Jelzés jel=* osmc:symbol=* symbol symbol:hu Waymarked Trails Wanderkarte Openmaps OSM Turistautak name=*
Keksav.png k blue:white:blue_bar blue bar kék sáv ok ok ok ok K
Kekkereszt.png k+ blue:white:blue_cross blue cross kék kereszt ok ok ok ok K+
Kekharomszog.png k3 blue:white:blue_triangle blue triangle kék háromszög ok ok ok ok K3
Keknegyzet.png k4 blue:white:blue_rectangle blue square kék négyzet ok ok ok ok K4
Kekkor.png kq blue:white:blue_dot blue circle kék kör ok ok ok ok Kq
Kekomega.png kb blue:white:blue_arch blue omega kék omega ok ok ok ok Kb
Kekrom.png kl blue:white:blue_L blue L kék L ok ok - ok KL
Kpec.svg kpec blue:white:blue_turned_T
Pirossav.png p red:white:red_bar red bar piros sáv ok ok ok ok
Piroskereszt.png p+ red:white:red_cross red cross piros kereszt ok ok ok ok
Pirosharomszog.png p3 red:white:red_triangle red triangle piros háromszög ok ok ok ok
Pirosnegyzet.png p4 red:white:red_rectangle red square piros négyzet ok ok ok ok
Piroskor.png pq red:white:red_dot red circle piros kör ok ok ok ok
Pirosomega.png pb red:white:red_arch red omega piros omega ok ok ok ok
Pirosrom.png pl red:white:red_L red L piros L ok ok ok ok
Sargasav.png s yellow:white:yellow_bar yellow bar sárga sáv ok ok ok ok
Sargakereszt.png s+ yellow:white:yellow_cross yellow cross sárga kereszt ok ok ok ok
Sargaharomszog.png s3 yellow:white:yellow_triangle yellow triangle sárga háromszög ok ok ok ok
Sarganegyzet.png s4 yellow:white:yellow_rectangle yellow square sárga négyzet ok ok ok ok
Sargakor.png sq yellow:white:yellow_dot yellow circle sárga kör ok ok ok ok
Sargaomega.png sb yellow:white:yellow_arch yellow omega sárga omega ok ok ok ok
Sargarom.png sl yellow:white:yellow_L yellow L sárga L ok ok ok ok
Zoldsav.png z green:white:green_bar green bar zöld sáv ok ok ok ok
Zoldkereszt.png z+ green:white:green_cross green cross zöld kereszt ok ok ok ok
Zoldharomszog.png z3 green:white:green_triangle green triangle zöld háromszög ok ok ok ok
Zoldnegyzet.png z4 green:white:green_rectangle green square zöld négyzet ok ok ok ok
Zoldkor.png zq green:white:green_dot green circle zöld kör ok ok ok ok
Zoldomega.png zb green:white:green_arch green omega zöld omega ok ok ok ok
Zoldrom.png zl green:white:green_L green L zöld L ok ok ok ok

Egyéb turistajelzések és tanösvények

Jelzés jel=* osmc:symbol=* symbol symbol:hu Waymarked Trails Wanderkarte Openmaps OSM Turistautak name=*
Kekkortura.png kc blue:white:blue_circle blue circle arrow kék környíl ok ok ok ok Kc
Keml.svg keml - blue memorial kék emlékmű ok - - ok
Ktmp.svg ktmp - blue chapel kék kápolna ok - - ok
Tanösvény kt blue:white:::T:blue blue T kék T ok ok ok ok KT
Katl.png katl blue:white:blue_slash blue slash kék átló ok ok ok ok K╱
Piroskortura.png pc red:white:red_circle red circle arrow piros környíl ok ok ok ok Pc
Peml.svg peml - red memorial piros emlékmű ok - - ok
Ptmp.svg ptmp - red chapel piros kápolna ok - - ok
Tanösvény pt red:white:::T:red red T piros T ok ok ok ok
Patl.png patl red:white:red_slash red slash piros átló ok ok ok ok
Sargakortura.png sc yellow:white:yellow_circle yellow circle arrow sárga környíl ok ok ok ok
Seml.svg seml - yellow memorial sárga emlékmű ok - - ok
Stmp.svg stmp - yellow chapel sárga kápolna ok - - ok
Tanösvény st yellow:white:::T:yellow yellow T sárga T ok ok ok ok
Satl.png satl yellow:white:yellow_slash yellow slash sárga átló ok ok ok ok
Zoldkortura.png zc green:white:green_circle green circle arrow zöld környíl ok ok ok ok
Zeml.svg zeml - green memorial zöld emlékmű ok - - ok
Ztmp.svg ztmp - green chapel zöld kápolna ok - - ok
Tanösvény zt green:white:::T:green green T zöld T ok ok ok ok
Zatl.png zatl green:white:green_slash green slash zöld átló ok ok ok ok
Ll.png ll purple:white:::L:purple purple L lila L ok ok ok ok
Egyéb tanösvény t black:white:::T:black black T fekete T ok ok ok ok
Ltmp.png ltmp - purple chapel lila kápolna ok - - ok

Zarándokutak

A zarándokutak saját jelzéssel rendelkeznek, amelyek nem írhatók le a nemzetközi szabványos jelekkel, ezért a szövegesen megadható lehetőséget használjuk a jelölésére.

Megnevezés Jelzés jel=* osmc:symbol=* symbol symbol:hu Waymarked Trails Wanderkarte Openmaps OSM Turistautak
Mária út Mary purple2 hu.png lm purple:white:::M:purple purple m lila m ok ok ok ok
Mary blue hu.png km blue:white:::M:blue blue m kék m ok ok ok ok
Pm.png pm red:white:::M:red red m piros m ok ok ok ok
Sm.png sm yellow:white:::M:yellow yellow m sárga m ok ok ok ok
Zm.png zm green:white:::M:green green m zöld m ok ok ok ok
Magyar Zarándokút Smz.png smz yellow:white:::MZ:yellow ? ? ok ok - ok
Gyöngyök útja / Via Margaritarum Sgy.svg sgy yellow:white:::SG:yellow ? ? ok (ok) - ok
Szent Jakab zarándokút Muszla Jakuba.svg stj blue:blue:shell_modern ? ? ok ok - ok
Szent Erzsébet út Ste.svg ste red:white:red_flower ? ? ok - - ok
Szent Márton zarándokút Stm.png stm yellow:white:yellow_circle ? ? ? ? ? ?
Pálos út Fput.png fput black:white:::P:black ? ? ? ? ? ok
Pálos út (alternatív) Zput.png zput black:white:::P:green ? ? ? ? ? ?
Reformációi Emlékút refut blue:white:::R:blue - - ? ? ? ?

Nemzetközi regionális utak

Megnevezés Jelzés jel=* osmc:symbol=* symbol symbol:hu Waymarked Trails Wanderkarte Openmaps OSM Turistautak
Alpannonia Palp.svg palp red:red:red_bar:S:white ? ? ok (ok) - ok
Salp.svg salp yellow:yellow:yellow_bar:S:white ? ? ok (ok) - ok

Magyarországi regionális, tematikus utak

Megnevezés Jelzés jel=* osmc:symbol=* symbol symbol:hu Waymarked Trails Wanderkarte Openmaps OSM Turistautak
Bányászok útja But.png but - ? ? ? ? ? ?
Borutak Kbor.png kbor ? ? ? ? ? ? ?
Pbor.png pbor ? ? ? ? ? ? ?
Sbor.png sbor ? ? ? ? ? ? ?
Zbor.png zbor ? ? ? ? ? ? ?
Zöldutak Zut.png zut green:white:::Z:green ? ? (ok) (ok) - ok

Rövidítések

Rövidítés Teljes név
OKT Országos Kéktúra
RPDDK Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kéktúra
AKT Alföldi Kéktúra
PMP Pest megyei Piros
DDP Dél-Dunántúli Piros

Kerékpáros turista utak

Lásd a Hungary/Kerékpárút oldalon.

Síútak Mf way.svg Mf Relation.svg

Bovebben: Winter sports

Síútak jelölhetőek az egyes útszakaszok egyedi fel címkézésvel, vagy route=piste típusú kapcsolat létrehozásával és címkézésével. Kapcsolat létrehozása akkor szükséges, ha az önálló azonosítóval illetve jelzéssel rendelkező síút több útszakaszt is magában foglal. Ha egy útszakasz hómentes időszakban is járható, akkor a highway=* és piste:type=* címkék szabadon kombinálhatóak.

Címke Érték Megadás Leírás
type=* route szükséges
route=* piste szükséges Síutak (lesikló, sífutó, sítúra) közös jelölése. Egyes esetekben a route=ski is használható helyette.
piste:type=* downhill szükséges Lesiklópálya alpesi típusú síeléshez. Irányított, a kapcsolatot a völgy felé kell irányítani.
nordic Sífutó útvonal. A kapcsolat iránya a javasolt haladási irányt mutatja. Ha a kapcsolat első és utolsó pontja azonos, az körutat jelöl.
skitour Sítúra utvonal. Jellemzően síreszorton kívüli, kezeletlen, jelentősebb szintkülönbségekkel. Ha a kapcsolat első és utolsó pontja azonos, az sítúrázásra javasolt területet jelöl.
piste:grooming=* classic opcionális Kezelt, klasszikus síelési technikához
skating Kezelt, free-style vagy korcsolya technikához
classic+skating Kezelt a fentiek kombinációjával
backcountry Kezeletlen
piste:difficulty=* novice opcionális Kezdő (zöld) pálya
easy Egyszerű (kék) pálya
intermediate Haladó (piros) pálya
advanced Nehéz (fekete) pálya
expert Nagyon nehéz (narancs) pálya
freeride Freeride
extreme Extrém nehéz pálya
network=* iwn/nwn/rwn/lwn opcionális A hálózat megadása mint nemzetközi útvonal (iwn), nemzeti útvonal (nwn), regionális útvonal (rwn), helyi útvonal (lwn).
jel=* <jel> opcionális Jelzés kódja a magyar kódrendszerben
osmc:symbol=* <jel> opcionális Jelzést leíró kifejezés nemzetközi szabvány szerint.
symbol=trail markings <megnevezés> opcionális A jelzés angol nyelvu szöveges megnevezése
symbol:hu=trail markings <megnevezés> opcionális A jelzés magyar nyelvu szöveges megnevezése
ref=number <azonosító> opcionális Útvonal azonosító száma
colour=* <színkód> opcionális Színkód megadása hex triplet formátumban.
distance=number <távolság> opcionális Útvonal által lefedett távolság, ha ismert.
name=* <megnevezés> opcionális Az útvonal elnevezése
description=* <leírás> opcionális Egy rövid leírás.
operator=* <megnevezés> opcionális Az útvonalat fenntartó szervezet

Síutakra fenntartott jelzések:

Jelzés jel=* osmc:symbol=* symbol symbol:hu
Kx.svg px blue:white:::X:blue blue X kék X - - - -
Px.svg px red:white:::X:red red X piros X - - - -
Sx.svg sx yellow:white:::X:yellow yellow X sárga X - - - -
Zx.svg zx green:white:::X:green green X zöld X - - - -
Kii.svg kii - - - - - - -
Pii.svg pii - - - ok - - ok
Sii.svg sii - - - ok? - - ok
Zii.svg zii - - - ok? - - ok

Futó és Nordic Walking utak

Vázlat - egyeztetés alatt

Kapcsolat jelölése

 • type=route
 • route=foot, taginfo szerinti jobb értékek, pl szerepel route=running is!
 • name=A futókör (piros futó)
 • ref=A
 • network=lwn
 • symbol=red runner
 • symbol:hu=piros futó
 • osmc:symbol=red:white:runner vagy osmc:symbol=red:white:A ?

Példa: https://www.openstreetmap.org/relation/3839694 http://waymarkedtrails.org/hu/?zoom=15&lat=47.21811&lon=16.56507&hill=0.3

Megnevezés Jelzés symbol symbol:hu osmc:symbol=* lonvia wander jel=*
Kék futó út Kfut.png blue runner kék futó blue:white:runner - - kfut
Piros futó út Pfut.png red runner piros futó red:white:runner - - pfut
Zöld futó út Zfut.png green runner zöld futó green:white:runner - - zfut
Sárga futó út Sfut.png yellow runner sárga futó yellow:white:runner - - sfut
Fekete nordic walking út Nw.png black nordic walker fekete nordic walking black:white:nordic_walking - - nw
Kék nordic walking út Knw.png blue nordic walker kék nordic walking blue:white:nordic_walking - - knw
Piros nordic walking út Pnw.png red nordic walker piros nordic walking red:white:nordic_walking - - pnw
Zöld nordic walking út Znw.png green nordic walker zöld nordic walking green:white:nordic_walking - - znw
Sárga nordic walking út Snw.png yellow nordic walker sárga nordic walking yellow:white:nordic_walking - - snw

Példák

Címke Érték
Országos túraútvonalak:
type route
route hiking
network nwn
name Országos Kéktúra
symbol blue bar
jel k
symbol:hu kék sáv
osmc:symbol blue:white:blue_bar
Címke Érték
Regionális túraútvonalak (sávjelzések):
type route
route hiking
network rwn
name Dél-Dunántúli Pirostúra
symbol red bar
jel p
symbol:hu piros sáv
osmc:symbol red:white:red_bar
Címke Érték
Helyi túraútvonalak (kiegészítő jelzések):
type route
route hiking
network lwn
symbol blue cross
jel k+
symbol:hu kék kereszt
osmc:symbol blue:white:blue_cross

Országos Kék Kör

A színek és szimbólumok jelentéséhez lásd a Jelmagyarázatot.

Név Megtekintés Alkapcsolat Állapot Felülvizsgálta Megjegyzés
Országos Kéktúra
1 relation 2129520 relation 1435875 Gyalogos útvonal: teljesen kész. Írott-Kő-Sárvár
2 relation 1435872 Gyalogos útvonal: teljesen kész. Sárvár–Sümeg
3 relation 1435873 Gyalogos útvonal: teljesen kész. Sümeg–Keszthely
4 relation 1435108 Gyalogos útvonal: majdnem kész. Keszthely–Tapolca
5 relation 1435305 Gyalogos útvonal: teljesen kész. Tapolca–Badacsonytördemic
6 relation 1435929 Gyalogos útvonal: teljesen kész. Badacsonytördemic–Nagyvázsony
7 relation 1576259 Gyalogos útvonal: teljesen kész. Nagyvázsony–Városlőd
8 relation 1435927 Gyalogos útvonal: majdnem kész. Városlőd–Zirc
9 relation 1400384 Gyalogos útvonal: majdnem kész. Zirc–Bodajk, Csókakő vm.
10 relation 1467355 Gyalogos útvonal: majdnem kész. Bodajk, Csókakő vm.–Szárliget
11 relation 4051694 Gyalogos útvonal: majdnem kész. Szárliget–Dorog
12 relation 1690474 Gyalogos útvonal: teljesen kész. Dorog–Piliscsaba
13 relation 1526873 Gyalogos útvonal: teljesen kész. Piliscsaba–Hűvösvölgy
14 relation 1435928 Gyalogos útvonal: teljesen kész. Hűvösvölgy–Rozália téglagyár (Bécsi út)
15 relation 1523765 Gyalogos útvonal: teljesen kész. Rozália téglagyár (Bécsi út)–Dobogó-kő
16 relation 2117154 Gyalogos útvonal: majdnem kész. Dobogó-kő–Visegrád, komp
17 relation 1621850 Gyalogos útvonal: majdnem kész. Nagymaros–Nógrád
18 relation 1582408 Gyalogos útvonal: teljesen kész. Nógrád–Becske
19 relation 3016662 Gyalogos útvonal: majdnem kész. Becske–Mátraverebély
20 relation 1476739 Gyalogos útvonal: majdnem kész. Mátraverebély–Mátraháza
21 relation 1476155 Gyalogos útvonal: majdnem kész. Mátraháza–Sirok
22 relation 2961681 Gyalogos útvonal: majdnem kész. Sirok–Szarvaskő
23 relation 2283024 Gyalogos útvonal: majdnem kész. Szarvaskő–Putnok
24 relation 1710192 Gyalogos útvonal: majdnem kész. Putnok–Aggtelek–Bódvaszilas
25 relation 1721274 Gyalogos útvonal: teljesen kész. Bódvaszilas–Boldogkőváralja
26 relation 5261941 Gyalogos útvonal: majdnem kész. Boldogkőváralja–Bányi-nyereg (Sátoraljaújhely)
27 relation 2866943 Gyalogos útvonal: majdnem kész. Bányi-nyereg (Sátoraljaújhely)–Hollóháza
Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kéktúra
relation 289362 Gyalogos útvonal: teljesen kész. Írott-kő–Szekszárd
Alföldi Kéktúra
relation 2164968 Gyalogos útvonal: majdnem kész. Szekszárd–Sátoraljaújhely

Egyéb turistautak

Vasfüggöny Nemzetközi Túraútvonal

A színek és szimbólumok jelentéséhez lásd a Jelmagyarázatot.

Név Megtekintés Alkapcsolat Állapot Felülvizsgálta Megjegyzés
Vasfüggöny Nemzetközi Túraútvonal
1 Gyalogos útvonal: nincs felmérve. Rajka (Hármashatár) - Hegyeshalom
2 Gyalogos útvonal: nincs felmérve. Albert-Kázmér puszta - Jánossomorja - Halbturni út
3 Gyalogos útvonal: nincs felmérve. Jánossomorja - Halbturni út - Andaui híd - Tőzeggyár-major
4 Gyalogos útvonal: nincs felmérve. Tőzeggyár-major - Mexikó-puszta - Hidegség
5 Gyalogos útvonal: nincs felmérve. Hidegség - Fertőboz - Balf - Fertőrákos

Adatok átvétele a turistautak.hu-ról

2015. február 1-től a turistautak.hu adatai ODbL licensz alatt átvehetők. Ennek megkönnyítésére a turistautak.hu OSM API formájában is szolgáltatja az adatokat.

Külső hivatkozások

Lásd még

 • [Cs:WikiProjekt Česko/Editing Standards and Conventions#Doporučené typy cest|Cseh jelzések]]
 • jel=*