Ca:Coastline

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
El següent text és una traducció de l'article original en anglès, revisat des de la versió rev2121658. Introduïu tota la informació nova o la informació que sigui específica del seu lloc abans d'aquest avís.
Si us plau eviteu canviar radicalment aquest text sense traducció, actualitzant també l'article original, i notifiqueu-lo a la comunitat internacional o sol·liciteu ajuda en aquest lloc. S'accepten correccions ortogràfiques, gramaticals, lèxiques o estilístiques.
Logo. Feature : Ca:Coastline
One example for Feature : Ca:Coastline
Descripció
On la terra es troba amb el mar.
Grup

Marino

TagsHelp translate this into Catalan!

natural=coastline

El litoral o línia costanera és un entorn ric i complex a la vora del medi marí, incloent penya-segats, platges, ports, caps, badies, pantans i illes.

Etiquetatge de costes a l'OSM

L'etiqueta natural=coastline es fa servir per marcar el  punt més alt de la marea(en). Consulteu natural=coastline per a més detalls. Vegeu també de:Coastline(de) per a més detalls.

Fent servir dades de costes OSM

La presentació de la costa és sovint més complexa que per a altres característiques i pot haver-hi retards entre els canvis que s'estan realitzant a la línia de marea alta i la seva aparició al mapa.

El principal problema de mostrar línies costaneres a partir de les dades de l'OSM és que molts representadors (renderers) realment necessiten polígons tancats. El polígon pot (i normalment hauria de) fer-se a base de diverses vies lineals, però les vies han d'unir-se d'extrem a extrem i finalment tancar-se sobre si mateixes sense interrupció, per tancar alhora el polígon. Una costa imperfecta, amb moltes petites llacunes, formes lineals amb sentits invertits i d'altres defectes, causen que el polígon quedi trencat i la línia de costa es representi incorrectament. Una de les funcions del comprovador de línies de costa és tractar d'unir línies de costa de tal manera que es generin línies costaneres d'alta qualitat fins i tot amb aquestes imperfeccions. A mesura que les línies de costa es pugen i completen, l'augment de qualitat és ostensible.

Representació a la capa estàndard d'openstreetmap.org

Per a OpenStreetMap Carto pot haver-hi retards significatius entre els canvis que es realitzen a la línia de pleamar i la seva aparició al mapa. Això pot durar fàcilment alguns dies.

En baixos nivells de zoom (usats per a z0-9), fins a nivell 9 inclusivament, la capa estàndard representa tots els oceans com un farciment sòlid de color blau, generat a partir del fitxer de formes (shapefile) simplified-land-polygons-complete-3857.zip de osmdata.openstreetmap.de, que té una resolució relativament baixa. En nivells de zoom més alts, els polígons de costa emprats es generen a partir d'un fitxer de formes de major grandària (land-polygons-split-3857.zip) que es recrea gairebé diariament a partir de bolcats i comparació de diferències de planet, però només estaran disponibles si les línies de costa són geomètricament correctes (o poden corregir-se perquè siguin correctes, això és, que no hi hagi interseccions, etc.) i si no són massa diferents de l'última línia de costa vàlida.

La representació de la línia de costa a la capa estàndard d'openstreetmap.org pot actualitzar-se més tard que d'altres canvis. Hi ha dues raons per a això:

  • Per evitar les pertorbacions importants de representació del mapa degut a errors en les dades (continents sencers que es mostren com si fossin mar en lloc de terra), la línia de costa no s'actualitza automàticament si hi ha grans canvis en la geometria comparats amb l'última vegada que es van processar les dades. Per exemple, qualsevol addició o eliminació d'un llac amb l'etiqueta de línia de costa requereix intervenció manual. Podeu consultar els temps d'actualització de les capes a https://osmdata.openstreetmap.de/data/land-polygons.html per veure quan es va realitzar amb èxit l'última actualització de les costes.
  • Normalment els canvis en les dades de l'OSM es detecten pel procés d'actualització als servidors de tessel·les i les tessel·les afectades seran marcades per ser actualitzades. Això no sempre succeeix correctament a la línia de costa. El problema és que la necessitat d'actualització pot ser detectada i programar-se una nova renderització, però si en aquest moment les noves línies de costa no estan disponibles (vegeu més enrere), es tornaran a representar les antigues línies de costa. Així que de vegades es necessiten més canvis per activar el rerenderitzat una altra vegada.

Vegeu també