Ca:Procediment de proposta

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
El següent text és una traducció de l'article original en anglès, revisat des de la versió rev2131381. Introduïu tota la informació nova o la informació que sigui específica del seu lloc abans d'aquest avís.
Si us plau eviteu canviar radicalment aquest text sense traducció, actualitzant també l'article original, i notifiqueu-lo a la comunitat internacional o sol·liciteu ajuda en aquest lloc. S'accepten correccions ortogràfiques, gramaticals, lèxiques o estilístiques.
Per a una relació d'elements cartogràfics proposats per estat, vegeu Category:Proposals by status.
Per a icones proposades per a elements cartogràfics existents, vegeu Proposed Icons.

Aquesta pàgina descriu el procediment de proposta, que és una de les múltiples vies per introduir i debatre la creació d'etiquetes per a elements cartogràfics. Les altres vies sovint no solen estar documentades.

El procediment de proposta va ser dissenyat per permetre a la comunitat de l'OSM discutir i votar una forma estàndard d'etiquetar elements cartogràfics del mapa. L'OpenStreetMap no té cap restricció respecte a l'ús d'etiquetes que poden afegir-se als nodes, vies o àrees. Podeu usar qualsevol etiqueta que desitgeu. Tanmateix, resulta beneficiós arribar a un acord sobre el conjunt d'elements cartogràfics i les seves corresponents etiquetes amb vista a crear, interpretar i mostrar un mapa base comú. També és comú descobrir diverses qüestions durant el debat - pot ser que ja existeixi una forma de cartografiar un element cartogràfic determinat o pot ser convenient donar un format diferent a l'etiqueta proposada per fer-la més clara.

Si us plau, tingueu en compte: El resultat de la votació d'una proposta (incloent l'aprovació o desaprovació d'etiquetes) no té cap implicació per a aquelles eines que fan servir i generen dades de l'OSM, com ara les representacions de la capa estàndard del mapa o les predefinicions de l'editor. No espereu que una proposta aprovada es representi o agregui automàticament a les predefinicions; això queda a discreció dels mantenidors de fulls d'estil i autors de codi. A més a més, mai no utilitzeu el resultat d'una votació com a justificació per al reetiquetatge a gran escala d'objectes existents. Vegi's el codi de comportament d'edicions automatitzades per a més detalls sobre aquest tema.

Aquesta pàgina està dissenyada per ajudar qualsevol que estigui considerant proposar una proposta d'etiqueta, a fi d'accelerar el procediment de proposta d'etiquetes. No ha d'entendre's com un conjunt de regles absolutes, sinó com una guia.

Llista de propostes

Totes les propostes són categoritzades per l'estat establert en la seva plantilla de pàgina de proposta:


Abans de crear una proposta

Ja existeix?

 1. Cerqueu possible documentació prèvia en aquest wiki.
  Per exemple:
  • Si voleu una etiqueta per a un hipòdrom, considereu cercar per «carreres», «cavalls», etc.
  • Si voleu una etiqueta per a una península, considereu cercar per «cap», «punta», etc.
  • Si voleu una etiqueta per a una cerveseria, considereu cercar per «cervesa», «fabricació», «alcohol», «industrial», «planta», «fàbrica», etc.


   Si us trobeu amb una proposta abandonada i estigueu interessat en ressuscitar-la, consulteu Ressuscitar propostes antigues.
   Si us trobeu amb una proposta rebutjada prèviament, recordeu que el que un element cartogràfic hagi estat rebutjat no significa necessàriament que no pugui tornar a proposar-se. Algunes propostes fracassen a causa d'una mala definició, per ser ambigües o per mancar d'informació que justifiqui la seva importància, o poden tornar-se més significatives amb el temps i, per tant, més valuoses per a un mapa.
 2. Consulteu els problemes de cartografiat per veure una llista de problemes coneguts relacionats amb el cartografiat i l'etiquetatge estàndards.
 3. Cercar una etiqueta a Taginfo per veure si n'hi ha cap altre ús.
 4. Pregunteu als membres de la comunitat per un dels canals de contacte si existeix.
 5. També pot ser una bona idea enviar un correu electrònic a la llista de correu d'etiquetatge, descriure l'element cartogràfic que voleu etiquetar i veure si hi ha etiquetes en ús però difícils de trobar o encara no documentades.

Significança

L'etiqueta que esteu pensant proposar és digna de ser una nova etiqueta? Considereu els possibles usos per al mapa, i, específicament, les dades que desitgeu agregar.

Això resulta difícil de valorar: si desitgeu etiquetar-lo, aleshores normalment és motiu suficient per crear una etiqueta.

 • És un destí en si mateix?
  • La gent pot voler cercar alguns llocs, per exemple: un parc nacional, una estació d'autobusos, una adreça d'un carrer o un abocador, perquè volen visitar aquest lloc.
 • Quants elements com aquest creieu que n'hi haurà en el món?
  • Per exemple, si desitgeu cartografiar una fàbrica d'aerogeneradors - n'hi ha molt poques fàbriques d'aerogeneradors en el món, per la qual cosa en lloc de crear una etiqueta específica, seria més útil emprar una etiqueta «man_made» i especificar «product=aero_engines».
 • Quina grandària té l'element?
  • Els elements grans poden ajudar amb la navegació.
 • És útil per a la investigació o l'estudi?
  • Un estudiant de Geografia pot voler determinar l'àrea total dels parcs nacionals a una determinada regió.
  • Un estudiant de Sociologia pot voler cartografiar correlacions entre nombre i ubicacions de concessionaris de Porsche i cases de més de 600 m2 de superfície.
  • Un estudiant d'Història pot voler mostrar la ubicació de totes les batalles d'una determinada guerra.
 • Ajuda en la planificació de rutes?
  • És útil saber quines cruïlles tenen semàfors i quines són rotondes, ja que pot afectar els temps de viatge.
  • Els camioners necessiten conèixer l'altura màxima permesa sota els ponts, o el pes màxim permès a través dels centres de població.
  • Les estructures de calmat de trànsit poden afectar els temps de viatge: els programaris d'encaminament per regla general no utilitzen rutes que tinguin aquestes estructures.
  • Els caminants poden voler conèixer els tipus de superfície i les condicions dels camins.

Compatibilitat amb pràctiques establertes

L'OpenStreetMap té algunes bones pràctiques establertes. La vostra proposta ha de seguir aquestes indicacions o almenys explicar per què no ho fa. Si us plau, doneu-li un cop d'ull.

Especialment rellevant per crear propostes podrien ser:

Verificabilitat
Les etiquetes aprovades són en general elements cartogràfics o propietats que un cartògraf individual pot confirmar que són correctes o falses. Una etiqueta és verificable si diversos usuaris independents fessin la mateixa observació.
Això significa que les propietats estadístiques (com el nombre màxim de vehicles per hora a una carretera) i el contingut subjectiu (revisions, classificacions) no s'inclouen a l'OpenStreetMap. També s'exclouen els desenvolupaments futurs temporals, històrics o especulatius.
Un element cartogràfic, un element de l'OSM
Un sol object del món real ha de ser representat amb un únic element.
Convencions sintàctiques per a noves etiquetes
Existeixen algunes convencions sobre nomenat de claus i valors. Seguir-les ajudará als cartògrafs a estimar el significat de les vostres etiquetes sense llegir la documentació. L'ús d'un punt i coma hauria de considerar-se acuradament.

Donar un cop d'ull a les Convencions i estàndards d'edició també pot ser útil. Si us plau, tingueu en compte també el principi sobre el terreny (sobre les dades actuals enfront dels antics), fixme=* (per a estimacions) i noms (noms enfront de descripcions, evitar abreviatures), per evitar que algun d'ells pugui entrar en conflicte amb les vostres idees.

Diligència deguda

Es més probable que la vostra proposta sigui acceptada per la comunitat si preneu mesures per investigar i examinar la vostra proposta abans de presentar-la davant d'una audiència global. Alguns consells per tenir èxit són:

 • Investigueu si l'etiquetatge d'aquest element cartogràfic (o similar) ha estat discutit abans, cercant a les llistes de correu o altres fòrums. Considereu quines objeccions o preocupacions es van plantejar en aquestes discussions, i ajusteu la vostra proposta si és necessari per satisfer les preocupacions. Potser no sigui possible complaure tothom, però tindríeu les més grans possibilitats d'èxit si us esforceu per respondre a tantes preocupacions com sigui possible. Proporcioneu enllaços a aquestes discussions a la secció «External discussions»; això demostra que heu fet els vostres deures i que esteu al corrent de les discussions anteriors que puguin haver tingut lloc.
 • Considereu demanar a un o dos col·legues de confiança de la comunitat que revisin la vostra proposta. El diàleg privat abans de la petició de comentaris o RFC (Request for Comments, en anglès) és extremadament útil per identificar i solucionar problemes. Si l'etiquetatge d'aquest element cartogràfic es va discutir a la llista de correu en el passat, considereu la possibilitat d'enviar un correu electrònic privat sol·licitant l'opinió d'un o més dels participants en aquesta discussió. És possible que tinguin experiència en aquesta àrea, i el diàleg privat no només farà que la vostra proposta sigui més sòlida, sinó que us ajudarà a establir una relació amb els membres actius de la comunitat d'etiquetatge.
 • Si no sou natiu de l'anglès britànic, assegureu-vos d'investigar com es denomina en la llengua vernacla britànica el que esteu descrivint. Pot ser útil trobar llocs web basats en el Regne Unit que discuteixin el tema per entendre com es formula i utilitza.
 • Investigueu esquemes d'etiquetatge similars per assegurar-vos que la vostra proposta d'etiquetatge és coherent amb altres elements cartogràfics i usos similars, i incloeu aquestes comparacions a la secció «Rationale» de la proposta.
 • Assumiu que el lector no és un expert en el tema o en l'etiquetatge associat. Presenteu una breu introducció adequada per als no experts que els permeti entendre l'element cartogràfic que es descriu, l'estat de l'etiquetatge existent (inadequat) i com la vostra proposta emplena aquest buit. No doneu per descomptat que tenen coneixements previs, especialment quan proposeu addicions o canvis en esquemes d'etiquetatge complexos.

Creació de la proposta

Podeu crear fàcilment una proposta preformatada basada en {{Proposal Page}}.


Llegiu aquestes instruccions abans de crear la pàgina.

 1. Creeu la pàgina fent servir l'eina de baix. L'eina no crea inmediatament la pàgina, sinó que obre l'editor de la pàgina que es crearà si es desa.
 2. Sense fer edicions, deseu immediatament per convertir els valors substituïts en text.
  Save proposal first es.png
 3. Feu clic a Modifica en l'encapçalament superior dret.
 4. Feu clic a la Plantilla de pàgina de proposta a la part superior de la pàgina i feu clic a Modifica. A continuació, introduïu els detalls específics de la proposta per a cada un dels paràmetres.
  Edit proposal page template next es.png
 5. Seguiu les instruccions dels comentaris sota cada un dels encapçalaments per redactar la documentació de la proposta.

Crear aquí:

Si editeu fent servir l'editor de wiquicodi en lloc de l'editor visual, el que es mostrarà serà una mica diferent. Les instruccions continuen sent vàlides: (1) crear la pàgina (2) desar per generar el text, (3) editar la pàgina per omplir la plantilla i desar novament.

Si teniu problemes tècnics per crear una pàgina de propostes, no dubteu a demanar ajuda enviant un missatge a la llista de correu d'etiquetatge o demanar ajuda tècnica a qualsevol altre lloc.

Opcionalment, doneu a conèixer a la gent la vostra nova proposta mitjançant la llista de correu sobre etiquetatge i enviant un correu.

Plantilla de pàgina de proposta

També podeu crear una proposta directament copiant i enganxant en una nova pàgina.

Creeu una nova pàgina wiki com ara Proposal:El vostre_nom_de_proposició (de MediaWiki:Començar una nova pàgina]) i a continuació empleneu la plantilla de pàgina de proposta i els detalls de la pàgina que es descriuen a continuació. Establiu l'estat en Draft i definiu el valor de draftStartDate=2024-02-29 (YYYY-MM-DD):
Col·loqueu el següent text wiki a la part superior de la pàgina i empleneu els camps de contingut de resum breu: (Vegeu també: {{Proposal Page}})

{{Proposal Page
|name      = {{subst:SUBPAGENAME}}
|user      = {{subst:REVISIONUSER}}
|key      = <!-- La clau de la nova etiqueta proposada, si és rellevant -->
|value     = <!-- El valor de la nova etiqueta proposada, si és rellevant -->
|type      = <!-- Node, via, àrea o relació ({{IconNode}} / {{IconWay}} / {{IconArea}} / {{IconRelation}}) -->
|definition   = <!-- Una definició curta i clara de l'element cartogràfic o propietat que la nova etiqueta representa -->
|appearance   = <!-- Una representació possible, si és rellevant - opcional -->
|status     = Draft
|draftStartDate = {{subst:#time: Y-m-d}}
|rfcStartDate  = <!-- La data en que el correu electrònic de petició de comentaris (RFC) va ser enviat a la llista d'etiquetatge, en format ANY-MES-DIA -->
|voteStartDate = <!-- Data inicial del període de votació, almenys 2 setmanes després del RFC, en format ANY-MES-DIA -->
|voteEndDate  = <!-- Data final de la votació, almenys 2 setmanes després d'iniciar-se, en format ANY-MES-DIA -->
}}

== Proposal ==
<!-- Una breu declaració del que proposeu, incloent una llista de quina/es etiqueta(es) es proposa afegir, canviar o desestimar. -->

<!-- Els elements de la base de dades (nodes, vies, àrees, relacions) en els quals es pot usar cadascuna de les etiquetes podrien incloure's aquí o sota el títol de «Tagging», o a tots dos llocs. -->

== Rationale ==
<!-- Explicació de per què es necessita la proposta i per què es va escollir la clau i el valor específics de l'etiqueta. Comparar amb etiquetes similars o propostes anteriors, si és rellevant. Considerar la importancia i els usos potencials de les dades. -->

<!-- Mantingueu l'etiqueta curta, però que continuï sent prou lògica i descriptiva com per necessitar poca explicació. Eviteu els noms d'etiquetes que puguin causar confusió amb una etiqueta diferent. Es prefereixen els termes en anglès britànic, quan sigui possible. -->

== Examples ==
<!--Exemples de quins elements haurien de ser etiquetats: imatges del món real, captures de pantalla d'openstreetmap.org, enllaços als elements de l'OpenStreetMap que fan servir l'etiquetatge proposat. -->

== Tagging ==
<!--
Una taula, llista o conjunt de subtítols que expliquin cada etiqueta:
* Definició del significat de l'etiqueta i com ha de ser usada
* Elements etiquetats: nodes, vies, àrees o relacions [si un element cartogràfic és més petit de 5x5 metres, normalment hauria de ser cartografiat sol com un node]
* Comparació amb els actuals esquemes d'etiquetatge (si procedeix)
* Etiquetes addicionals usades en combinació (incloses les etiquetes existents)
* Quan d'altres etiquetes han de ser usades en el seu lloc.
-->

== Rendering ==
<!-- Suggeriment de representació opcional, si és rellevant -->

== Features/Pages affected ==
<!-- Llista de pàgines wiki que serien editades si la proposta és aprovada -->

== External discussions ==
<! --Enllaços a la llista de correu o altres fòrums on la proposta hagi estat discutida -->

== Comments ==
<!-- Ha d'haver-hi almenys 2 setmanes reservades per comentar la proposta. No aneu a una votació sense abordar els comentaris i arreglar qualsevol problema amb la proposta. La pàgina de discussió wiki s'usa per als comentaris, està enllaçada des de la pàgina de la proposta per a aquells que no estan familiaritzats amb els wikis. -->

Please comment on the [[{{TALKPAGENAME}}|discussion page]].


Proposar

 • Un cop el contingut de la proposta ha estat plenament descrit a la seva pàgina, podeu proposar-lo a la comunitat.

Proposar

 1. Establiu aquests paràmetres a la plantilla de la Pàgina de proposta a la part superior de la pàgina.
  1. status = Proposed
  2. rfcStartDate = 2024-02-29
 2. Subscriviu-vos a la llista de correu d'etiquetatge.
 3. Envieu (enllaç d'enviament) una petició de comentaris o RFC (Request For Comments, en anglès) a la llista de correu d'etiquetatge.
  O copieu:
  1. A: tagging, “ат”openstreetmap.org
  2. Assumpte: Feature Proposal - RFC - <NOM DE LA PROPOSTA>
  3. Cos: <DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA> <ENLLAÇ A LA PROPOSTA AL WIKI> Please discuss this proposal on its Wiki Talk page.
 4. Considereu la possibilitat d'enviar la vostra proposta a alguns canals de contacte addicionals per augmentar els comentaris i el coneixement de la comunitat (no tothom està subscrit a la llista de correu d'etiquetatge).

Respondre

Reviseu els comentaris que sorgeixin de les llistes de correu, els xats i la pàgina de discussió del wiki de la proposta.

Quan una discussió a una secció creada per un altre usuari a la pàgina de discussió de la proposta es considera «resolta», podeu afegir la plantilla {{Resolved|1=missatge}} directament sota l'encapçalament de la secció amb el missatge corresponent.

Procureu adaptar-vos, encara que signifiqui canviar parts o etiquetes clau, i continueu construint una proposta sòlida d'acord amb els comentaris de la comunitat perquè tingui una bona oportunitat de ser aprovada un cop votada.

Tingueu en compte que no és necessari posar en pràctica tot els suggeriments i peticions. Tot i que moltes seran útils, és possible rebre recomanacions contradictòries entre si, algunes poden ser també errònies.

Si hi ha molts canvis a la proposta, pot ser una bona idea documentar-los en una línia de temps en una secció separada anomenada Changes (canvis) com a referència.

Votació

Encara heu d'estar subscrit a la llista de correu d'etiquetatge per a aquests passos.

Requisits previs

Assegureu-vos que la vostra proposta compleix aquests requisits abans d'iniciar la votació.

 • Han passat almenys dues setmanes des de l'inici d'una petició de comentaris (RFC).
 • Totes les discussions s'han resolt a la pàgina de discussió.

Tots els desacords més grans i menors sobre la proposta han estat resolts.
Recordeu, la comunitat està votant sobre totes les parts de la vostra proposta. Si algú no està d'acord amb almenys una part de la vostra proposta, acostuma a votar Oppose. Els altres llegiran aleshores per què aquesta persona ha votat en contra i és probable que també votin en contra. Això pot fer que una proposta quasi perfecta fracassi.
Si això succeeix fins i tot quan totes les parts de la vostra proposta van ser resoltes, no us desanimeu de continuar amb la proposta. En general, només heu d'arreglar una part menor de la vostra proposta. Un cop arreglada, és molt probable que la proposta sigui aprovada en la segona ronda de votacions.

 • La proposta està en el seu estat final. No pot ser modificada una vegada que s'iniciï la votació.

Iniciar

 1. Establiu aquests paràmetres a la plantilla de la Pàgina de proposta a la part superior de la pàgina:
  1. |status = Voting
  2. |voteStartDate = 2024-02-29
  3. |voteEndDate = 2024-03-14
 2. Afegiu això a la part inferior de la pàgina:
== Voting ==
{{Proposed feature voting}}

<!-- Cheat sheet:
{{vote|yes}} OPTIONAL MESSAGE HERE --~~~~
{{vote|no}} YOUR REASONS HERE --~~~~
{{vote|abstain}} YOUR COMMENTS HERE --~~~~

Place your vote below, at the end of the list. -->

Notificar

 1. Envieu (enllaç d'enviament) un avís que la votació ha començat a la llista de correu d'etiquetatge.
  O copieu:
  1. A: tagging, “ат”openstreetmap.org
  2. Assumpte: Feature Proposal - Voting - <NOM DE PROPOSTA>
  3. Cos: Voting has started for <NOM DE PROPOSTA>. <ENLLAÇ A LA PROPOSTA AL WIKI>
 2. Considereu la possibilitat de publicar també un avís de votació en algun dels altres canals de contacte.

Requisits durant

Assegureu-vos que es compleixen aquests requisits durant la votació.

 • La proposta mai es modifica.
 • Controleu la validesa de tots els vots. No es permet que una persona voti amb diversos comptes, ni que es demani a persones alienes a la comunitat de l'OpenStreetMap que votin.
 • La gent no ha de votar simplement Oppose, han de donar una raó per a la seva proposta o (preferiblement) suggeriments.
 • És aceptable que l'autor de la proposta doni per conclosa la votació abans d'hora com rebutjada perquè la proposta pugui ser reelaborada.
 • Es pot trobar una llista de votacions actives a Category:Proposals with "Voting" status.

Postvotació

 • Si no teniu temps de fer una neteja després que la votació hagi conclòs:
Establiu l'estat de la proposta com a status=Post-vote.
(Consulteu Category:Proposals_without_post-vote_cleanup per als elements cartogràfics que necessiten una neteja. Si teniu un minut, agafeu una escombra i netejeu!)
 • Després del període de votació, feu un resum del procés de votació emplenant els paràmetres de la plantilla {{Proposed feature voting}}.
{{Proposed feature voting
 | closed = yes
 | yes   = 
 | no   = 
 | abstain = 
 | result = approved/rejected
 | comment = 
}}
 • És bona idea enviar una actualització a la llista de correu:
  • <Assumpte:> «Feature Proposal - Approved - (Nom de l'element cartogràfic
  • <Assumpte:> «Feature Proposal - Rejected - (Nom de l'element cartogràfic

Aprovada

Si la proposta ha aconseguit suficient suport, el seu estat pot establir-se en Approved (tant el paràmetre de resultat a {{Proposed feature voting}} com el paràmetre d'estat de {{Proposal Page}} a la part superior de la pàgina).

Versió antiga que s'aplica a les votacions de propostes iniciades abans de 2021-03-10: Una regla general per saber si ha tingut «suficient suport» és almenys 8 vots d'aprovació i almenys 10 vots amb més del 75% d'aprovació (una forma senzilla de valorar els vots és que un mínim de 3 vots a favor per cada vot en contra és suficient), encara que altres factors poden també tenir-se en compte (com ara si un element cartogràfic està ja en ús).
Nova versió que s'aplica a les votacions de propostes iniciades a partir de 2021-03-10: «suficient suport» és un mínim de 8 vots d'aprovació i un mínim del 75 % d'aprovació. Una forma senzilla de quantificar això és que n'hi ha prou amb un mínim de 3 vots afirmatius per cada vot negatiu.
Les abstencions explícites no compten com a vot (p. ex., 10 voten «sí», 1 vota «no», 10 «me n'abstinc però tinc comentaris» hauria de ser aprovada), però tots els suggeriments han de ser tinguts en compte abans d'aprovar o rebutjar una proposta, a fi de resoldre qualsevol deficiència de la proposta original (si existeixen).
Abans de decidir rebutjar una proposta per falta de suport, pot ser útil enviar una nova sol·licitud de votació a la llista de correu.

Vegeu /notes històriques per a la llista de canvis substancials en el passat. Les propostes més antigues continuen considerant-se «aprovades» si compleixen la norma vigent en aquest moment.

Neteja de la proposta:

 • No traslladeu la pàgina de proposta!
 • Creeu una pàgina permanent per a la descripció de l'element cartogràfic:
  • S'ha de crear una nova pàgina per a l'element cartogràfic i aplicar la plantilla d'element cartogràfic del mapa corresponent (depenent de si és una clau, un valor o una relació). Seguiu l'estàndard establert per la clau Key:highway i els seus valors.
  • Afegiu un enllaç a la proposta utilitzant el paràmetre statuslink de la plantilla d'element cartogràfic.
  • Afegiu un enllaç a la pàgina permanent de l'element cartogràfic a la pàgina de proposta emprant Template:Approved feature link.
  • Arxiveu la proposta emprant Template:Archived proposal.
 • Afegiu l'element cartogràfic un cop completat a la pàgina d'elements cartogràfics del mapa:

Rebutjada

Si la votació fracassa, no cal desesperar. Moltes propostes han estat rebutjades, modificades i han tingut èxit. A vegades les propostes fracassen perquè algunes persones van notar problemes durant la votació.

 • L'estat ha de ser establert com a Rejected.
 • Anoteu les raons per les que va ser rebutjada a la pàgina de la proposta.
 • Els elements cartogràfics rebutjats poden ser reenviats, modificats i es pot iniciar una nova votació. També es pot tornar al procés de RFC.

Abandonada, Cancel·lada, Obsoleta, Indefinida

 • Les propostes han d'establir-se en Abandoned si tenen un llarg temps d'inactivitat (almenys 3 mesos) a les pàgines wiki (incloent tots els idiomes i pàgines de discussió) i tampoc s'agregaran a la base de dades de l'OSM. Una proposta que no hagi canviat per un temps al wiki podria estar sent provada en la pràctica en el cartografiat diari i, per tant, estar molt viva.
 • La persona que proposa un element cartogràfic pot cancel·lar-lo estableint el seu estat en Canceled (Cancel·lada).
 • Per a propostes que han quedat obsoletes a causa d'una altra proposta, establiu l'estat en Obsoleted (Obsoleta).
 • Per a propostes amb estat desconegut, establiu el seu estat en Undefined (Indefinida).

Elements cartogràfics no proposats

Els elements cartogràfics no proposats són elements cartogràfics que no es van sotmetre al procés de proposta.

Encara que l'OSM té un model de dades completament lliure (és a dir, que no necessita el permís de ningú), intentem moderar la llista d'elements cartogràfics del mapa per diverses raons:

 • Pàgina de referència per a principiants: pel que han de ser clares i autoexplicatives en tots els idiomes
 • Evitar conflictes d'elements cartogràfics
 • Mantenir llistes i categories breus: encara que sigui una qüestió de disseny, volem evitar una explosió descontrolada d'elements cartogràfics i claus

Per regla general, les noves claus sempre han de ser discutides abans de ser afegides als elements cartogràfics. Per augmentar la participació a la discussió, especialment per a nous valors de claus principals com highway=*, és bona idea proposar-les formalment. Qualsevol nova etiqueta que reemplaci una etiqueta establerta requereix també una adequada discussión prèvia; el procediment de proposta és una bona manera d'aconseguir-ho.

Ressuscitar propostes antigues

Hi ha moltes propostes antigues que mai van arribar a l'etapa de votació i els autors originals de la qual van abandonar. Què pot fer una nova persona no relacionada amb la proposta original interessada en fer una proposta idèntica o similar?

 • reiniciar l'antiga proposta - és una bona idea si està completament d'acord amb ella. Considereu contactar amb l'autor original sempre que estigui d'acord a ressuscitar-la - i espereu algun temps per a la resposta. Envieu-la novament a l'etapa de sol·licitud de comentaris (RFC) i continueu procedint com amb qualsevol altra proposta.
 • fer una nova proposta reutilitzant el contingut de l'anterior. Simplement creeu una nova pàgina, sentir-vos lliure de copiar el contingut existent (podeu fer-ho, només esmenteu la font del text al comentari del conjunt de canvis). Esmenteu la inspiració o font de la proposta, però sentir-vos lliure de fer qualsevol canvi que desitgeu. I procediu com amb qualsevol proposta nova. També podeu fer-ho amb les vostres pròpies propostes.

Exemples

Historial wiki de procediment de proposta

Trobareu l'historial d'aquesta pàgina ací (com de costum).

Notes

Llistes de propostes

Vegeu també