Pl:Tag:amenity=charging_station

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = charging_station
Free EV charge station sign evinfra.svg
Opis
Stacja ładowania pojazdów elektrycznych. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Charging station.16.svg
Grupa: Udogodnienia
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

amenity=charging_station – służy do oznaczenia stacji ładowania pojazdów.

W podróży można spotkać kilka standardowych typów gniazd umożliwiających wygodne i bezpieczne ładowanie pojazdów.

Szczególnym przypadkiem jest E-Rower który może być ładowany zarówno w domu jak i w podróży za pomocą tzw. gniazdka elektrycznego ściennego.

Mapowanie

Utwórz węzeł węzeł w miejscu stacji ładowania pojazdów i dodaj tag amenity=charging_station.

Wymagane atrybuty dla stacji ładowania pojazdów

 • operator=*
 • network=* – nazwa sieci, z którą współpracuje operator
 • capacity=* – liczba pojazdów, które mogą być ładowane jednocześnie. Łączna liczba gniazd różnych typów może być większa.
 • ref=* – inwidulany numer stacji ładowania pojazdów.
 • socket:<type>=* – Rodzaj oraz liczba gniazd ładowania. Może być kilka typów gniazd ładowania.
 • amperage=* – natężenie prądu elektrycznego.
 • voltage=* – napięcie prądu elektrycznego.
 • fee=yes/no – jeśli stacja ładowania pojazdów jest płatna.
 • parking:fee=yes/no/interval – czy musimy płacić za parkowanie, podczas ładowania pojazdu elektrycznego?. Jeśli opłatę należy uiścić tylko w określonych godzinach, można użyć tej samej składni jak dla opening_hours=*.
 • opening_hours=*
 • payment=* – sposób płatności.

Moc wyjściowa

Pojazdy

Jakie rodzaje pojazdów mogą być ładowane:

 • motorcar=yes – samochody elektryczne
 • truck=yes – elektryczne samochody ciężarowe, dostawcze
 • scooter=yes – skutery elektryczne
 • bicycle=yes – rowery elektryczne

Dostęp

Stacje ładowania pojazdów wymagają autoryzacji, nawet jeśli ładowanie jest bezpłatne. Różni operatorzy używają różnych mechanizmów autoryzacji dla swoich stacji ładowania.

Piktogramy reprezentujące typy gniazd ładowania pojazdów

Miejsca ładowania

Jeśli w jednym miejscu znajduje się wiele stacji ładujących, można je połączyć w jedno miejsce ładowania, używając relacji Charging place.

Zobacz też