Pl:Techniki odwzorowywania na OSM

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Mapowanie odbywa się w dwóch krokach: Na wstępie, trzeba dowiedzieć się gdzie znajdują się mapowane elementy, głównie chodzi o ulice i drogi. Następnie trzeba rozpoznać co mapujemy, przykładowo POI (Point of interest), nazwa ulicy i rodzaj obiektu.

Możesz je wykonać jeden po drugim, albo oba jednocześnie, jednak prawie niemożliwym jest określenie co przed gdzie.

Poprawa mapy fotografią o wysokiej rozdzielczości

W roku 2013 więcej źródeł zdjęć lotniczych o wysokiej rozdzielczości stało się dostępne do użycia w OpenStreetMap. Należą do nich:

W niektórych częściach świata, źródła te dają mapujący możliwość odwzorowania istniejącej mapy bardziej dokładnie.

Sprawy, na które trzeba uważać

Czasami fotografie są przemieszczone od rzeczywistej pozycji obiektów, które są fotografowane. Należy sprawdzić, czy drogi na fotografii biegną równorzędnie ze ścieżkami GPS, które ludzie załadowali do OSM i przesunąć tło, jeśli konieczne.

Są jeszcze elementy na które trzeba zwrócić uwagę, to te które zostały zmienione na ziemi, od czasu jak fotografie zostały wykonane. Najlepiej jest korzystać z wiedzy lokalnej, obok zdjęcia, aby tego uniknąć.

Drogi

Można rozrysować drogi z większą liczbą punktów na krzywej, aby dokładniej odwzorować drogę na ziemi, można także wyprostować drogi, które są naprawdę proste. Możemy również znaleźć drogi z oznaczeniami dzielącymi na pasy i oznaczyć je odpowiednio; należy sprawdzić porady dotyczące tagowania w danym kraju, ale często oznaczone jako highway=tertiary lub wyżej, gdy więcej niż krótki odcinek w pobliżu skrzyżowania jest oznaczony.

Budynki

Zdjęcia o wysokiej rozdzielczości są jednym z niewielu praktycznych opcji mapowania Buildings. Ponieważ każda miejscowość i miasto może mieć tysiące budynków, musimy zdecydować, od którego miejsca rozpocząć. Możemy rozpocząć rozrysowanie wszystkich budynków takich organizacji, jak kościoły, szkoły, budynki publiczne. Można zacząć od centrum miasta i głównego centrum handlowego. Jeśli chcemy zrobić całe miasto, spróbujmy skupić się na większych budynkach i rozpracować etapami jeden konkretny obszar na raz. Zdjęcia lotnicze nie zawsze są aktualne, więc musimy liczyć na własne notatki lub pamięć do odwzorowania niektórych nowszych budynków.

Gdy zdjęcia wykonywane są pod kątem, szczyty budynków (zwłaszcza wysokie) są w dużej odległości od ich właściwej pozycji na poziomie ziemi. Można przenieść obrysowany budynek tak, aby był dostosowany do podstawy budynku na stronach, które możemy zobaczyć.
Kilka porad jak rysować budynki znajdziemy w modelowaniu dachu.

Uzyskanie kształtu ulic jeśli nie ma aktualnych zdjęć lotniczych

Ścieżki GPS

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, patrz Recording GPS tracks.
Ścieżki na ekranie GPS

Podstawową techniką mapowania dróg, chodników, przepraw promowych, tras narciarskich, itp. jest włączenie GPS i nagrywanie scieżki podczas ruchu. Później --- pod warunkiem, że są w systemie odniesienia WGS-84, który jest domyślny --- ścieżki mogą być przesłane bezpośrednio do OpenStreetMap i wyświetlane na edytowanej mapie.

Ustaw GPS do rejestrowania punktów tak gęsto, jak to tylko możliwe.

W systemie Garmin to jest w menu "Tracks", => "Setup", => "Resolution: Highest"

Także sam JOSM może zostać użyty do nagrywania ścieżek: wtyczka surveyor (z pomocą wtyczki livegps) pozwala na dodanie informacji do aktualnej pozycji.

Kilka aplikacji pozwala na nagrywanie ścieżek GPS z laptopa, PDA lub telefonu komórkowego, pod warunkiem, że podłączony jest do nich odbiornik GPS.

Zdjęcia satelitarne/lotnicze

Dla wielu miast dostępne są ortorektyfikowane zdjęcia lotnicze o wysokiej rozdzielczości, które mogą być używane do pomocy w mapowaniu. Ze względu na zastrzeżenia licencyjne dotyczące prac pochodnych, należy używać tylko obrazów będących domeną publiczną lub obrazów, dla których jest to jednoznacznie dozwolone (takich jak zdjęcia lotnicze z Bing lub Geoportalu). Dalszym ułatwieniem w tworzeniu mapy jest stosowanie edytora, który obsługuje zdjęcia lotnicze jako tło.

Zobacz stronę Zdjęcia lotnicze przedstawiającą listę możliwych do odwzorowania na mapie źródeł.

Zdobywanie szczegółów

Opis bardziej teoretycznego podejścia do zapisu informacji szczegółowych tworzony jest w Geotagged meta data.

Punkty orientacyjne (waypoint) GPS

Geko i notatnik stosowane do oznaczania POI
Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, patrz Points of interest.

Odbiorniki GPS pozwalają bardzo łatwo oznaczyć punkty orientacyjne. Przykładowo, na Geko: "Mark", "OK" wstawi numerowany punkt orientacyjny. W przedstawionym przykładzie, kartograf zatrzymał się na parkingu pubu i oznaczył punkt orientacyjny, który został zapisany z numerem 206. Niektóre modele GPS pozwalają wyznaczyć punkt 'uśredniony'. Zapisują kilka punktów GPS, a następnie je uśredniają, teoretycznie wyznaczając punkt orientacyjny z większą dokładnością. Jest to stosowane zwykle, gdy dokładność ma wyższy priorytet przy zbieraniu danych, a czas nie jest tak ważnym czynnikiem, ale to także można wykonać szybko.

Użyj notatnika lub dyktafonu, aby zarejestrować informacje dotyczące punktu orientacyjnego. Mimo że często możliwe jest zapisywanie tej informacji w samym odbiorniku GPS, może to być bardzo uciążliwe.

Fotografia cyfrowa

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, patrz Photo mapping.
Dane EXIF, przedstawiające czas utworzenia

Cyfrowe aparaty fotograficzne są przydatne do rejestrowania nazw ulic, nazw miejscowości i innych szczegółów. Ponieważ w zdjęciach cyfrowych zarejestrowany jest także czas ich utworzenia, możemy dowiedzieć się gdzie fotograf znajdował się w momencie ich wykonania (używając informacji z logu GPS), wyznaczając w ten sposób położenie fotografowanego miejsca.

W przykładzie obok, skrzynkę pocztową możemy umieścić na mapie tam, gdzie GPS był o 16:48.

Można użyć także specjalizowanego oprogramowania, które będzie korelować zdjęcia ze śladami GPS. Informacje GPS zostaną dodane do metadanych obrazu (najczęściej EXIF, wewnątrz plików JPG). W ten sposób można programowo sporządzić listę miejsc, w których zdjęcia zostały wykonane. Oprogramowanie OSM, takie jak JOSM, potrafi skorzystać z takich "geotagowanych" fotografii.

Niektóre programy, np. TrekBuddy pozwalają powiązać fotografię z punktem orientacyjnym GPS. JOSM rozumie takie powiązanie.

Przy "geotagowaniu" zdjęć, należy upewnić się, że aparat jest zsynchronizowany z czasem GPS (przetestować przed rejestrowaniem punktów!). W przeciwnym razie informacje o lokalizacji zdjęć będą wskazywać na miejsce przesunięte względem rzeczywistego położenia.

Zobacz też: Artykuł Wikipedii na temat geotagowanych fotografii


Ręcznie rysowane mapy ulic miasta

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, patrz City mapping.
Szkicowanie nazw ulic

Zarejestrowanie setek nazw napotkanych ulic może być trudne – w miastach o gęstej zabudowie, systemach dróg jednokierunkowych czy przy rozbudowanej siatce dróg.

Jedną z metod jest naszkicowanie schematu przecinających się ulic (nie zachowując skali) i późniejsze powiązanie go z siecią zarejestrowanych śladów GPS.

Inną techniką jest zastosowanie podejścia dwuetapowego. Zapisanie pierw śladów GPS i zmapowanie na ich podstawie siatki dróg w OSM. Następnie powrót, z wydrukowaną z OSM mapą ulic, w celu uzupełnienia nazw dróg przez odczytanie ich ze znaków drogowych.

Jednoprzebiegowy wariant podejścia dwuetapowego polega na użyciu zdjęć lotniczych (zamiast rejestrowania śladów GPS), aby wytworzyć zarys siatki dróg. Następnie należy wydrukować fragmenty mapy bez znaczników (np. zrzut ekranu JOSM), w celu uzupełnienia ich nazw jak w podejściu dwuetapowym.

Jeśli nie mamy zbyt wiele miejsca na swoich arkuszach papieru, należy rozważyć zastosowanie na wydrukach numeracji i późniejsze powiązanie tych numerów z nazwami dróg (lub punktów orientacyjnych) na innej kartce.

Drukowana mapa "Walking Papers"

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, patrz Pl:Walking Papers.
Walking Papers pozwala w łatwy sposób wydrukować mapę i przetransferować rysowane ręcznie informacje przez zeskanowanie

Technika ta jest podobna do ręcznego rysowania mapy, ale daje przewagę na starcie dzięki możliwości skorzystania z wcześniej dostępnych danych OSM. Daje też możliwość udostępnienia naszych notatek innej osobie, w celu edytowania mapy.

Odwiedź witrynę internetową walking-papers.org, wybierz obszar, który będziesz odwiedzać i wydrukuj jego OpenStreetMap. Następnie zabierz wydruk ze sobą i nanieś notatki o zauważonych błędach lub brakach.

Po zakończeniu tworzenia notatek na danym obszarze możesz zdecydować, co z nimi zrobić. Można po prostu spojrzeć na swoje notatki podczas edycji mapy, można też je zeskanować. Po zeskanowaniu mogą zostać użyte (także przez innych edytujących) jako podkład w programie do edycji mapy OSM.

Nagrywanie głosu / Audio mapowanie

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, patrz Audio mapping.
VoiceRecorder.jpg
VoiceRecording.png

Uznałem nagrywanie głosu za swój preferowany sposób mapowania podczas jazdy rowerem. Zacząłem od używania papieru, jak wyżej. Ciągłe zatrzymywanie się i ruszanie okazało się jednak czasochłonne i zabójcze dla kolan.

Istnieje bardzo wiele różnych stylów odwzorowania z użyciem nagrań dźwięku. Różnią się poziomem dokładności, szczegółowości, oraz używanym sprzętem i oprogramowaniem. Istnieją techniki proste, odpowiednie dla początkujących oraz trudne, dające jednak bardzo szerokie możliwości bardziej zaawansowanym mapowiczom.

Wideo

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, patrz Video mapping.
Ustawienia mapowania wideo w samochodzie, widok od wewnątrz

Dla tych, którzy podczas jazdy nie mogą się zatrzymać aby robić notatki: należy zamontować wideo kamerę (lub aparat cyfrowy w trybie "Film") gdzieś, aby można było rejestrować znaki drogowe i pozostawić nagrywanie na czas trwania podróży. Można połączyć to z rejestracją dźwięku – GPS wymawia nazwy dróg i informacje do mikrofonu aparatu graficznej, np. "skręć w lewo w ulicę Długą".

Następnie należy zanotować znaczniki czasu czegokolwiek ciekawego na filmie (np. "sklepy na lewo otwarte między 09:30 a 18:00") i powiązać ze ścieżkami GPS. Jest również łatwo skorelować obiekty widoczne na wideo z rejestrowaną ścieżką ("Skręciłem tutaj w lewo na ścieżce GPS, ale droga nadal idzie do przodu" lub "tu skręciłem w lewo na drogę brukowaną").

Fotogrametria

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, patrz Photogrammetry.

Fotogrametria to technika używana przez wielu firm i agencji kartograficznych do zbierania danych. Gdy mamy dwa zdjęcia obiektu z różnych pozycji, to jest możliwe wyodrębnienie geometrii obiektu. Można tego dokonać ręcznie lub przez oprogramowanie, wyodrębniając, takie obiekty jak budynki, kształt drogi i udogodnienia, które można dodać do mapy z dużą dokładnością relacji między obiektami.

Kolorowanie map

Gdy wszystkie ścieżki zostały dodane i zaktualizowane, jesteśmy gotowi, aby rozpocząć kolorowanie mapy. Niektóre obszary mogą być dodane z pamięci, ale nie wszystkie obszary mają jasno określone granice. Ważne jest, aby upewnić się, że ulice (ścieżki GPS i dane z Tiger) są prawidłowo aktualizowane dlatego, że nierzadko tworzą one granice dla innych obszarów.

Możemy użyć zdjęć z Geoportalu lub Binga, aby wypełnić takie obiekty jak parki, centra handlowe, szpitale, pola golfowe, jeziora i lotniska. Niektóre obiekty, które nie są zaznaczone na mapie, obejmują cmentarze, kempingi, kościoły, szkoły, budynki i strefy miejskie.

Jednym ze sposobów na rozpoczęcie mapowania tych obiektów jest, przez odwołanie się katalogów dla określonej kategorii (np. kościoły, szkoły) z ich adresami, a następnie porównywanie ich na mapie. Gdy już wiemy, gdzie one są, można rozpocząć dodawanie węzłów i użytkowania gruntów do OSM.

Najczęściej miasta i powiaty mają miejskie mapy zagospodarowania przestrzennego oznaczone kolorami, które mogą być wykorzystane do wypełnienia użytkowania gruntów dla obiektów mieszkalnych, handlowych, rolniczych, handlowych i przemysłowych. Mapy te są często podzielone na konkretne kategorie (np. przemysł lekki, przemysł ciężki). Mapy zagospodarowania przestrzennego mogą być załadowane do edytorów obrazu, takich jak Photoshop, a następnie kolory stref mogą być dołączone. Nie ma znaczenia, jakie kolory wybrać, jeśli wiemy jakie kolory powinny być.

Możemy użyć programu takiego jak Map Rectifier ( Metacarta i Geothing) aby wyprofilować obrazu dzięki czemu może być stosowany w OSM. Po jej odkształceniu może być załadowany do JOSM jako warstwa WMS. Stamtąd można śledzić strefy i dodać odpowiednie znaczniki zagospodarowania.

Metoda pomiaru offsetowego GPS

(Technika dla zaawansowanych)

Gdy istnieje struktura lub obiekt, który chcesz zmapować, ale są one niedostępne (jak wieża telekomunikacyjna, otoczona dużym ogrodzeniem), aby uzyskać ich współrzędne, można użyć "metody pomiaru offsetowego GPS". Aby to zrobić, potrzebny jest GPS, kompas, ewentualnie jakiś dalmierz i sposób aby zarejestrować współrzędne, jak notes czy dyktafon (Zamiast korzystać z dalmierza można tylko oszacować odległość, ale jest to zazwyczaj mniej dokładne).

1) Zacznij zbierać punkty GPS dla swojego punktu orientacyjnego i nadaj mu jakiś rozpoznawalny identyfikator, przykładowo MK1 (maszt komórkowy 1). Jest tu dobra okazja, aby zastosować funkcję uśrednienia punktu orientacyjnego (która dostępna jest w wielu urządzeniach GPS), ponieważ kolejne kroki zajmą około minuty.
2) Użyj kompasu, aby określić azymut opisywanego obiektu z bieżącej lokalizacji, a następnie zapisz go w notesie.
3) Jeśli masz dalmierz, namierz obiekt i zanotuj w swoim notesie odległość do niego. Oszacuj odległość, jeśli nie dysponujesz dalmierzem.
4) Zakończ gromadzenie danych GPS i zapisz swój punkt orientacyjny.

Przykładowy format zapisu tych danych w notesie:
MK1 = 90m @ 340° z PO1
MK2 = 60m @ 176° z PO2
itd.

5) Po powrocie do komputera można pobrać punkty orientacyjne i przenieść swoje notatki o offsecie do arkusza kalkulacyjnego. W przypadku mniej dokładnych współrzędnych obiektów, do wyznaczenia odległości i kierunku, możesz skorzystać z narzędzi pomiaru, zawartych w wielu programach do mapowania. Następnie umieść punkt, uwzględniając notatki o przesunięciu względem wyznaczonego punktu orientacyjnego.

W celu bardzo dokładnego wyznaczenia współrzędnych obiektów, przy użyciu tych danych o przesunięciu względem punktu orientacyjnego, można użyć komercyjnych programów GIS, takich jak ESRI Arcmap z rozszerzaniem COGO lub Softree Roadeng(Survey). Istnieją również bezpłatne narzędzia do dokładnego obliczenia nowych współrzędnych z odległości i azymutu, na przykład Mentor Forward/Inverse lub FizzyCalc.

Metoda przecięcia się prostych odcinków

Inną metodą (o wiele prostszą, ale nieco mniej dokładną) jest "narysowanie" dwóch prostych odcinków za pomocą śladów GPS (idziemy dwukrotnie, z różnych miejsc, dokładnie w kierunku obiektu) – wskazujących na ten sam odległy obiekt, a następnie narysowanie wzdłuż nich dwóch półprostych. Linie te przetną się w miejscu wyznaczającym mapowany obiekt.

Zagadnienia ogólne

Transport

W zależności od rodzaju torów, które mają być utworzone, jedne środki transportowe są bardziej odpowiednie niż inne. Oczywiście, w przypadku linii kolejowych i autostrad, musimy używać dozwolonych pojazdów. Generalnie, samochód jest dobry, aby śledzić całą długość autostrady, gdzie pojawiają się małe, specjalne obiekty. Rower jest dobry do średniej długości dróg, gdzie możemy często zatrzymać się, aby oznaczyć POI lub skrzyżowania. Do śledzenia dzielnic mieszkaniowych z dużą liczbą obiektów, rolki lub deskorolki są odpowiednie.

Długie podróże

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, patrz Long journeys.

Czasami, gdy jesteśmy z dala od komputera przez dłuższy okres czasu, liczba punktów na trasie jakie GPS posiada, może stać się czynnikiem poważnie ograniczającym. Być może trzeba zwiększyć odstęp pomiędzy punktami trasy, należy również rozważyć użycie innego modelu GPS i zaplanować dodatkową baterię.

Prywatność

Generalnie, należy podróżować po drogach publicznych, choć mogą być pewne wyjątki (np. drogi dojazdowej do kempingu). Używajmy zdrowego rozsądku, jeśli podjazd jest jako 'Wstęp wzbroniony, teren prywatny", przestrzegajmy znak i nie wchodźmy.

Podczas robimy zdjęcia, które później zostaną opublikowane, traktujmy nieruchomości podobnie, tak, jak chcemy aby nasze były traktowane. Natrętne fotografie nie są potrzebne w celu odwzorowywania ulic, można wątpić, czy fotografia znaku z numerem domu jest "fair game". Na obszarach wiejskich może to być przydatne, ponieważ mogą one być jedynym sposobem, aby potwierdzić nazwę drogi publicznej prowadzącej do obiektu/adresu.

Jest też strona z bardziej szczegółową analizą ograniczeń w fotografowaniu i różnic narodowych.

Fizycznie zabezpieczenie urządzenia

GPS-Field-Rigging.jpg
Physically Securing Your GPS 2.jpg

Jeśli podróżujesz z wieloma narzędziami i gdy istnieje ryzyko upuszczenia/utraty urządzenia GPS, jest dobrym zwyczajem, aby zabezpieczyć urządzenie GPS, przywiązując go do siebie. Oto przykład zdjęcia. Wystarczy dołączyć do bezpiecznej pętli na pasku/kamizelki/opakowania itp. Dodanie wstążki jasnego koloru jest bardzo pomocne, aby znaleźć urządzenie, jeśli upuścimy go w terenie, na przykład, zalesionych. (Ta zasada działa również doskonale w przypadku innych rodzajów narzędzi, takich jak notatnik, kompas, dalmierz itp.)

Alternatywnie, gdy uprawiamy sporty zimowe wskazane jest, aby włożyć urządzenie do pętli w pasku do okularów (jak pokazano na drugim zdjęciu). Urządzenie powinno być wystarczająco zabezpieczone, mieć dobry odbiór i powinniśmy mieć obie ręce wolne. Do zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa, przewód z haczykiem przymocowany do ubrania, to również dobry pomysł.

(W przypadku gdy gogle narciarskie są niewygodne w słoneczny dzień, istnieją pewnie lżejsze okulary z lepszą wentylacją, która jednak mają pasek na głowę, jak pokazano na rysunku.)

Zobacz też