Ca:Tag:amenity=library

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = library
Guantanamo captives' library a.jpg
Descripció
Un lloc on llegir i prendre llibres en préstec. Show/edit corresponding data item.
Representació a OSM Carto
Library.14.svg
Grup: equipaments
Fet servir en aquests elements
es pot usar en nodesno es pot usar en vieses pot usar en àreesno es pot usar en relacions
Combinacions útils
Estat: de facto
El següent text és una traducció de l'article original en anglès, revisat des de la versió rev2125848. Introduïu tota la informació nova o la informació que sigui específica del seu lloc abans d'aquest avís.
Si us plau eviteu canviar radicalment aquest text sense traducció, actualitzant també l'article original, i notifiqueu-lo a la comunitat internacional o sol·liciteu ajuda en aquest lloc. S'accepten correccions ortogràfiques, gramaticals, lèxiques o estilístiques.

Segons la Viquipèdia, «una biblioteca és una col·lecció de fonts, recursos i serveis, i l'estructura en la qual està allotjada. Està organitzada per a ser utilitzada i mantinguda per un organisme públic, una institució o un particular».[1] Per a l'OpenStreetmap només les biblioteques físiques com a edificis de biblioteca o organitzacions són rellevants.

Per identificar de manera exclusiva les biblioteques, s'ha d'emprar la referència ISIL, International Standard Identifier for Libraries and Related Organisations (ISIL) (en català, Identificador Estàndard Internacional de Biblioteques i Organitzacions Relacionades) amb ref:isil=*.

Com cartografiar

Poseu un node o dibuixeu una àrea al llarg del contorn de la llibreria, i etiqueteu-lo amb amenity=library i name=*.

Etiquetes per a usar en combinació

 • name=*
 • ref:isil=* - referencia ISIL, International Standard Identifier for Libraries and Related Organisations (en català, Identificador Estàndard Internacional de Biblioteques i Organitzacions Relacionades). Les organitzacions relacionades no són el que comunament s'entenen per biblioteques, sinó que també es refereixen a museus i centres d'arxius. Aquesta és una norma definida per l'ISO, concretament la ISO15511.
 • Addresses
...
...

Tipus de biblioteques

Existeixen molts diferents esquemes de classificació per agrupar biblioteques per tipus. Quin sistema usar a l'OSM està encara sent discutit.

 • Es tracta d'una biblioteca oberta o tancada al públic?
 • Es tracta d'una biblioteca acadèmica? (proposta: library:type=academic)
 • Enllaçar la biblioteca a la institució a la qual pertany (per exemple, una universitat?) Utilitzeu l'etiqueta operator=*.

Un cas especial són els bibliobusos. Vegeu ref:isil=* per a una descripció.

Tema de la col·lecció

El terme habitual per referir-se als continguts de la biblioteca és col·lecció o col·leccions.

Encara que hi ha moltes biblioteques genèriques, també hi ha moltes biblioteques generals que també tenen una concentració addicional en un tema específic (p. ex. arquitectura, química, dret, literatura francesa, arqueologia, ...). Actualment no sembla haver-hi una forma establerta d'etiquetar això.

A més a més de les biblioteques temàtiques singulars que també tenen una concentració addicional en un tema específic, en algunes zones els temes es troben dispersos entre les biblioteques, de manera que les biblioteques puguin proporcionar un prèstec entre biblioteques de coneixements especialitzats en grup utilitzant aquesta concentració addicional en temes especialitzats.

Les col·leccions estan compostes per articles sobre diversos materials, generalment especificats com a llibres, periòdics, discs (musicals o de vídeo), publicacions, manuscrits, arxius, obres d'art, etc.).

Aplicacions

Múltiples edificis i branques

Igual que amb totes les funcions (punts d'interès), heu de distingir la biblioteca (funció/servei) dels edificis físics en què es troba, és a dir, heu de preferir objectes OSM diferents per a cadascun.

 • Les biblioteques poden consistir en diversos edificis i poden tenir diverses sucursals. En aquest cas, es fa servir el mateix ISIL per a tots els edificis i sucursals.
 • Si es fan servir comunament noms diferents per a cada ubicació, aleshores cada edifici o sucursal ha de cartografiar-se com a un element cartogràfic separat. Les sucursals de biblioteques situades en diferents veïnats o ciutats han de cartografiar-se com a elements cartogràfics separats.
 • Si diversos edificis en una zona general es consideren una sola biblioteca amb un sol nom, poden cartografiar-se com a una àrea amb una via tancada o una relació multipolígon.
 • Un edifici pot allotjar diverses biblioteques. En aquest cas, cada biblioteca pot ser cartografiada com a un node separat dins del contorn de l'edifici, o, opcionalment, cada biblioteca pot ser cartografiada com a una àrea separada, si cada biblioteca està limitada a una part de l'edifici.


Etiquetes similars

 • amenity=mobile_library - biblioteques mòbils, bibliobusos o similars.
 • amenity=public_bookcase - una prestatgeria pública, p. ex., en velles cabines de telèfon.
 • tourism=museum - un museu. Molts museus compten amb biblioteca. Alguns museus poden també ser tractats com una biblioteca amb ISIL.
 • amenity=archive - un arxiu
 • shop=books - una llibreria convencional o llibreria antiquària.
 • shop=newsagent - una botiga que ven principalment periòdics i revistes.

Referències

 1. Article [[w:Library|Library] a la Viquipèdia en anglès. Consultat el 8 de desembre de 2009.