NL:WikiProject België/Conventions/Cycleways

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
     
WikiProject Belgium +/-
Conventions
Subprojects

De Bicycle wikipagina bevat reeds vrij uitvoerige info over hoe je in het algemeen fietspaden tagged. Hieronder volgen nadere afspraken, die voor Vlaanderen van toepassing zijn.

Basisinfo

Zowel de Belgische wegcode als OSM onderscheiden fietsinfrastructuur die deel uitmaakt van een weg en die welke dat niet zijn.

Fietsinfrastructuur die deel uitmaakt van een weg  / langs een weg wordt als volgt aangegeven :

 • Wegen met gestreepte markeringen aan de rand van de weg: de binnenkant zijn fietspaden. Als de onderstaande verkeersborden ontbreken (of als u ze hebt gemist), gebruik dan de wegmarkeringen om de juiste markeringsprocedure te bepalen. Zie wegcode, artikel 7.4
 • Verplichte verkeersborden. Voor het goed signaleren van deze fietspaden kunt u kijken bij Verkeersborden: Verplichte borden. Het zorgt ervoor dat je hier snel terugkeert na :)
Belgian road sign D07.svg (D7 traffic_sign=BE:D7)  

Belgium-trafficsign-d9 foot bicycle.svg (D9 traffic_sign=BE:D9) 

Belgian road sign D10.svg (D10 traffic_sign=BE:D10)


Fietsinfrastructuur die geen deel uitmaakt van een weg  wordt aangegeven met een F99x-bord of met een C3-bord vergezeld van een speciale toestemming voor fietsen, op voorwaarde dat deze is ontworpen voor fietsen:

Belgian road sign F99a.svg F99a Belgium-trafficsign-f99b foot bicycle.svg F99b Belgian road sign F99c.svg F99c
Belgian road sign C3.svg C3+M2 of Belgian road sign C3.svg C3+M3
Belgium-trafficsign-m2.svg     Belgium-trafficsign-m3.svg

Merk op dat er geen consensus is over de betekenis van 'ontworpen voor fietsen' en vandaar de beslissing om deze wegen te labelen als highway=cycleway of als highway=path + bicycle=yes/designated of anders. Pls neem een kijkje op Gebruiker:Eimai/Belgian_Roads#Paths en Label:highway=fietspad - OpenStreetMap Wiki voor meer informatie over de Highway=* tag.

Voor de fietssnelwegen die niet langs wegen worden aangelegd, gebruiken de provincies West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant doorgaans het bord C3 + M2/M3, terwijl Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg het bord D7 gebruiken. De Vlaamse Waterweg legt C3 + 'jaagpad' op hun jaagpaden. Wallonië gebruikt verschillende varianten van F99a voor alle RAVeLs.


De onderstaande informatie heeft alleen betrekking op fietspaden/paden die deel uitmaken van een weg/langs wegen

Fietsinfrastructuur die deel uitmaakt van een weg

Kiezen tussen cycleway=lane of cycleway=track

Het vlaamse Ministerie voor Mobiliteit en Openbare werken (MOW) stelt een fietsvademecum ter beschikking, waarin de gewenste eisen staan waaraan fietspaden en omliggende infrastructuur in Vlaanderen aan moeten voldoen. Onderstaande afspraken zijn afgeleid a.d.h.v. definities en aanbevelingen die ondermeer staan in hoofdstuk 4 uit dat vademecum (4.1.3)

Picture Description NL Tags

Cyclelane be.png

Cycleway lane1 be.jpg

Aanliggend gelijkgronds eenrichtingsfietspad (met minstens 25cm en maximaal 1 meter tussen fietspad en rijweg). Het hoofdcriterium is hier 'gelijkgronds'.

Cycleway track1 be.jpg

Cycleway track2 be.jpg

Vrijliggende fietspad met ruimte tussen de rijweg van meer dan 1 meter of een voldoende verticaal scheidend element (b.v. een haagblok) tussen rijweg en fietspad

of

Kiezen tussen cycleway=track of aanmaken van aparte highway=cycleway

Als je een vrijliggend fietspad tagged, hang dan in eerste instantie het fietspad met cycleway=track aan de nabij gelegen rijweg. Bij complexe kruisingen of als een fietspad aan de ene kant een lane is en aan de andere kant een track kan je best opsplitsen met een aparte highway=cycleway. Houd er wel rekening mee dat, het leggen van afzonderlijke fietspaden naast wegen extra werk met zich meebrengt en dat het het taggen van [WikiProject_Belgium/Conventions/Cycle_Routes fietsroutes] ingewikkelder maakt.

Optionele toevoegingen

Vrijliggende fietspaden highway=cycleway

Tag Description
cycleway:width=2.50 breedte van het fietspad in meters
cycleway:buffer=9.25 afstand tussen fietspad en nabij gelegen rijbaan
cycleway:surface=asphalt andere mogelijkeden zijn doorgaans concrete, concrete plates, paving_stones, paving_stones:20, paving_stones:30, cobblestone, cobblestone:flattend, ground en gravel

Aanliggende Fietspaden cycleway=lane of cycleway=track

Tag Description
cycleway:width=2.50 breedte van het fietspad in meters
cycleway:buffer=2.50 breedte van de ruimte die het fietspad en de rijweg scheiden. Denk hierbij aan parkeerplaatsen, grasperkjes of haagjes.
cycleway:surface=asphalt andere mogelijkeden zijn doorgaans concrete, concrete plates, paving_stones, paving_stones:20, paving_stones:30, cobblestone, cobblestone:flattend, ground en gravel

In het geval je een weg wilt taggen waarlangs zich twee verschillende soorten fietspaden liggen gebruik je de volgende tag voor breedte om de rechtse kant in de richting van de way: cycleway:right:width=2.50

Fietsen in eenrichtingsstraten

Er bestaat geen eensluidende afspraak over hoe eenrichtingswegen die in beide richtingen zijn opengesteld voor fietsers moeten worden getagged.

 • oneway:bicycle=*: Met deze tag wordt de beperking van rijrichting in de straat voor fietsers doorgaans als een "negatieve restrictie" getagged met no, om de openstelling vast te leggen. Overweeg oneway:bicycle=yes te gebruiken om straten aan te duiden waar je als fietser niet in tegenrichting mag rijden. Je doet dit alleen als je in het echt gecontroleerd hebt dat de straat tweerichtingsverkeer is, niet zomaar omdat straten in de buurt fietsers in tegenrichting toestaan!
 • cycleway=opposite: Deze tag is ouder en minder flexibel (met de oneway-tag kan je nog andere combinaties maken, zoals oneway:moped_a=* voor bromfietsen klasse A), maar is nog vaak te zien op de kaart. Er wordt een soort fietspad gesuggereerd, maar meestal zijn er geen markeringen op de rijweg te vinden op zulke wegen. Voor wegen waar er een fietspad in tegenrichting loopt, kan je cycleway=opposite_lane gebruiken (eventueel in combinatie met oneway:bicycle=no).