User:Rtfm/Cs:Key:motorcycle friendly

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Tato značka se používá pro sdělení, zda mapované zařízení jako je třeba hotel, kemp, atd. nabízí ubytování pro motorkáře, což obvykle zahrnuje zvláštní služby, jako třeba místo pro sušení oblečení, technickou pomoc atd. (viz také diskusní stránku(en))

Ce se má značit

Tuto značku lze použít u:

Značení

  • bezpečné parkování (ne nutně garáž)
  • nástroje pro menší opravy
  • sušárna (mokrého oblečení a dalšího vybavení)
  • tipy na cestu a informace o bodech zájmu pro motorkáře v okolí


Volitelné (viz Proposed features/motorcycle_friendly(en) a srovnejte s oddílem Značky služeb na stránce shop=motorcycle)

Klíč Možné hodnoty Popis taginfo
motorcycle:tools yes/no Dostupnost nástrojů na menší opravy
motorcycle:parking yes/no/covered/garage/shelter/court Zde k ubytování patří parkoviště, viz také motorcycle_parking, použití podobné značce outdoor_seating=*
motorcycle:tours guided/info Nabízeny buď výlety s průvodcem nebo informační letáky
drying:room yes/heated/no Zda je zde samostatná sušárna pro sušení výbavy, viz Proposed_features/drying(en)
motorcycle:theme yes/no Zařízení přímo pro motorkáře: (restaurant/pub/bar) a v případě, že ubytování je speciálně pro motorkáře
proprietor:motorcyclist yes/no Zda vlastník je také motorkář (a tedy má potřebné znalosti)

Vhodné kombinace

  • description=* - krátký popis (garáž, nářadí, sušárna, tipy na cestu)

S jednou z výše uvedených značek tourism=*:


Více hodnot klíčů sport/leisure oddělujte ;

Příklad : sport=billiards;table_soccer;darts

V případě více hodnot klíče amenity=*, vytvořte nový uzel, nebo cestu,

také proto, že se mohou lišit otevírací hodiny, atd.

Proč ne s klíčem amenity?

Docházelo by ke konfliktu, kdyby byl objekt označen tourism=hotel a amenity=restaurant.

Časté chyby ve značení

Zatím žádné

Viz také