Cs:Česko/Značení cyklotras v Česku

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Tagování tras

V současnosti je možné používat tagování specifikované v projektu Cycle map, trasy se pak zobrazí na cyklomapě. Přehled všech českých cyklotras zde na wiki.

Cyklotrasy v ČR jsou spravovány jako jednotná národní síť KČT, dělí se do čtyř tříd - jednoznačně podle počtu cifer. Proto je vhodné při tagování minimálně vyplňovat klíč ref.

Cyklotrasy jsou v OSM značeny pomocí relace route.

Klíč Hodnota popis
type route relace typu route (trasa)
route bicycle cyklistická trasa
ref číslo cyklotrasy
network ncn nebo lcn nebo rcn ncn pro cyklotrasy KČT 1., 2. a 3. třídy,
rcn pro 4. třídu,
lcn pro různá místní značení
operator cz:KČT nebo lokální garant cykloznačení

Příklady:

  • "361" je cyklotrasa KČT 3. třídy, network=ncn
  • "5171" je cyklotrasa KČT 4. třídy, network=rcn
  • "Vinařská stezka Brněnská" je místní značení, network=lcn.Cyklotrasy v Praze

V Praze v současnosti existují dvě sítě cyklotras:

  1. Magistrátní popisuje skutečné zbudované trasy, často značené. Síť je poměrně řídká a často stejně vede normálními ulicemi.
  2. Neoficiální mapa na prahounakole.cz popisuje kudy se skutečně dá projet, včetně nebezpečných míst, značení povrchu a podobně. Lépe kryje Prahu, lépe popisuje terén a lze ji tedy brát jako podklad blíže realitě.

Rektifikovaný obraz cyklomapy Prahou na kole je možno použít jako podklad v JOSM, metacarta rectifier id 271.

Kódy sítí

Podrobnější popis neoficiální sítě viz Prahou na kole

Popisy oficiální sítě, viz magistrátní web

Kódy sítí v Praze

Označení trasy Komentář Značení v OSM
Prahou na kole (neoficiální síť)
C1-C19 Páteřní trasy
Z1-Z39 Zhušťovací trasy
X001-... Místní doporučená trasa (neznačená)
Magistrátní sítě operator=cz:MHP
A1-A99 Páteřní trasa městského systému (I. třída) network=rcn
A100-A999 Hlavní trasa městského systému (II. třída) network=lcn
Zkratkou (SM-LE) Stará síť network=rcn
Celostátní síť KČT
Číslem - 1 - 9999 Cyklotrasa KČT

Na území Prahy se pravděpodobně kromě okrajových částí nově nebuduje || viz výše

V neoficiální cyklomapě jsou navíc zahrnuty i oficiální magistrátní cyklostezky:

Návrh konverze značek z mapy "Prahou na kole"

Prvek mapy "Prahou na kole" Tag OSM Komentář
Cesty highway=* klasicky podle třídy silnice
Cyklostezka highway=cycleway cycleway=track
cyklistický pruh cycleway=lane viz cycleway=*
chodnik highway=footway
stezka pro chodce a cyklisty highway=cycleway foot=yes nebo

naopak, podle uvazeni lokalni situace

jizda v tramvajovych kolejich railway=tram bicycle=yes ?
Kvalitní povrch surface=paved
Nerovný povrch surface=cobblestone
Nezpevněný povrch surface=unpaved
Zpomalovací práh barrier=speed_bump
Obrubník
Schody highway=steps
Schody s vodící lištou highway=steps vodící lištu řešit dodatečným tagem, třebas

bicycle=guide_rail?

Stoupání, klesání incline=promile u značky incline=* se používají procenta nebo stupně
Přechod pro chodce highway=crossing
Přechod, snížený obrubník
Přechod, vysoký obrubník
Přejezd pro cyklisty highway=crossing bicycle=yes foot=no
Nádraží railway=station
Stanice metra railway=subway_entrance
Parkoviště B+R
Parkoviště P+R amenity=parking park_ride=*
Stojan nehlídaný amenity=bicycle_parking
Stojan hlídaný / v areálu amenity=bicycle_parking
Stojan automatické půjčovny amenity=bicycle_rental Obecněji půjčovna kol
Cyklosport, opravna shop=bicycle
Světla highway=traffic_signals
Zákaz vjezdu
Zákaz vjezdu cyklistů bicycle=no
Cyklisto, sesedni z kola bicycle=no foot=yes
Jednosměrka oneway=yes
Jednosměrka, cyklisté mohou proti cycleway=opposite
Hrboly
Chodci
Silný automobilový provoz
Problematické místo
Nebezpečné místo
Úzké místo
Časté bahno


Ostatní značky nemají v OSM význam.

Cyklotrasy v ČR

Seznam cyklotras v ČR

Značení pro horská kola (MTB)

Pokud dokážete posoudit obtížnost cesty pro horská kola (týká se highway=track a highway=path), doplňujte i značení obtížnosti mtb:scale=*. V případě obtížných stoupání také mtb:scale:uphill=* a incline=up/down/+-procenta. Pokud je po dané cestě jízda na kole legálně zakázána, použijte tag bicycle=no (to, že se vám zdá cesta technicky nesjízdná ještě neznamená, že ji nemůže někdo zvládnout - od toho slouží značení vyšších obtížností mtb:scale=3-6, zatímco bicycle=no by měl být aplikován pouze tam, kde je jízda na kole zakázána). V případě, že chcete ohodnotit subjektivní přitažlivost cesty pro horská kolá, můžete doplnit i class:bicycle:mtb=* a pro technicky zdatné jedince (typicky enduro-freeride-sjezdaře) i class:bicycle:mtb:technical=*. Pomůžete tak doplňovat Mtbmap.cz - MTB mapu Evropy, routovalenou OpenMTBMap pro GPS navigace Garmin, interaktivní mapu VTTrack a podklady pro hledání tras pro horská kola v rámci OpenRouteService.org.