Cs:Jednoduché 3D budovy

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Cs:Simple 3D Buildings)
Jump to navigation Jump to search

Na této stránce naleznete značky potřebné ke zvládnutí práce se základními 3D atributy budov. Pro návrh rozšířeného 3D značení viz F3DB (en).

Následující značkovací metoda je výsledkem 2nd 3D Workshop Garching(en), kde se většina 3D vývojářů shodla na podpoře jednotné podmnožiny značek ve svých programech. V principu popisujeme obsah budovy za pomocí dvou typů ploch: obrysu budovy jako nejobecnější plochu složité budovy a dále částí budovy, které popisují části s různou výškou nebo jinými atributy.

Obrys budovy

Dvě plochy building:part (zeleně) uvnitř jedné plochy building (červeně).

Obrys budovy se zakresluje jako uzavřená cesta nebo multipolygon označený building=*. Je to část země (půdorysně) pokrytá všemi částmi budovy.

Vlastnosti budovy (např. adresa, název, celková výška, provozovatel, atd.) se musí značit na obrysu budovy.

Obrys budovy poskytuje zpětnou kompatibilitu pro 2D vykreslovací software, jako je třeba Mapnik a jiné zpracovatele dat, které nezajímá 3D vykreslování. Vykreslovače 2D ignorují značku building:part=* popsanou v následujících sekcích.

Části budovy

Budovy s rozdílnými reálnými vlastnostmi (např. výškami) se modelují značkou building:part=*. Hodnotou značky building:part=* je obvykle yes, ale může mít i jinou hodnotu building=*.

Povšimněte si, že plocha obrysu budovy obsahující cesty nebo relace označené building:part=* není vykreslována 3D vykreslováním.

Pokryjte celý půdorys plochami building:part=*, označenými jejich výškou a dalšími vlastnostmi. Tyto plochy se mohou překrývat, nebo být disjunktní v závislosti na budově. (Ovšem zatímco 2D půdorysy se mohou překrývat a často se překrývají, vyhněte se překrývání 3D objemů - obzvlášť pokud objemy mají společné stěny.)

Relace budovy

Relace označená jako type=building dohromady seskupuje obrys budovy a všechny její části. V případě, že existuje alespoň jedna část budovy, je důrazně doporučováno použít relaci. V opačném případě musí aplikace zkoušet hledat části budovy sama a to jen uvnitř obrysu budovy. Více informací najdete v návrhu ProposedRoofLines#Building_Relation(en).

Značky pro budovu a její části

Příklad značkování na 3 dílčích částech budovy odlišených barvami (zelená, modrá, béžová)):

building=* obrys stavby
(4) height=* celková výška
building:part=yes část stavby (loď)
(2) height=* celková výška části stavby
(1) roof:height=* výška střechy
roof:shape=gabled tvar střechy (červená)
building:levels=* počet podlaží (bez střechy)
roof:levels=* počet podlaží v půdní části (červená)
building:part=yes část stavby (věž)
(4) height=* celková výška části stavby
(3) roof:height=* výška střechy
roof:shape=pyramidal tvar střechy (hnědá)
building:levels=* počet podlaží (bez střechy)
roof:levels=* počet podlaží v půdní části (hnědá)
další vlastnosti jako barva, materiál...
Relace type=building
Kirche 3D klein.jpg

Střecha je vždy definována jako vlastnost některé z částí budov building:part=*.
Barva je zde uvedena jen pro lepší orientaci.
Přesto je možné barvu jednotlivým objektům zadat, budově např. building:colour=*,
střeše roof:colour=* apod.

Následující značky mohou být použity jak na obrysu budovy tak na jejích částech.

Výška

Schematický příklad použití značek building:levels=* a height=*.
Klíč Poznámka
height=* Vzdálenost mezi nejnižším bodem, kde se budova stýká se zemí, a nejvyšším bodem střechy vyjma antén, hromosvodů a dalších zařízení běžně umístěných na střeše.
min_height=* Přibližná výška volného prostoru pod budovou.

Pozor - i když je použita značka min_height, stále platí, že značka height je vzdáleností mezi nejvyšším bodem střechy a zemí. Takže část stavby tvořící "most" s výškou stavební části 3 m, kde spodní část mostu je umístěna 10 m nad úrovní terénu, bude označena min_height=10, height=13.

building:levels=* Počet nadzemních pater budovy vyjma pater ve střešní části.

Když značkujete novou budovu, rovnou zadejte také hodnotu ke klíči height. Značku building:levels=* použijte jen jako doplněk k height!

building:min_level=* počet chybějících pater pod budovou (analogicky jako u min_height).

Střecha

Tvar střechy lze definovat pomocí seznamu základních (nejčastějších) tvarů - viz tabulka níže. Další tvary střech mohou být zavedeny později (S3DB_Proposals(en)) včetně pokročilých postupů pro ruční modelování (např. ProposedRoofLines(en) nebo OSM-4D/Roof_table(en))


Tvar Roof0 0.jpg Roof1 0.jpg Roof2 0.jpg Roof2 3.jpg Roof2 4.jpg Roof2 5.jpg
roof:shape flat skillion gabled half-hipped hipped pyramidal
Tvar Roof4 0.jpg Roof4 2.jpg Roof5 6.jpg Roof8.jpg Roof5 0.jpg Roof3 1.jpg
roof:shape gambrel mansard dome onion round saltbox
Klíč Poznámka
roof:orientation=along/across U střech s hřebenem se předpokládá, že hřeben je orientován podle delší strany budovy (roof:orientation=along). Ale můžete to explicitně touto značkou určit.
roof:height=* Výška střechy v metrech
roof:angle=* Jako alternativu k roof:height=* můžete určit výšku střechy implicitně pomocí zadání úhlu stran (ve stupních).
roof:levels=* Počet podlaží ve střeše, která nejsou započtena v building:levels=*.
roof:direction=* Směr střechy od zadní strany k přední, tedy směr ve kterém je hlavní stěna střechy


Opět platí, že některé střechy (např budov se čtvercovým půdorysem) nelze přesně modelovat jednoduchými technikami popsanými na této stránce.

Povrchy

Key Comment
building:colour=* Barva fasády budovy. Viz colour=* ohledně možných hodnot.
roof:colour=* Barva střechy budovy. Viz colour=* ohledně možných hodnot.
building:material=* Materiál povrchu fasády budovy.
roof:material=* Materiál povrchu střechy budovy.

Příklady

Edit this table

Location OpenStreetMap Streets GL OSM2World OSMBuildings F4 Map OSM go Mapbox GL Tangram
Greece Athens View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
China Beijing (Forbidden City) View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Germany Bremen View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
United States Chicago View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
China Chongqing

Chaotianmen CBD Working

View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
United States Cincinnati View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Venezuela Ciudad Guayana View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Germany Coburg View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
United States Denver View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Canada Edmonton View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Austria Graz View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Austria Graz 2 View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Austria Seiersberg View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Germany Hagen View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Finland Helsinki View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Spain Huesca View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Indonesia Jakarta, Jalan Sudirman View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Germany Karlsruhe, Fernmeldeturm View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Iceland Kópavogur, Smárar View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Germany Köln, Dom View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Germany Köln, Funkturm View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Germany Köln, Rheinauhafen View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Germany Köln, Wohngebiet in Neuehrenfeld als "Labor" View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Germany Köthen View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Germany Köthen 2 View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Poland Kraków View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Malaysia Kuala Lumpur View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
United States Las Vegas View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Germany Leipzig View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Peru Lima View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
United Kingdom London View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Poland Lwówek Śląski View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Philippines Makati View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Philippines Manila

Malate and Ermita

View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Philippines Manila

Santa Cruz and Binondo

View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Russia Moscow View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Russia Moscow 2

with type=building relation

View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
United States New York City View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Germany Oldenburg, University View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
United States Oldenburg, Indiana View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
France Paris, Eiffel Tower View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Germany Passau View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
United States Phoenix (Arizona) View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Germany Potsdam View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Netherlands Rijswijk View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Germany Rostock, Südstadt View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
United States San Jose (California) View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Brazil São Paulo View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Germany Schwerin View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
China Shanghai

Lujiazui CBD Working

View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
China Shenzhen

Shenzhen Central Business District

View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Singapore Singapore View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Germany Stadum View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
United States Syracuse (New York) View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Japan Tokyo, Nishi-shinjuku View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Japan Tokyo, Odaiba View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Canada Toronto View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Norway Trondheim View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Vatican Vatican View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Poland Warsaw View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Netherlands Ypenburg, The Hague

Waterwijk (work in progress)

View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D

Vzorové modely(en)

Terminologie

Schéma hlavních architektonických prvků, které tvoří šikmé střechy.

Obrázek Vám pomůže pochopit některé architektonické pojmy.

Podpora v mapách

Existuje hodně map a nástrojů, které podporují schéma Simple 3D buildings. Toto je seznam těch, o kterých víme.

Název Podpora schématu Popis Tvůrce Open source Programovací jazyk
blender-osm Částečně Stažení a import OpenStreetMap a terénu jedním kliknutím. Může importovat více než 100 000 budov. Je podporován značný počet tvarů střech: flat, gabled, hipped (pouze pro pravoúhlé půdorysy), mono-pitched, half-hipped, round, pyramidal, gambrel, dome, onion and saltbox. vvoovv ano Python
OSM2World Částečně Momentálně implementuje zbývající prvky pro vydání 0.2.0 - slippymap (pouze německy)
Kendzi3d Úplně Doplněk JOSM ano[1]
OSM-3D Částečně viz OSM-3D#Buildings
Nutiteq Android 3D mapping SDK Částečně podporována většina tvarů střech
WikiMiniAtlas Částečně pouze pyramidové střechy
OSMBuildings Částečně ano JavaScript
OSM go Částečně Pouze střechy pyramidal a dome (zatím, výchozí je flat) -karlos- ano JavaScript
F4 Map Úplně Demo Web Map s podporou vykreslování a scén
OpenScienceMap Částečně Interpretuje pouze značky height/min_height na klientské straně. Vrstva S3DB používá mřížky vtm generované na serveru (pomocí plpgsql s PostGIS a SFCGAL).
OSG-Maps Částečně Webová mapa
osm2x3d Částečně viz také [1] a [2]
osmapa.pl mapnik stylesheet Částečně implementována většina tvarů střech
Tangram Částečně Mapzen vykresluje 3D budovy v Tangram a jiných produktech Mapzen ano
Mapbox GL JS Částečně Možnosti pro úpravy zobrazení 3D budov jsou zahrnuty ve Specifikaci Stylu Mapboxu. (Viz příspěvek na blogu oznamující podporu GL JS.) Podpora v nativních SDK (Android, iOS, macOS, Node.js, Qt) je plánována. Mapbox ano JavaScript

Související návrhy

  • F3DB (Full 3D buildings)