Pl:Schemat tagowania budynków 3D

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Pl:Simple 3D Buildings)
Jump to navigation Jump to search

Ten artykuł opisuje schemat oznaczania podstawowych atrybutów 3D budynków.

information sign

To jest podstawowy schemat tagowania budynków 3D. Więc jest ograniczony i nie każdą geometrię / szczegół można opisać w ten sposób. Możesz użyć rozszerzenia (takiego jak Kendzi3d) i próbować, lub poczekać na następną wersję złożonego modelowania.
Mile widziane uwagi na stronie dyskusji!

Następujące metody oznaczania są rezultatem 2nd 3D Workshop Garching, gdzie większość programistów 3D zgodziła się wspierać ujednolicony podzbiór tagów w swoich programach. Zasadniczo opisujemy objętość budynku za pomocą dwóch typów obszarów. Kontury budynku przedstawiające ogólną powierzchnię kompleksu budynków oraz części budynku, do opisania jego elementów o różnej wysokości lub innych atrybutów.

Mapowanie

Obrys budynku

Dwa budynki: częściowy obszar w ramach powierzchni budynku

Obrys budynku jest reprezentowany jako obszar oznaczony building=*. Jest to obszar objęty przez jakąkolwiek część budynku. Inne znaczniki, które odnoszą się do całego budynku (np. adres, jeśli dotyczy) muszą być także umieszczane na tym obrysie budynku. Jeden budynek powinien mieć tylko jeden building=* obrys, kilka building=* nie może być zbitych w jedną bryłę.

Elementy budynku

Jeśli niektóre elementy istniejącego budynku mają różne atrybuty (np. wysokość), mogą one być modelowane jako dodatkowe obszary, oznaczone building:part=yes lub building:part=<type of building:part>.

Zauważmy, że jeśli budynek ma co najmniej jeden obszar oznakowany jako building:part, obrys budynku nie jest już więcej brany pod uwagę do renderowania jego objętości, chyba że jest on również oznaczony jako część budynku.

Istnieją trzy sposoby, aby wykorzystać obszar building=* do renderowania w 3D, w tym przypadku:

  • Pokrywamy cały kontur budynku poszczególnymi tagami building:part. Obszary te mogą zachodzić na siebie lub mogą być niepołączone, co zależy od konkretnego budynku.
    Unikajmy stosowania building:part z nakładającymi się elementami 3D, jeśli to możliwe, zwłaszcza jeśli całość będzie miał wspólną elewację.
  • Używamy building:part tylko do tych części, które różnią się od całego budynku.
    Ta sprawa wymaga zastosowania relacji building gdzie obrys building=* ma rolę rola outline, a poszczególne części budynku building:part rolę rola part.
  • Podziel budynek na poziome części (piętra ułożone jedno na drugim) i dodaj do każdej części znaczniki building:levels=*, building:min_level=*, height=*, min_height=*.

Relacja building

Relacja oznaczona tagiem type=building grupuje razem obrys budynku oraz wszystkie jego części building:part. Zaleca się stosować relację, jeśli istnieje co najmniej jedna część building:part. W przeciwnym razie aplikacja zacznie z powrotem wyszukiwać części budynku tylko w obrysie budynku.

Zobacz także Relations/Proposed/Buildings i ProposedRoofLines#Building_Relation.

Tagi obrysu budynku i jego części

Następujące znaczniki mogą być użyte do obrysu budynku i jego elementów.

Budynek

Wysokość budynku

przykład schematyczny oznaczenia poziomu i wysokości budynku
Oznaczenie Komentarz
height=* Odległość między najniższym możliwym położeniem ściany budynku na poziomie ziemi a górną, najwyższą częścią dachu budynku, bez anten, iglic i innych urządzeń zamontowane na dachu.
min_height=* Wysokość między poziomem terenu mierzona w tym samym punkcie co height a dolną płaszczyzną struktury budynku zaczynającej się powyżej poziomu terenu.

Należy zauważyć, że gdy stosuje się min_height, wysokością jest nadal odległość od podłoża do góry struktury. Tak więc np. most o wysokości 3 metrów, gdzie dolna część mostu jest usytuowana 10 metrów nad poziomem ziemi, powinien być opisany jako min_height = 10 i height = 13.

building:levels=* Liczba pięter powyżej poziomu ziemi (bez poziomów w dachu), pozwalająca przedstawić strukturę budynku w prosty sposób.

Jeśli oznaczamy nowe budynki, podajmy zawsze wysokość budynku.
Znacznika building:levels=*należy używać tylko jako dodatek do znacznika wysokości!

building:min_level=* Poziomy pominięte w części budynku, analogiczne do min_height.

Powierzchnia budynku

Key Comment
building:colour=* Kolor elewacji budynku.
building:material=* Materiał użyty do pokrycia elewacji budynku.

Dach

Kształt dachu

Możesz scharakteryzować roof shape budynku, korzystając z katalogu znanych typów dachów.

Kształt Roof Gabled.png Roof Flat.png Roof Hipped.png Roof Pyramidal.png Roof Skillion.png Roof Half Hipped.png
roof:shape gabled flat hipped pyramidal skillion half-hipped
Kształt Roof Round.png Roof Gambrel.png Roof Mansard.png Roof Dome.png Roof Onion.png
roof:shape round gambrel mansard dome onion
Dodatkowe tagi dachowe
Klucz Komentarz
roof:orientation=along/across W przypadku dachów gdzie grzbiet dachu jest równoległy do dłuższego boku budynku, to domyślnie jest wartość along. Ale może być jednoznacznie oznaczony tagiem roof:orientation=along. Jeśli jest poprzecznie to oznaczamy tagiem roof:orientation=across
roof:height=* Wysokość dachu (tj. wysokość elewacji dachowej) jest obliczana jako całkowita wysokość ściany (height=*) minus wysokość dolnego poziomu dachu (min_height=*).
roof:angle=* Alternatywnie do roof:height=*, wysokość dachu można może być opisana w dokładniejszy sposób podając kąt u szczytu dachu pomiędzy obu powierzchniami (w stopniach).
roof:levels=* Liczba pięter pod dachem, które nie zostały jeszcze ujęte w building:levels=*.
roof:direction=* Kierunek od tylnej strony dachu do przedniej, jak widać na załączonym szkicu, czyli kierunek, w którym zwrócona jest główna powierzchnia dachu.

Wartość powinna być kierunkiem kardynalnym (N, S, E, W, NW, SE) lub kątem w stopniach, zaczynając od północy, zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

roof:material=* Najbardziej dominujący materiał dachu. Przydatne w połączeniu z roof:colour=*.
roof:colour=* (Dominujący) kolor dachu. Przydatne w połączeniu z roof:material=*.
Inne wspólne wartości i problemy

W przypadku dachów z kalenicą przyjmujemy, że grzbiet dachu jest równoległy do dłuższego boku budynku. Jeśli jednak tak nie jest, należy wtedy taki dach oznakować szczególnie jako roof:orientation=along (wzdłuż)/ across (w poprzek).

Wartość Komentarz
saltbox problematyczne ze względu na sprzeczne definicje i znaczenia słowa „saltbox” w tym kontekście. [1] [2]
double_saltbox, quadruple_saltbox Jak wyżej.
sawtooth Dachy w stylu fabrycznym.
cone, conical Oba używane rzadko.
side_hipped Połowa dachu hipped, a nie to samo, co dach half-hipped. Jeden pionowy bok szczytowy, jeden 'spadek' z trzema pochyłymi powierzchniami. Jest to powszechne w domach w zabudowie bliźniaczej, gdzie cały budynek ma dach czterospadowy, ale każdy dom ma boczny dach czterospadowy.
lean_to Niejasne, prawdopodobnie powinno być skillion.
shed Niejasne, prawdopodobnie powinno być gabled lub skillion.
gabled_row Niejasne, czasem stosowany na dachu sawtooth, czasem na rzędzie domów gabled.
crosspitched Dach w kształcie krzyża z dwoma szczytami pod kątem 90 stopni. Dach dwuspadowy AKA Cross.
many Oznacza, że budynek ma jednocześnie wiele różnych kształtów dachu. Taki budynek może mieć building:part=* niosący własne wartości roof:shape. Historia szczegółowo opisana w roof:shape=many.
Saltbox - jedno znaczenie, sprzeczne z alternatywnymi, z DE:OSM-4D/Roof table i kilkoma edytorami
Saltbox - jedno znaczenie, sprzeczne z alternatywnymi, z Simple 3D Buildings i kilkoma edytorami
Kształt dachu saltbox, według Saltbox house


Proponowane tagi

Niektóre dachy (np. budynki kwadratowe) nie mogą być dokładnie modelowane za pomocą prostych technik opisanych na tej stronie.
Dodatkowe kształty dachu są sugerowane w propozycjach S3DB, w tym zaawansowane podejścia do modelowania ręcznego (np. ProposedRoofLines lub częściowo według OSM-4D/Roof table).

Ta sekcja jest szablonem wiki, edytowalna tutaj.

Kierunek pochylenia dachu

More roof directions-draft.png

Tag roof:direction=* (wartość w stopniach) jest renderowany przez stronę [F4map] dla dachu typu skillion.

Definicja kąta:
ridge = linia grzbietu
eaves= okap

Tag-roof-direction.svg

Przykłady obiektów

Żeby ułatwić społeczności mapujących zrozumienie, co da się osiągnąć stosując powyższy schemat, zaczęliśmy dodawanie wykonanych zgodnie z nim przykładów. Patrz niżej:

Edit this table

Location OpenStreetMap Streets GL OSM2World OSMBuildings F4 Map OSM go Mapbox GL Tangram
Greece Athens View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
China Beijing (Forbidden City) View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Germany Bremen View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
United States Chicago View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
China Chongqing

Chaotianmen CBD Working

View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
United States Cincinnati View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Venezuela Ciudad Guayana View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Germany Coburg View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
United States Denver View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Canada Edmonton View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Austria Graz View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Austria Graz 2 View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Austria Seiersberg View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Germany Hagen View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Finland Helsinki View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Spain Huesca View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Indonesia Jakarta, Jalan Sudirman View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Germany Karlsruhe, Fernmeldeturm View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Iceland Kópavogur, Smárar View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Germany Köln, Dom View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Germany Köln, Funkturm View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Germany Köln, Rheinauhafen View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Germany Köln, Wohngebiet in Neuehrenfeld als "Labor" View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Germany Köthen View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Germany Köthen 2 View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Poland Kraków View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Malaysia Kuala Lumpur View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
United States Las Vegas View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Germany Leipzig View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Peru Lima View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
United Kingdom London View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Poland Lwówek Śląski View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Philippines Makati View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Philippines Manila

Malate and Ermita

View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Philippines Manila

Santa Cruz and Binondo

View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Russia Moscow View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Russia Moscow 2

with type=building relation

View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
United States New York City View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Germany Oldenburg, University View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
United States Oldenburg, Indiana View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
France Paris, Eiffel Tower View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Germany Passau View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
United States Phoenix (Arizona) View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Germany Potsdam View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Netherlands Rijswijk View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Germany Rostock, Südstadt View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
United States San Jose (California) View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Brazil São Paulo View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Germany Schwerin View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
China Shanghai

Lujiazui CBD Working

View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
China Shenzhen

Shenzhen Central Business District

View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Singapore Singapore View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Germany Stadum View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
United States Syracuse (New York) View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Japan Tokyo, Nishi-shinjuku View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Japan Tokyo, Odaiba View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Canada Toronto View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Norway Trondheim View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Vatican Vatican View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Poland Warsaw View in 2D View in 3D N/A View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D
Netherlands Ypenburg, The Hague

Waterwijk (work in progress)

View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D


Terminologia

Diagram z głównymi elementami architektonicznymi, które tworzą dachem dwuspadowym

Diagram który może pomóc zrozumieć pewne architektoniczne warunki.

Narzędzia

Następujące narzędzia 3D wykorzystują nowy schemat:

Referencje

Warning: Default sort key "Simple 3D buildings" overrides earlier default sort key "Schemat tagowania budynków 3D".

  1. Niektórzy użytkownicy/edytorzy mogą zinterpretować kształt dachu pokazany na tym rysunku jako double_saltbox, podczas gdy saltbox ma wtedy tylko jedną górną krawędź dachu.
  2. https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2020-February/thread.html#51110