Pl:OpenLinkMap

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
OpenLinkMap
Olm-search.png
Licencja: Proprietary (bezpłatny)
Platforma: Web
Wersja: 7.5 (2013-04-28)
Języki: angielski oraz niemiecki
Strona internetowa: http://www.openlinkmap.org/

Wyświetlanie dodatkowych informacji w tle OSM mapy.

Pokazuje szczegółowe informacje o mieście

OpenLinkMap - aplikacja internetowa pokazująca dodatkowe informacje w tle OpenStreetMap mapy.

Ta aplikacja internetowa została uruchomiona w styczniu 2010 roku. Projekt został zainicjowany w celu wizualizacji odwzorowywania (wikipedia-) linków na mapie (dlatego aplikacja nazywa OpenLinkMap).

Na początku projekt przedstawiał (Wikipedia-) linki, ale w stałym procesie rozwoju, aplikacja została rozszerzona o wiele nowych funkcji.
Obecnie OpenLinkMap oferuje wiele przydatnych funkcji, w ​​celu, aby pokazać jak najwięcej informacji użytecznej z OpenStreetMap w jednej aplikacji i zaprezentowanie użytkownikowi wszelkich dostępnych informacji w pigułce.

Aplikacja zawiera wiele szczegółów POI, takich, linkowanej grafiki i zdjęć, streszczeń z Wikipedii, przystanków autobusowych i parkingów, szczegóły na temat palenia papierosów, kuchni, dostępu do internetu i wiele innych. Pokazuje również linki do stron internetowych z informacjami rozkładu jazdy dla przystanków transportu publicznego.

Celem tego projektu jest zapewnienie rozszerzonej mapy, wizualizacji danych, które nie są widoczne w standardowej mapie i dodanie informacji z innych źródeł internetowych lub linków do nich (Wikipedia, rozkład jazdy).

Alexander Matheisen, the founder of the project, announced shutdown of his service on 11. January 2016. The service has later been continued by Jens Kammann.

Właściwości

 • warstwa POI: otwiera wyskakujące okienka z dodatkowymi informacjami, klikając na markery
  • dane z całego świata, codziennie aktualizowane
  • markery są skupione w celu uzyskania lepszej przejrzystości
  • powiązane artykuły Wikipedii, przetłumaczone na język użytkownika
  • powiązane obrazy, wybrane według tagów lub powiązane z artykułami z Wikipedii
  • pokazuje najbliższe obiekty takie jak przystanki lub parkingi
  • wyświetla nazwę POI w preferowanym języku użytkownika
  • wskaźnik pokazujący, czy dany POI jest otwarty lub zamknięty
  • wyskakujące okienka pokazujące różne dodatkowe informacje, takie jak, miejsca dla palaczy, godziny otwarcia, kontakt, strona internetowa, kuchnia, itp. (Lista znanych tagów)
  • formaty adresowe danego kraju
  • wsparcie wartości oddzielonych średnikami
 • warstwa transportu publicznego
  • wizualizacja przystanków transportu publicznego i dodatkowe informacje, takie jak ich dostępność
  • powiązane strony internetowe operatora z informacją w czasie rzeczywistym odnośnie do wyjazdu (bieżąca lista obsługiwanych operatorów)
 • wbudowane wsparcie Osmosis TagTransform plików reguł
 • cieniowanie
 • pozycja początkowa mapy jest automatycznie dostosowana przez IP przeglądarki bazując na geolokalizacji API, jeśli to możliwe
 • wyszukiwanie na podstawie Nominatim (narzędzie do wyszukiwania danych OSM przez nazwę i adres oraz generowanie syntetycznych adresów punktów OSM).
  • lokalne, ograniczone, wyszukiwanie
  • pokazuje wyniki wyszukiwania na mapie
 • permalinks
 • obsługa urządzeń z ekranem dotykowym
 • dostępne w różnych językach: tłumaczenie nazw, informacje Wikipedii i interfejs użytkownika
 • eksport kodów HTML aby osadzić małą mapę jako okienko w innej strony internetowej
 • manipulowanie różnymi opcjami z parametrami URL

Używane oprogramowania

Parametry URL

lang=<Language code according to ISO 639-1>

Wybiera określony język interfejsu użytkownika i ustawia, który język wybrać w przypadku umiędzynarodowionych nazw tagów. Jeśli nie jest ustawiony, Nagłówek HTTP Accept-Language jest używany.

id=<ID objektu OSM>

W połączeniu z id parametrem,, dane dotyczące określonego obiektu mogą być bezpośrednio dostępne.

type=node|way|relation

W połączeniu z type parametrem, dane dotyczące określonego obiektu mogą być bezpośrednio dostępne.

q=<szukaj>

Za pomocą tego parametru, wyszukiwanie jest wykonywane natychmiast po załadowaniu strony.

bounded=1|0

Jeżeli 1, wyszukiwanie określone przez q parametr ma być prowadzone tylko w widzialnej części mapy. Użyteczne tylko w połączeniu z lat, lon i zoom parametrami.

lat=<współrzędne szerokości geograficznej>

W połączeniu z lon i zoom, wstępny obraz mapy może być określony.

lon=<współrzędne długości geograficznej>

W połączeniu z lat i zoom, wstępny obraz mapy może być określony.

zoom=<poziom powiększenia>

W połączeniu z lat i lon, wstępny obraz mapy może być określony.

offset=<różnica między lokalną strefę czasową a UTC w godzinach>

Za pomocą tego parametru, lokalna strefa czasowa użytkownika, może być określona w celu wyświetlania godziny otwarcia oraz daty ostatniej, poprawnej, aktualizacji bazy danych.

API

Każdy jest mile widziany, aby korzystać z interfejsu API do małych projektów. Zaleca się, aby poinformować administratora projektu kiedy spodziewamy się regularnego używania, aby uniknąć przekroczenia zasobów serwera.

Wszystkie żądania API obsługują JSONP. Aby korzystać z tego formatu, trzeba ustawić parametry URL

format=json
callback=<Callback-function>

POI w danym obszarze

http://openlinkmap.org/api/list.php

Parametry:

bbox: Prostopadłościan kompletnie otaczający dany obiekt, gdzie wartości są oddzielone przecinkami w formacie lewa,dół,prawa,góra
format: csv, json; Domyślnie: csv

Odpowiedź:

CSV file: <lon>|<lat>|<osmid>|<type>

Przykład: http://www.openlinkmap.org/api/list.php?bbox=6.67336,51.203552,6.679132,51.206406

Środków transportu publicznego w danym obszarze

http://openlinkmap.org/api/ptlist.php

Parametry: bbox: Prostopadłościan kompletnie otaczający dany obiekt, gdzie wartości są oddzielone przecinkami w formacie lewa,dół,prawa,góra

format: csv, json; Domyślnie: csv

Odpowiedź:

CSV file: <lon>|<lat>|<osmid>|<type>

Przykład: http://www.openlinkmap.org/api/ptlist.php?bbox=6.67336,51.203552,6.679132,51.206406

Szczegóły

http://openlinkmap.org/api/details.php

Parametry:

format: tekst (formatowany HTML), xml, json; Domyślnie: xml
id:   OSM ID wymaganego obiektu
type:  Rodzaj żądanego obiektu: node/way/relation
offset: Różnica między lokalną strefę czasową a UTC w godzinach. Domyślnie: 0
lang:  Preferowany język według kodu ISO 639-1. Domyślnie: HTTP Accept-Language nagłówek

Odpowiedź:

XML, JSON lub formatowane HTML

Przykład: http://www.openlinkmap.org/api/details.php?id=18530948&type=way

Rozszerzone szczegóły

http://openlinkmap.org/api/extdetails.php

Parametry:

format: tekst (formatowany HTML), xml, json; Domyślnie: xml
id:   OSM ID wymaganego obiektu
type:  Rodzaj żądanego obiektu: node/way/relation
offset: Różnica między lokalną strefę czasową a UTC w godzinach. Domyślnie: 0
lang:  Preferowany język według kodu ISO 639-1. Domyślnie: HTTP Accept-Language nagłówek

Odpowiedź:

XML, JSON lub formatowane HTML

Przykład: http://www.openlinkmap.org/api/extdetails.php?id=18530948&type=way

Pobliskie obiekty

http://openlinkmap.org/api/nextobject.php

Parametry:

lat:  Szerokość geograficzna określonej pozycji (konieczne w połączeniu z lon, jeśli nie jest wymagany OSM-obiekt, w przeciwnym razie nie jest to konieczne)
lon:  Długość geograficzna określonej pozycji (konieczne w połączeniu z lat, jeśli nie jest wymagany OSM-obiekt, w przeciwnym razie nie jest to konieczne)
type:  Typ określonego obiektu: node/way/relation (konieczne w połączeniu z id, jeżeli nie jest wymagana pozycja, w przeciwnym razie nie jest to konieczne)
id:   OSM ID określonego obiektu konieczne w połączeniu z type, jeżeli nie jest wymagana pozycja, w przeciwnym razie nie jest to konieczne)
format: tekst (formatowane HTML), xml, json; Domyślnie: text

Odpowiedź:

XML, JSON or formatted HTML

Powrotna odległość jest tylko dystansem linii lotniczych!

Przykład: http://www.openlinkmap.org/api/nextobject.php?id=80148145&type=way&format=xml

Ostatnia aktualizacja bazy danych

http://openlinkmap.org/api/timestamp.php

Parametry:

lang:  Preferowany język według kodu ISO 639-1, na przykład potrzebne do wyboru wyrazu w odpowiednim języku; wartość standardowa: >lang z HTTP_ACCEPT_LANGUAGE o najwyższym priorytecie.
format: tekst (formatowany HTML), xml, json; Domyślnie: xml
offset: Różnica między lokalną strefę czasową a UTC w godzinach (potrzebny do obliczenia różnicy między znacznikiem czasu a ostatnią aktualizacją); Domyślnie: 0

Odpowiedź:

XML, JSON lub zwykły tekst

Tym żądaniem można uzyskać znacznik czasu ostatniej aktualizacji bazy danych i wieku danych.

Przykład: http://www.openlinkmap.org/api/timestamp.php?format=xml

Nazwa

http://openlinkmap.org/api/name.php

Parametry:

lang:  Preferowany język według kodu ISO 639-1, na przykład potrzebne do wyboru wyrazu w odpowiednim języku; wartość standardowa: >lang z HTTP_ACCEPT_LANGUAGE o najwyższym priorytecie.
format: tekst (prosty zwykły tekst), xml, json; Domyślnie: tekst
id:   OSM ID określonego obiektu
type:  Typ określonego obiektu: node/way/relation

Odpowiedź:

XML, JSON lub zwykły tekst

Tym żądaniem można uzyskać nazwę obiektu (w określonym języku).

Przykład: http://www.openlinkmap.org/api/name.php?format=xml&id=18530948&type=way&format=xml

Język użytkownika

http://openlinkmap.org/api/userlang.php

Parametry:

żaden

Odpowiedź:

Preferowany język według kodu ISO 639-1.

Daje język, który ma najwyższy priorytet w ustawieniach użytkownika, wykryty przez nagłówek HTTP Accept-Language.

IP-Lokalizacja

http://openlinkmap.org/api/ippos.php

Parametry:

format: tekst (prosty zwykły tekst), xml, json; Domyślnie: tekst

Zwraca pozycję użytkownika, wykrytą przez IP.

Tag-Tłumaczenie

http://openlinkmap.org/api/tagtranslation.php

Parametry:

 lang: Preferowany język według kodu ISO 639-1.
 tag: Jeden lub więcej tagów do przetłumaczenia, rozdzielone ",". Klucz i wartość są połączone z "=" (jak w poniższym przykładzie).
 format: text (simple plain text), xml, json; Default: text format: tekst (prosty zwykły tekst), xml, json; Domyślnie: tekst

Zwraca tłumaczenie jednego lub większej liczby znaczników.

Przykład: http://www.openlinkmap.org/api/tagtranslation.php?lang=en&tag=amenity.fuel,shop.bakery

Szczegóły transportu publicznego

http://openlinkmap.org/api/ptdetails.php

Parametry:

format: tekst (formatowany HTML), xml, json; Domyślnie: xml
id:   OSM ID określonego obiektu
type:  Typ określonego obiektu: node/way/relation
offset: Różnica między lokalną strefę czasową a UTC w godzinach. Domyślnie: 0
lang:  Preferowany język według kodu ISO 639-1. Domyślnie: HTTP Accept-Language nagłówek

Odpowiedź:

XML, JSON lub formatowany HTML

Przykład: http://www.openlinkmap.org/api/ptdetails.php?id=80725474&type=node

Osadzona mapa w innej witrynie internetowej

Możesz dodać małą mapę z markerem i okienko w swojej witrynie internetowej:

<iframe width="420" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://www.openlinkmap.org/embed.php?id=<OSM-ID>&type=<node|way|relation>" style="border: 1px solid black"></iframe>

Istnieje również sposób,kiedy można umieścić małą "slippymap" z wszystkich punktami przedstawionymi w OpenLinkMap:

<iframe width="420" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://www.openlinkmap.org/small.php?lat=<LAT>&lon=<LON>&zoom=<ZOOM>" style="border: 1px solid black"></iframe>

Tagowanie

POI-Warstwa

Konieczne tagi

POI musi zawierać co najmniej jeden z następujących znaczników, które mają być widoczne na tej warstwie. Możemy znaleźć więcej informacji na temat każdego znacznika i ważnych jego wartości, na ich stronach Wiki.

Dodatkowe tagi

Jest dużo więcej tagów, które są rozpatrywane w okienkach. Możemy znaleźć więcej informacji na temat każdego znacznika i jego poprawnych wartości na odpowiednich stronach Wiki.

Warstwa-Transportu-Publicznego

Niezbędne tagi

POI musi zawierać co najmniej jeden z następujących znaczników, które mają być widoczne na tej warstwie. Możemy znaleźć więcej informacji na temat każdego znacznika i ważnych jego wartości, na ich stronach Wiki.

Dodatkowo, obiekt musi posiadać tag name=*.

Dodatkowe tagi

Jest dużo więcej tagów, które są rozpatrywane w okienkach. Możemy znaleźć więcej informacji na temat każdego znacznika i jego poprawnych wartości na odpowiednich stronach Wiki.

W zależności od pliku reguł połączonych czasów odjazdów, jest więcej używanych tagów, takich jak ref=*, uic_ref=*, ibnr_ref=*, itp.

Prawidłowe wartości

Istnieją pewne tagi z więcej niż jedną formatem prawidłowej wartości który można interpretować poprawnie:

Informacja Znacznik Poprawna wartość
Artykuł Wikipedii w określonym języku http://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
pl:Warszawa
Artykuł Wikipedii w określonym języku http://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
pl:Warszawa
Warszawa
Artykuł Wikipedii w j. angielskim Boston
Uwaga: Potrzebny jest tylko jeden znacznik, aby połączyć poprawnie artykuł a Wikipedii! Jeśli to jest ten sam artykuł, link do artykułu w innym języku, można znaleźć przez Wikipedia-API.
Telefon komórkowy +49-1234-56789
+49 1234 56789
Fax +49-1234-56789
+49 1234 56789
Strona internetowa www....
http://www...
http://...
https://www...
https://...
Obraz pełny adres URL obrazu lub strony obrazu, ze względu na problemy prawne, wyświetlane są tylko obrazy z Wikimedia Commons

Osoba wnoszące wkład

 • rurseekatze (Project founder, does not run the website any more)

Dostępne w językach

 • English
 • French
 • German
 • Italian
 • Japanese
 • Nederlands
 • Russian

Jest język brakujący na tej liście? Pomóż nam w tłumaczeniu OpenLinkMap lub tej strony Wiki na inny język! Można to zrobić albo na Transifex, lub przetłumaczyć pliki gettext z Github-Repository w swoim języku i wysłać te pliki do mnie. Skontaktuj się ze mną w celu otrzymania więcej informacji!

Współpraca

Współpraca jest mile widziana, aby pomóc programistom, tłumaczom i projektantom. Proszę o kontakt, jeśli chcesz przyczynić do rozwoju aplikacji.

Mapowanie: Użyteczność tej mapy zależy od danych. Proszę, wykorzystaj swoją wiedzę, aby utrzymać informacje aktualne i dodaj więcej szczegółów!

Programowanie: Czy stworzyłeś ciekawą nową funkcję lub naprawiłeś błąd w istniejącym kodzie? Proszę, wyślij mi kod, a ja go dodam.


Tłumaczenie: OpenLinkMap chce być dostępny dla wielu użytkowników i w wielu językach. Proszę przetłumaczyć aplikację lub stronę Wiki w innych językach!

Projekt: Obecny projekt nie jest jeszcze bardzo dobry. Proszę o pomoc, aby poprawić lub usprawnić obsługę w wielu przeglądarkach.

Zasoby: OpenLinkMap jest obecnie prowadzony jako projekt, tylko w wolnym czasie, więc potrzebne zasoby, takie jak sprzęt a domena jest ograniczona. Zapraszam do wspierania mnie w tych zasobach!

Raporty o błędach, testy przeglądarek i sugestie są pożądane. Proszę o kontakt.


Pobranie

Historia można zobaczyć w Git-Repository. Changelog wymienia się wszystkie zmiany między opublikowanymi wersjami.

Własna rozbudowa projektu

Każdy może korzystać OpenLinkMap jako baza własnego projektu, jeśli jest to zgodny z zasadami i warunkami GNU General Public License Version 3. W wyjątkowych przypadkach pozwalam również na wykorzystanie w ramach zmienionych warunków!

Mój wolny czas jest ograniczony i rozwój OpenLinkMap już zajmuje dużo czasu, co oznacza, że nie mogę rozwijać aplikacje na zamówienie! Mogę pomóc tylko, odpowiadając na pytania związane z moim kodem lub konfiguracją.

Linki