Cs:Obchody

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search


Logo. Součást : Obchody
One example for Součást : Obchody
Popis
Místo prodeje produktů nebo služeb.
Značky

Podrobný seznam značek

Obchody

Obchod je místo prodeje maloobchodních produktů nebo služeb.

Jedná se o různá místa od běžných obchodů jako jsou supermarkety a místa pro nákup potravin, přes videopůjčovny a autobazary až po místa, které nabízejí určitý druh maloobchodní služby, jako je placení účtů za elektřinu, právní poradenství nebo cestovní kanceláře.

Jak značit

shop=*

shop=* je hlavní klíč pro obchody.

Máte volnost v použití různých hodnot, které odpovídají vašim potřebám jako mapperovi a vašemu místnímu prostředí, kultuře a jazyku.

Používejte jednotné číslo, například:

 • butcher ne butchers nebo butcher's pro popis povolání
 • wine ne wines pro skupinu výrobků

amenity=*

Některé kategorie jsou kvůli jejich významu mapovány za použití klíče amenity=*, zejména ty důležité pro turisty a návštěvníky.

Místa s jídlem a pitím jsou také mapovány jako amenity=*:

craft=*

Pro výrobu a prodej zakázkového zboží v malém rozsahu použijte craft=*.

 • craft=carpenter - pracoviště nebo kancelář tesaře, který pracuje se stavebním dřevem a vyrábí z něj a opravuje budovy, nábytek a další věci.
 • craft=shoemaker - místo, kde se obuv, vysoké boty, sandály, dřeváky a mokasíny vyrábí, opravují, nebo upravují, aby vyhovovaly osobním potřebám.
 • craft=electrician - pracoviště nebo kancelář elektrikáře, který je živnostníkem specializujícím se na elektroinstalace budov, stacionárních strojů a podobných zařízení.
 • craft=photographer - pracoviště nebo kancelář osoby, která vytváří snímky pomocí fotoaparátu.

office=*

Další místa podnikání mohou být mapovány s pomocí office=*.

Ostatní možnosti

Je-li obchod zrušen nebo není-li provozován, můžete ho označit disused:shop=* (viz disused=*), ale obvykle se jedná jen o dočasně neobsazený obchod, takže se častěji používá značka shop=vacant.

Pokud chcete použít slovo "vacant", pak zvažte jeho použití jako předpony klíče shop takto: vacant:shop=*. Tímto způsobem mohou zpracovatelé dat považovat všechny značky s klíčem shop za platné a nemusí si místo toho vést "blacklist".

Použijte landuse=retail k popsání oblasti, kde je maloobchodní činnost soustředěna.

Budovy

Obrys obchodu je mapován uzavřenou cestou, reprezentující zastavěnou plochu. Většina obchodů se nachází v budově, ale uživatelé dat nemohou předpokládat, že obrys obchodu odpovídá obrysu budovy.

V mnoha případech, zejména na tradiční hlavní ulici, se obrys obchodu bude rovnat obrysu budovy. U takového případu by bylo vhodné přidat značku building=retail na obrys obchodu, aby bylo jasně vidět, že to také znamená obrys budovy. V případech, kdy obchod zaujímá větší rozlohu než budova (časté například u shop=garden_centre), pak může lze obrys obchodu interpretovat jako celou plochu zabranou obchodem. Jakékoliv budovy uvnitř této plochy je třeba přidat samostatně. Obrys některých obchodů odpovídá jejich poloze uvnitř větší budovy. Jako příklad lze uvést kiosek v uvnitř nádraží nebo jednotlivé obchody v nákupním středisku. V těchto případech je běžnou praxí zakreslit samostatný obrys budovy a zvlášť obrysy jednotlivých obchodů uvnitř.

Identita

Jsou používány různé metody k mapování identity obchodu:

 • name=* je určeno k uvedení názvu jak je zobrazený na prodejně. Obvykle se jedná o největší logo nebo text, který se na obchodu nachází. Což je to, jak lidé nazývají obchod, když se o něm zmiňují. Někdy se překrývá se značkou provozovatele.
 • operator=* je určeno k uvedení názvu společnosti nebo osoby, která jej provozuje. Pro pobočky velkého řetězce použijte buď název řetězce (např. "name=Tesco", nebo název pobočky, např. "name=Tesco Dover"). Některé řetězce zobrazují různé názvy pro různé typy obchodů (např. "Tesco Extra" nebo "Tesco Express"). V současné době si někteří přispěvatelé pro mapování této informace vybrali značku name=* a někteří značku operator=*.
 • brand=* bývá použito pro popis prodávaných značek. Tato značka byla zamýšlena pro popis značek, které obchodník prodává. Normálně se tímto způsobem používá pro distributory, kteří nabízejí omezený rozsah značek (např. u obchodu s motorovými vozidly, jako třeba "shop=car, name=Bristol Street Motors, brand=Vauxhall").
 • Vyhněte se zapisování názvu místa do názvu obchodu: Některé organizace, které mají více prodejen odkazují na jednotlivé prodejny pomocí názvu místa (např. webové stránky mohou obsahovat "My Cars London"), , i když toto není napsáno na samotné budově (např. na budově je pouze napsáno "My Cars"). V tomto případě se doporučuje nezahrnovat místo do názvu. Představte si výslednou mapu, pokud by v ní většina obchodů měla připojený název místa, byla by plná redundantních textů a její čitelnost by byla snížena. Ve většině případů je název místa jasný z jeho polohy, a pokud není, pak ho lze v případě potřeby uvést do značky branch=* (např. pokud ho nelze odvodit z umístění).

Seznam hodnot konkrétní země

Neváhejte a přidejte sem seznam hodnot, které odpovídají potřebám vaší země.

Řecko

WikiProject_Greece/Taglist. Některé z těchto značek jsou s shop=*.

Velká Británie

Pro více informací a zachování konzistentního značení se podívejte na maloobchodní řetězce ve Velké Británii(en).

V případě pochybností tyto příklady ukazují, jak předchozí přispěvatelé řešili některá běžná dilema:

 • Prodejny potravin: Nejběžnějšími značkami pro nespecializované prodejny potravin jsou shop=supermarket a shop=convenience. Ve srovnání s supermarketem je obchod se smíšeným zbožím relativně malý (méně než 3000 stop čtverečních (což je necelých 300 metrů čtverečních) podlahové plochy) a má prodlouženou otevírací dobou. Jedna z možností, zdokumentovaná na stránce obchodu s potravinami, je shop=grocery, ale prodej tento druh prodejců potravin je vzácný a nepoužívá se tak často. Běžné značky pro specializované obchody s potravinami zahrnují shop=butcher, shop=bakery, shop=greengrocer.
 • Železářství a DIY: shop=doityourself je nejčastější formou (zejména u větších řetězců), ale značka shop=hardware je také široce používána. U více specializovaných prodejen zvažte méně obvyklé alternativy, jako jsou třeba shop=ironmonger, shop=tool hire, shop=builders_merchant a shop=trade.
 • Káva: použijte shop=coffee pro obchod, který se specializuje na prodej surovin a amenity=cafe pro ten, kde se prodává nápoj.
 • Drogerie a lékárny: použijte amenity=pharmacy v případě, že prodávají na recepty a jestliže ne, použijte shop=chemist.
 • Bookmaker nebo sázková kancelář: použijte shop=bookmaker.
 • Realitní kanceláře, pojišťovací agenti a advokáti: Různí přispěvatelé dávají přednost značkám office=* nebo shop=*. U realitních kanceláří je častější shop=estate_agent; pro právní zástupce office=solicitor a pro pojišťovací agenty office=insurance.

Většina obchodů je označena v závislosti na druhu zboží které prodávají, ale existují také výjimky, protože některé obchodní modely jsou hodně zvláštní a nezaměnitelné.

 • Ve Velké Británii je normálně charitativní obchod (shop=charity) vedený dobrovolníky, snaží se získat finanční prostředky, a prodává různé věci, včetně darovaných. Protože tyto obchody se často hodně liší, tak charitativní obchody, které se na něco specializují (na knihy, oblečení, jízdní kola, atd.) jsou často značeny podle jejich specializace.
 • Některé obchodní řetězce nezapadají do standardních kategorií, a proto se používá celá řada různých značek. K dnešnímu dni přispěvatelé standardně označovali obchody Argos jako shop=catalogue; Maplin, Currys a Comet jako shop=electronics, PC World jako shop=computer, Matalan jako shop=clothes; Homebase a Wickes jako shop=doityourself; WHSmith buď jako shop=books nebo shop=newsagent a Boots jako amenity=pharmacy (někdy shop=optician). Panuje velká neshoda, jak značit pobočky Halfords.

Viz také