Cs:Tag:tower:type=bridge

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg tower:type = bridge
Prag Altstädter Brückenturm 1835.jpg
Popis
Mostní věž Edit or translate this description.
Skupina: Historické
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: připravováno

Wikidata

Mostní věž(en) je historická věž postavená na mostě. Tyto věže byly často součástí opevnění města nebo hradu. Většinou stála věž na obou koncích mostu.

Funkce mostních věží

Tyto věže sloužily ve středověku k ochraně přístupu na most a k vybírání mostního mýta. "Mostní mýto" mělo pokrýt vysoké náklady na stavbu mostu. Mosty pomáhaly překonávat řeky na důležitých cestách, většinou ve městech. Mosty sloužily jako součást opevnění a často byly jejich součástí i menší padací mosty. Při stavbě mostních věží mělo vedle čistě obranné funkce vliv také reprezentativní a umělecké hledisko.

V 19. století byly stavěny novorománské mostní věže. Tyto věže sloužily především jako architektonická výzdoba, ale také k obranným účelům. Poté, co počátkem 20. století byla "mostní mýta" definitivně zrušena, ztratily věže svou funkci a byly často zbourány. Dnes ojediněle zachovalé mostní věže slouží jako symboly svých měst a jsou místy, která přitahují turisty.

Jak mapovat

Zakreslete uzel uzel, nebo plochu plocha půdorysu budovy a připojte značky man_made=tower a tower:type=bridge (povinné).

Cesty pod mostními věžemi a označení vrstev

Pokud věž stojí na mostě, vede skrz ní většinou jedna nebo více cest (highway=* nebo railway=*).
Zvažte, zda zde není vhodná značka barrier=sally_port.
Doplňte na věž stejnou vrstvu layer=*, jako je na cestě, která vede skrz ni.
Zkuste zjistit výšku průjezdu (maxheight=*) a doplňte ji na příslušný úsek cesty.
Tento úsek může být označen značkou tunnel=building_passage, velmi krátké cesty pak značkou covered=yes.

Příklady