Pl:Celowo błędne tagowanie pod renderer

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Pl:Lying to the renderer)
Jump to navigation Jump to search
Budynki, ogrodzenia i zagospodarowanie terenu użyte nie w celu zmapowania istniejących obiektów, ale by wyświetlić na podstawowej mapie budynek w 3D.
Tak, to ktoś naprawdę zmapował.
Klasyczny przykład czego nie należy robić (Tunel LHC błędnie zmapowany jako droga klasy krajowej po to by był lepiej widoczny)

Wyrażenie "Tagowanie pod renderer" a zwłaszcza "Nie taguj pod renderer" ma długą historię w OSM i jest często źle rozumiane. Sens tego wyrażenia jest przypuszczalnie znacznie bliższy następującemu:

Nie wprowadzaj celowo nieprawidłowych danych ze względu na sposób ich wyświetlania.

ale musimy pogodzić się z tym, że w powszechnym użyciu jest tamto wyrażenie. Podstawowym dobrym zwyczajem jest unikanie stosowania niewłaściwych tagów lub w inny sposób przekłamywania wprowadzanych danych tylko po to, by zostały one wyświetlone w określony sposób na mapie.

Wyjaśnienie

Często spotykanym nieporozumieniem jest, kiedy ludzie mówią, żeby nie "tagować pod renderer" chociaż użyte tagi są precyzyjne i klarowne. Dla przykładu, jeśli specjalistyczna mapa wyświetla pewien specjalistyczny znacznik (np. miejsce gniazdowania rzadkich ptaków) wówczas używanie tagów, które ten renderer rozumie jest całkowicie uzasadnione i to nawet jeśli nie zostały one oficjalnie zaakceptowane.

Przykłady

Na przykład, jeśli landuse=industrial pojawia się jako różowy obszar na jednej z map, a ty masz kwietnik pełen różowych róż, wtedy oznaczenie kwietnika jako landuse=industrial będzie niepoprawne i należy go unikać. Zamiast tego powinieneś precyzyjnie oznaczyć klomb z rodzajem roślin i próbować udoskonalić renderery, aby zrozumiały, jak to pokazać.

Innym przykładem jest sytuacja, w której ktoś skraca nazwy lub umieszcza w nich spacje, jak np. T o w n H a l l S t r e e t, aby upewnić się, że nazwy "ładnie wyglądają" na jednej konkretnej mapie. Należy tego unikać, ponieważ jest to tagowanie pod renderera. Przerywa wyszukiwanie, inne style map, a dodatkowo atrakcyjność mapy jest subiektywna. Zadaniem rendererów powinno być skracanie nazw ulic lub znaków pośrednich.

Pierścienie akceleratora cząstek CERN były w jednym punkcie oznaczone jako highway=trunk i highway=primary (z tunnel=yes), mimo że nie są, w żadnym wypadku, głównymi drogami. Został on ponownie oznaczony jako poprawny highway=path/tunnel=yes/access=restricted, a później zmieniony na highway=corridor + access=private + tunnel=yes.

Aby zebrać informacje o tym, jak wyglądają budynki, użyj raczej 3D tagging niż mapuj fałszywe budynki, bariery i lądowiska, które w niektórych rendererach będą wyglądały jak trójwymiarowy obraz budynku.

Great Lakes zostały oznaczone jako natural=coastline, mimo że jest dla oceanu, ponieważ ścieżki wybrzeża są renderowane z niskim poziomem zoomu. Zostały one zmienione na water=lake i w rezultacie zniknęły z domyślnej warstwy mapy. Rendererzy powinni pokazywać duże jeziora na niskim poziomie powiększenia, bez oznaczania ich jako mórz.

Czasami lasy namorzynowe są oznaczane jako natural=wood lub landuse=forest, aby uzyskać zielony obszar w renderingu. Prawidłowe tagowanie to natural=wetland + wetland=mangrove.

Ogólne znaczenie

Zwrot ten zazwyczaj odnosi się do renderers, ale odnosi się również do routing i geokodowania oraz innych zastosowań danych. Dla nich również można by pomyśleć o dalszych przykładach.

Ponadto, chociaż najbardziej rozpowszechnioną formą naciągania danych byłoby niewłaściwe użycie znaczników, ta reguła może odnosić się do sposobu geometrycznego rozmieszczenia elementów.