Cs:Značení pro vykreslování

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Cs:Lying to the renderer)
Jump to navigation Jump to search
Budovy, překážky a využití půdy mapované způsobem, který neodpovídá realitě, ale má za cíl vykreslení 3D obrázků budov na výchozí mapě.
Klasický příklad toho, co nedělat

Fráze "Značení pro vykreslování" a obzvlášť věta "Neznačte pro vykreslovač!" má v OSM dlouhou historii. Někdy je formulována trochu obecněji jako "Nemapujte pro renderer", jelikož problémem není jen samotné značení. V každém případě tato věta je často špatně chápána. Pravděpodobně lepší znění by bylo toto:

Nevkládejte úmyslně nesprávná data kvůli vykreslování!

Ovšem musíme žít s větou, která se používá nejčastěji. Základním správným postupem(en) je, že se vyhnete použití nesprávných značek nebo jiným pokřivením dat, která vkládáte, abyste donutili mapu vykreslit(en) se nějakým způsobem.

Příklady

Například pokud se landuse=industrial zobrazuje na nějaké mapě jako růžová plocha a vy máte záhon plný růžových růží, pak označení vašeho záhonu značkou landuse=industrial je nesprávné a nesmí se to tak dělat. Namísto toho byste měli přesně označit záhon značkou druhu květin a vylepšit vykreslovací software, aby věděl, jak ho zobrazit.

Dalším příkladem je, když někdo zkracuje názvy nebo do nich vkládá mezery, jako třeba D a l i b o r k a, aby zajistil, že se název na nějaké konkrétní mapě zobrazí "hezky". I tomuto je potřeba se vyhnout, jelikož je to značení pro vykreslování. Rozbije to vyhledávání a jiné styly map a v neposlední řadě krása mapy je věc subjektivní. Zkracování či prokládání názvů je práce, kterou má dělat vykreslovací software.

V domnění, že každé pravidlo je třeba občas porušit, uživatel Blackadder(en) slavně vyignoroval všechna pravidla a aby vyrobil mapu  CERNu označil částicový urychlovač značkami highway=trunk a highway=primary (s tunnel=yes), i když to není v žádném případě silnice - prostě se mu jen líbily barvy a věděl, že budou vykresleny v mapě. Rozhodně se neřiďte jeho příkladem! (Aktualizace: již to bylo přeznačeno na highway=path/tunnel=yes/access=restricted.)

Pro popis, jak vypadají budovy, používejte radši 3D značení(en), než abyste mapovali falešné budovy, překážky a využití půdy, které v některých mapách budou vypadat jako 3D obrázky budov.

Velká jezera(en) bývala označena značkou natural=coastline, i když tato značka je určena pro moře a oceány, protože cesty pobřeží se vykreslují na nízkých úrovních přiblížení. Pak bylo značení jezer změněno na water=lake a důsledkem bylo, že jezera zmizela z výchozí mapové vrstvy. Správnou opravou je naučit výchozí stylesheet, jak správně vykreslit jezera na nízkých úrovních přiblížení.

Mangrovy se někdy značí značkou natural=wood nebo landuse=forest, aby se vykreslily jako zelená plocha. Správné značení je natural=wetland + wetland=mangrove.

Obecný význam

Tato věta obvykle odkazuje na vykreslování, ale platí také pro navigaci(en) a geokódování(en) a jiná použití dat. Pro to by se daly vymyslet další příklady.

Také platí, že i když nejčastější forma pokřivení dat je zneužití značek, toto pravidlo se dá aplikovat i na způsob geometrického uspořádání mapových prvků.

Objasnění

K nedorozumění dochází, když lidé říkají, že byste neměl něco označit "kvůli vykreslování", i když značky, které používáte, jsou přesné a nezavádějící. Pokud například specializovaná mapa vykresluje nějakou speciální značku (např. místo hnízdění vzácných ptáků), pak použití značky, které vykreslovací software rozumí, je naprosto správná věc, i když tato značka nebyla ještě formálně "schválena".