Template:NL:How to map a:E

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

index

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  


  Terug naar inleiding Nog te vertalen Problemen Typisch Duits  

Eenrichtingsstraat

DSC04143.JPG Mf way.png lijn
Eigenschappen van de straat,
plus

oneway=yes

Opmerkingen:
  • Indien je de waarde yes gebruikt, dan moet de richting van de lijn in de richting van de eenrichtingsstraat gaan. Als dit om bepaalde redenen niet werkt, dan kan je de straat ook taggen met oneway=-1. In dit tweede geval moet de richting van de lijn in de tegenovergestelde richting staan dan van de eenrichtingsstraat.
  • Fietsen: voor fietsers zijn eenrichtingsstraten ook belangrijk. Een groot deel van die straten is toegankelijk in twee richtingen, maar veel straten zijn ook voor fietsers eenrichting. Als de weg ook eenrichting is voor fietsers, dan voeg je de best de tag oneway:bicycle=yes toe. Indien de weg tweerichting is voor fietsers, dan kan je kiezen. oneway:bicycle=no duidt gewoon aan dat fietsers vrij zijn. cycleway=opposite/opposite_lane/opposite_track geeft meer informatie over de aanwezige fietspaden (zie fietspaden voor meer info).

Elektriciteit

800px-Transmissionsubstation.jpg node power=tower Hoogspanningsmast
way power=line Kabels
area node power=substation Substation
node power=cable_distribution_cabinet Verdeelkasten aan de straat.
Opmerkingen:

Elektriciteitscentrale

Huntly Power Station.jpg node area

power=plant
plant:source=*
plant:output=*
name=*
operator=*

Opmerkingen:
plant:source=wind voor een windmolenpark
plant:source=coal;gas voor een kolen- of gascentrale.
  • een volledige lijst vind je op Key:plant:source (Engels).
  • afzonderlijke turbines, windmolens, (rijen) zonnepanelen kunnen worden aangegeven met power=generator.

Zie ook: Proposed_features/Power_generation_refinement.

E-wegen

Zeichen 410 - Nummernschild für Europastraßen, StVO 1992.svg relation Relation

type=route route=road
ref= E #
network=e-road

Opmerkingen:
  • De meeste snelwegen die ook worden gemarkeerd als de Europese wegen, bijvoorbeeld, "E 17“.
  • E-wegen worden in Route opgenomen.
  • zie ook Projekt E-wegen

Expositiehal

Ingang Oost jaarbeurs Utrecht.jpg node area Knoop/vlak

amenity=exhibition_hall
name=*

Opmerkingen:

Expresweg

120px-Zeichen 331.svg.png way lijn

highway=motorway
+ motorroad=yes
+ name=*
+ ref=*
+ lanes=*

Opmerkingen:
  • Wegvak aangeduid met Zeichen 331.svg bij het begin en met Zeichen 336 - Ende der Kraftfahrstraße, StVO 1992.svg op het einde ervan. Osmarender markeert deze wegen identiek met autosnelwegen.
  • Vroeger was het gebruikelijk alle expreswegen als highway=trunk te beschrijven. Zie ook Autoweg

A-Z