Template:NL:How to map a:G

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

index

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  


  Terug naar inleiding Nog te vertalen Problemen Typisch Duits  

Garage

Dscf1411-800.jpg node area Knoop/vlak

shop=car
+ name=*
+ brand=* Automerk

Opmerkingen:

Gastank

Gasometer in East London.jpg node area Knoop/vlak

man_made=gasometer

Opmerkingen:

Gebouw

Emptyhouse.jpg area vlak

building=*

Opmerkingen:
 • een gedetailleerde handleiding om gebouwen te mappen vind je hier: Gebouw
 • zie ook Huisnummers

Gedenkteken

CIMG4191.JPG Mf area.png vlak

historic=memorial
+ name=*

Opmerkingen:
 • moet eigenlijk alleen gebruikt worden voor echte gedenktekens
  • vele standbeelden worden nog steeds als een gedenkteken aangeduid, nieuw attribuut daarvoor zie: Standbeeld.
 • zie ook: Monument

Geldautomaat

Bankomat 050421.jpg Mf node.png Knoop

amenity=atm
+ operator=*
+ opening_hours=*

Opmerkingen:
 • Er zijn ATM machines die in een afgesloten ruimte en niet elke dag continu beschikbaar. Hier kan opening_hours=* zijn een aanvulling zijn.
 • zie ook: Bank

Geldwisselkantoor

Bureau de change.svg node area Knoop/vlak

amenity=bureau_de_change
+ opening_hours=*

Opmerkingen:
 • Als alleen Travelers Cheques kunnen worden ingeleverd, wordt (defacto) amenity=check_cashing gebruikt.

Gemeenschapscentrum

Dorpsplein Haren.jpg node area Knoop/vlak

amenity=community_centre
+ name=*

Opmerkingen:
 • Accomodatie voor plaatselijk verenigingsleven en voor samenkomsten, animatie en onthaal met een sociaal doel en zonder winstoogmerk.
 • Hieronder vallen Buurthuis, Dorpshuis, Ontmoetingscentrum, Parochiezaal, Jeugdcentrum / Jeugdhuis, Jeugdclub, Jeugdlokaal, clubhuis en lokalen en kantines van (buiten)sportclubs.

Gemeentehuis

zie Stadhuis (of Gemeentehuis)

Gemeentegrens

Belgium-trafficsign-f43.jpg Mf node.png Knoop
traffic_sign=city_limit
name=*
alt_name=*
Opmerkingen:
 • Einde straatnamen (meestal) bij de uitgang
 • alt_name=* als de plaats ook nog andere namen heeft.

Geodetisch punt

zie Driehoekscoördinaten


Gerechtsgebouw

Meade and Prettyman Courthouse.jpg node area Knoop/vlak

amenity=courthouse
+ name=*

Opmerkingen:

Gevangenis

Osaka keimusho.jpg node area Knoop/vlak

amenity=prison

Opmerkingen:

Gewichtsbeperking

Belgium-trafficsign-c21.svg signalisatiebord C21 Mf way.png lijn

maxweight=3.5

Opmerkingen:
 • Verboden toegang voor voertuigen met meer massa dan aangegeven

zie ook: Road_signs_in_Belgium.

Glasbol

Altglas.jpg Mf node.png Knoop

amenity=recycling
+ recycling_type=container
recycling:glass_bottles=yes

Opmerkingen:

zie ook: Recycling

Glascontainer

zie Glasbol

Goederenlift (kabelbaan)

Materialseilbahn.jpg way
Zie: Kabelbaan

Golf

Golf course.jpg node area Knoop/vlak

leisure=golf_course
+ name=*

Opmerkingen:
zie ook: Minigolf

Gondellift

Expo2000 seilbahn1.jpg way
Zie: Kabelbaan

Graanschuur

Klement Schuettkasten.JPG node area Knoop/vlak

historic=granary
+ building=yes
of beter
building=granary
+ historic=yes
+ name=*

Opmerkingen:

Gracht

Opmerkingen:

Een gracht kan verschillende betekenissen hebben en bijgevolg zijn er ook verschillende manieren om ze in kaart te brengen.
Zie ook Beek, Rivier, Kanaal.

Forest ditch.JPG way

barrier=ditch

way
waterway=ditch
of waterway=drain

Een sloot of greppel langs een weg of veld is doorgaans enkel bedoeld voor drainage of om water aan te voeren voor irrigatie. Normalerwijze komt een gracht niet uit in een andere waterloop. Grachten zijn altijd kunstmatig aangelegd.

Als de gracht meestal droog staat wordt zij beschouwd als hindernis en gemarkeerd als barrier=ditch.

Als er meestal water in staat, dan is het een waterloop en wordt zij gemarkeerd als waterway=ditch.
Als de greppel bedoeld is om (afval-)water af te voeren naar een waterloop, dan gebruik je waterway=drain.

Bruggewasser.jpg way area relation

waterway=canal
name=*
natural=water
water=canal

Een gegraven kanaal of netwerk van kanalen door een stad of gemeente, meestal bevaarbaar. In Vlaanderen wordt hiervoor dikwijls de term rij, vest of lei gebruikt. In Nederland spreekt men meestal van een gracht of singel. Dit soort grachten markeer je best als waterway=canal. Grachten en kanalen moet je niet als river of stream taggen, wat die tags zijn bedoeld voor natuurlijke waterlopen.

Als je de gracht met haar ware breedte wil voorstellen kan je waterway=canal combineren met natural=water en water=canal. Zie Waterway=Riverbank voor meer details. Gebruik het nieuwe tagging schema.

Gravensteengent22042008.JPG way area relation

barrier=ditch
of
waterway=ditch
of
waterway=canal
name=*
natural=water
water=canal

Een gracht rond een kasteel, burcht of stad oorspronkelijk aangelegd als verdediging tegen vijanden. Al naargelang de breedte en bevaarbaarheid van de kasteelgracht kan je ze mappen als hindernis (barrier) of waterloop (waterway). Als ze verbonden is met andere kanalen kan je ze toevoegen aan een relatie.

relation

type=waterway
waterway=*
name=*

Meerdere waterlopen die met elkaar verbonden zijn kan je bij elkaar brengen in een relatie. Voor details kan je terecht op de pagina Relation:waterway. In deze lijst vindt je een paar voorbeelden van waterlopen in België.

Grafheuvel

Drie Tommen.jpg node area Knoop/vlak

historic=archaeological_site
name=*
site_type=tumulus

Opmerkingen:

Grasland

Mottey.jpg Mf area.png vlak

landuse=* of
natural=*

Opmerkingen:
landuse=meadow Veld/Weideland meestal buiten de stad (in tegenstelling tot landuse=village_green ) is niet expliciet opgenomen voor publieke doeleinden, zoals evenementen,enz.)
leisure=park Park, voor zover het geen Zoo of Vergnügungspark is.
landuse=village_green Brink Een specifiek stuk grasachtig openbaar domein in het centrum van een dorp (een brink). Dit is geen tag om willekeurig openbaar groen aan te duiden!
landuse=grass Gazon bij voorkeur in de stad. Voor grasland en weiden gebruik landuse=meadow
landuse=greenfield Bouwgrond onbebouwde percelen, voorgesteld voor landontwikkeling (geen vorige ontwikkeling)
natural=heath Heide
natural=fell (Steen)woestijn met nogal schaars begroeid landschap.

Grenscontrole

EU Swiss border post.jpg node Knoop

barrier=border_control
+ name=*

Opmerkingen:

Grenssteen

Grenzstein Bonnhof 0652.jpg node Knoop

historic=boundary_stone

Opmerkingen:

GSM-mast

Mobile phone base station 2010 12 30 165211 PC304165.jpg node Knoop

man_made=mast
+ tower_type=communication
+ communication:mobile_phone=yes

Opmerkingen:

zie ook:


A-Z